ArtDatabanken har under en tid arbetat med att ta fram nycklar för artbestämning i digitalt format. När bokverket Nationalnyckeln sattes på halt av den förra regeringen blev en digital motsvarighet aktuell och intressant. Nu har det öppnats för ett återupptagande av bokverket, men det digitala mediet är här för att stanna och har fördelar i att det går att förändra och är flexibelt på olika sätt.

Artdatabanken har på sista tiden publicerat ett antal nycklar under rubriken artnyckeln.se. Där kan du testa att nyckla smalbin, lockespindlar, hoppspindlar och bastardsvärmare.

ArtDatabanken lovar att nya nycklar kommer att dyka upp löpande.

Artnyckeln

Share →