Posts by: "Thomas Harry"

”Medaljregnet” fortsätter över entomologer som på olika sätt är knutna till SEF:s verksamhet. Entomologi ligger onekligen i tiden! Mattias är aktiv inom Entomogiska föreningen i Stockholm och även engagerad i SEF:s projekt att ge ut en bok om entomologins historia i Sverige.

Mattias Forshage har nu tilldelats Svenska Linnésällskapets silvermedalj. 

– ”Det är en stor glädje för oss att på detta sätt premiera en ung forskare som arbetar i Linnés anda”, säger Svenska Linnésällskapets ordförande Birgitta Johansson-Hedberg. ”Svenska Linnésällskapet ambition är att vårda den linneanska traditionen och även värna om intresset för vetenskap och svensk natur.”

Svenska Linnésällskapet är en fristående rikstäckande organisation som vill sprida och fördjupa kunskapen om Carl von Linné och hans verk. Sällskapet fyller i år 100 år.

Mattias Forshage har med vetenskaplig skicklighet och entusiasm i många år forskat inom systematisk biologi med fokus på parasitsteklar. Tongivande för hans arbete är att i linneansk anda kombinera sin forskning med folkbildande satsningar. Han har funnit och beskrivit ett 50-tal arter helt nya för vetenskapen, varav 20 i Sverige, och han har producerat en illustrerad bestämningsnyckel för Europa. Han bidrar kontinuerligt till den svenska taxonomiska databasen Dyntaxa och han verkar starkt för amatörforskningens betydelse och tradition. Utan hans entusiasm och drivkraft skulle svensk entomologi vara oerhört mycket fattigare.

Medaljen delades ut vid Flora- och faunavårdskonferensen i Uppsala den 5 april. 

Läs mer om priset och Mattias här.

ArtDatabanken har under en tid arbetat med att ta fram nycklar för artbestämning i digitalt format. När bokverket Nationalnyckeln sattes på halt av den förra regeringen blev en digital motsvarighet aktuell och intressant. Nu har det öppnats för ett återupptagande av bokverket, men det digitala mediet är här för att stanna och har fördelar i att det går att förändra och är flexibelt på olika sätt.

Artdatabanken har på sista tiden publicerat ett antal nycklar under rubriken artnyckeln.se. Där kan du testa att nyckla smalbin, lockespindlar, hoppspindlar och bastardsvärmare.

ArtDatabanken lovar att nya nycklar kommer att dyka upp löpande.

Artnyckeln

SEF:s Kajsa Mellbrand får ArtDatabankens naturvårdspris 2017!

Priset delades ut vid årets Fauna- & Florakonferens i Uppsala med motiveringen: 

”För ett imponerande, öppet och välkomnande nätverksbyggande och spridande av spindelkunskap. Genom entusiasm, genuint intresse och värme lockar Kajsa Mellbrand såväl nyfikna, artkunniga som spindelfobiker att lära sig mer om spindlarnas fantastiska liv, beteenden och artrikedom. Genom ”Spindelnätet” och sitt inkluderande sätt har hon starkt bidragit till att locka nya grupper av småkrypsentusiaster. Kajsa berättar outtröttligt allt om spindlar och dess leverne och får nyfikenheten att växa till en större kunskap och respekt för vår natur.”

Kajsa Mellbrand är biolog från Skåne. Hon jobbar just nu på länsstyrelsen på Gotland med bevarandeplaner och fältinventeringar för Natura 2000. Just spindlar har alltid intresserat henne. Som forskare doktorerade hon på näringsflöden från hav upp på land. Speciellt studerade hon spindlars roll i strandekosystem. Kajsa är också engagerad i SEF. Bl.a. i tidskriften Yrfän och som faunaväkterisamordnare.

Läs mer om priset här.

Praktbyxbi. Foto: Thomas Harry

Praktbyxbi. Foto: Thomas Harry

EU-kommissionen vill nu totalförbjuda neonikotinoider som används till insektsbekämpningsmedel och anses skada bin och humlor. 

EU har sedan tidigare infört ett tillfälligt förbud av några av bekämpningsmedlen i vissa grödor men vill nu lägga fram ett förslag på ett totalförbud, enligt tidningen The Guardian

Svensk studie

En svensk studie av Lantbruksuniversitetet i Lund från 2015 visade tydligt att vilda bin och humlor inte lyckats reproducera sig vid fält där man använt neonikotinoider.

Även honungsbins nervsystem drabbas av kemikalierna men eftersom de har stora samhällen drabbas de inte på samma sätt som humlor och vildbin, enligt tidigare studier.

Används i rapsodling

I Sverige står neonikotinoiderna för 20-30 procent av den totala mängden insektsmedel i jordbruket, främst i rapsodlingar. Kemiföretagen har stämt EU för att upphäva det tillfälliga förbudet och anser att det inte finns bevis för de skadliga effekterna på pollinerande insekter.

Det nya förslaget till totalförbud ska gälla alla grödor utom odling i växthus. Frågan kan komma upp redan i maj i år och vid ett godkännande av medlemsländerna kan bekämpningsmedlen förbjudas inom några månader.

 

Många syns inte men finns ändå!

1143x320-anmalan-flofa2017web2Konferensen Flora- och faunavård handlar i år om kunskap om arter – kända och okända. Sverige har det senaste decenniet tagit flera stora steg för att upprätthålla den stolta linneanska traditionen när det gäller att kartlägga den biologiska mångfalden. Mycket återstår att upptäcka och göra. Hur långt har vi egentligen kommit? Vad vet vi idag och varför det är viktigt att studera okända arter? Välkommen till Uppsala den 5 april!


Läs mer och gör din anmälan här: http://www.artdatabanken.se/verksamhet-och-uppdrag/flora-och-faunavaardskonferensen/flora-och-faunavaard-2017/

 

Vem tycker du ska få Sveriges viktigaste naturvårdspris?

Läs mer här: http://www.artdatabanken.se/verksamhet-och-uppdrag/naturvaardspris/

Banner

Skolklasser kan vinna resa till nationalpark

Nu lanseras ett läromedel och en tävling för årskurs 4-6 om att upptäcka och uppskatta natur. Vinsten är en resa till en av Sveriges 29 nationalparker och tio finalister blir en del i en utställning om barns tankar om naturskydd på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Läromedlet kopplar direkt till läroplanens mål och består av lärarhandledning med övningar, faktablad och film. Tävlingen handlar om att eleverna fotograferar eller filmar en plats i naturen och skriver en motivering till varför de gillar platsen och varför de tycker det är viktigt att skydda att den så den finns kvar om 50 år. Tävlingen pågår från den 15 februari till den 30 september 2017. Därefter utser en jury de tio finalisterna och vinnaren av klassresan. Utställningen och klassresan äger rum 2018.

Läromedlet och tävlingen innehåller en blandning av inomhus- och utomhusaktiviteter. Materialet använder flera ämnesövergripande arbetssätt för biologi, svenska, svenska som andraspråk, bild, geografi samt idrott och hälsa.

Gilla naturen är ett samarbete mellan Centrum för naturvägledning (vid SLU) och Naturhistoriska riksmuseet. Naturvårdsverket är huvudfinansiär. Läromedlet har tagits fram i samarbete med Naturskoleföreningen.

Läs mer om läromedel och tävling på www.gillanaturen.se