Posts by: "Thomas Harry"

Den 11 april 1919, ställde ett trettiotal personer upp och bildade föreningen som då fick namnet Entomologiska Klubben i Helsingfors, vilket sedermera år 1922 ändrades till Entomologiska Föreningen i Helsingfors.
Syftet var och är att vara en vetenskaplig förening och befrämja vetenskaplig insektforskning.

Från föreningens hemsida:
”Dagens entomologiska forskning skiljer sig markant från den som utfördes år 1919, och tillgången på information är av helt annan klass. Men därmed har inte Entomologiska Föreningen förlorat sin funktion. Alltjämt behövs ett forum där entomologer från olika delområden kan byta erfarenheter, där amatörer och fackentomologer kan råkas och där nykomlingar kan få råd av längre kommna. Delar av vad föreningen gjorde i början av sin verksamhet sköts numera av andra, men inom entomologin finns utrymme för många.”

Fredagen 25 januari 2019 hålls jubileumsmöte i Naturhistoriska museet, Norra Järnvägsgatan13, Helsingfors, tillsammans med middag. Jubileumsföredrag hålls av Dr. Ulf Gärdenfors (Sverige). Därtill sker publiceringen av föreningens historik och utdelning av jubileumsstipendier (separat utlysning). 

Besök gärna Entomologiska föreningens hemsida och läs mer om deras verksamhet.

Föreningen besöker Station Linné på Öland

Biologer från Lunds universitet har nu visat vilka mekanismer som ger möjlighet för svärmare att parera vindbyar.

Större dagsvärmare Macroglossum stellatarum
Foto: IronChris – Wikipedia. See other versions, CC BY-SA 3.0,

Ögonen räcker inte till när det går fort och fjärilarna snabbt måste svänga och manövrera för att inte kollidera med hinder som dyker upp i deras väg. Istället är det receptorer vid basen på fjärilarnas antenner som ger den information som behövs för att navigera rätt när det till exempel blåser.

Forskarna har studerat arten stor dagsvärmare (Macroglossum stellatarum). Resultaten visar att det bara är mekanosensorisk information från antennreceptorerna som är tillräckligt snabb för att klara av att styra rätt om fjärilen blåser iväg i en vindby. 

Läs mer om forskningsresultaten på Lunds universitets hemsida


Föreningen Sörmlandsentomologerna säljer nu sin bok
”Dagfjärilar i Södermanland – Resultat från inventeringar 2005-2009” till det facila priset 50 kr.

Läs mer om erbjudandet på föreningens hemsida.

Vi söker nu dig som vill bli en betydande person i det entomologiska Sverige!

Huvudansvaret för ET:s redaktör är att sammanställa och redigera inkomna manus samt att sätta ihop varje nummer inom den tidsram som finns. Normalt ges tre nummer ut per år.

God kännedom om hur vetenskaplig publicering går till är ett krav. Kunskap och förståelse för hur man grafiskt sammanställer en tidskrift är också nödvändigt.
Du har naturligtvis också mycket god förmåga till arbete med texter. Samarbete på olika sätt kan också bli aktuellt med vår andra tidskrift Yrfän, och även att tillsammans med styrelsen utveckla ET för framtiden.

För arbetet utgår en ersättning vi kommer överens om tillsammans. Start för tjänsten är snarast/enligt ök. 

Är du intresserad?
Hör då av dig med ansökan eller frågor till Linda Strand, linda@faunacoll.se, tel. 0703-175936.

Det finns också en detaljerad beskrivning av nuvarande redaktören, Mats Jonsell, om hur redaktionsarbetet går till. Denna översändes vid intresse.

På fredag startar SEF:s årliga riksmöte i Nyköping. Mötet arrangeras av olika värdföreningar varje år och detta år är det Sörmlands entomologiska förenings tur.

SEF:s styrelse ansvarar för årsstämman där vi ska välja styrelse och funktionärer. Information om nuvarande styrelse hittar du här. Förordnanden som går ut är: Ordförande (Linda Strand), två ledamöter (Thomas Harry och Ruth Hobro), styrelsesuppleanter, revisorer och valberedning.

Sörmlands entomologiska förening har satt ihop ett spännande exkursionsprogram men den extrema värmen och torkan som vi upplever denna sommar gör att exkursionsprogrammet har fått justeras i sista stund. Läs mer i det uppdaterade programmet. Du hittar det och alla andra dokument inför årsstämma och riksmöte i vår dokumentdatabas.

Titta gärna också in på värdföreningens hemsida för senaste information – http://www.sormlandsentomologerna.se/