Uppfödning av insekter

Uppfödning av insekter för utsättning har idag blivit en allt vanligare metod inom naturvårdsarbete. Det finns också de som sysslat med uppfödning under lång tid. David Ulfsbo tillhör denna grupp och han har främst jobbat med bladhorningar och ekoxar. Han kommer och berättar om metoder, utrustning och arter, och förhoppningsvis kan det bli en intressant diskussion om viktiga erfarenheter och kunskaper som dagens naturvård kan ha nytta av.
Eftersits med te och smörgås.