När:
2019-03-06 kl. 19:15 – 21:00
2019-03-06T19:15:00+01:00
2019-03-06T21:00:00+01:00
Var:
Evolutionsbiologiskt Centrum
Norbyvägen 14
75236 Uppsala

Onsdag 6 mars
Kallelse till årsmötet 2018!
Årsmöte + Äta insekter
Föredrag: Åsa Berggren, SLU föreläser om sin forskning om insekter som framtidens föda.
EBC, Norbyv. 14, Ua. kl. 19:15
Kontakt: Stefan (073-6002436)