När:
2017-04-22 kl. 13:00 – 17:00
2017-04-22T13:00:00+02:00
2017-04-22T17:00:00+02:00
Var:
Evolutionsbiologiskt centrum
Norbyvägen 14
752 36 Uppsala
Sverige
Kontakt:
Björn Holm
070-8456530

Lördag 22 april                Föredrag: Om stadsnära slåttermarker – minisymposium
Vi håller ett minisymposium om ängsmarker i stadsnära miljöer som ett led till att öka den biologiska mångfalden. Karin Arhné Artdatabanken, Erik Sjödin Naturvårdsverket, Mora Aronsson ArtDatabanken och Åsa Hedin Uppsala kommun kommer och ger sin syn på saken.
Plats och tid: Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyvägen 14, Uppsala. Kl 13-17.
Kontaktperson: Björn Holm (070-8456530)