Posts by: "Thomas Harry"

Solliden 2017-07-19.

Vid utdelningen av priset för årets ölänning till Dave Karlsson fick även Kungen själv motta en fin present, nämligen en insektshåv från Station Linné. Dessutom berättade Dave Karlsson om ett nyupptäckt insektssläkte, som hittills endast påträffats på Nya Zeeland och Tasmanien och som forskarna valt att döpa till Bernadottia, efter familjen Bernadottekungafamiljen.

Stolt viftade Kungen med håven framför publiken innan han visade upp den för drottning Silvia.

Läs mer på Expressen.se

och på Barometern.se

Staion Linné i Ölands Skogsby är något av en entomologisk hot-spot i Sverige.

Stationen där Dave Karlsson arbetar som chef är en forskningsstation som drivs av en förening och stiftelse där forskare från hela världen samlas för att studera den öländska naturen. Stationen är en vidareutveckling av Uppsala universitets ekologiska forskningsstation som upprättades 1963.

Barometern och Sveriges radios motivering lyder: ”Årets ölänning är en modern Linné. Med banbrytande insektsforskning i internationell toppklass och ett brett pedagogiskt anslag har Dave Karlsson som inspirerande ledare bidragit till att mötesplatsen Station Linné och Öland fått världsrykte. Dave Karlsson är en passionerad ambassadör för naturvetenskapen och de öländska natur- och kulturvärdena.”

– Den var väldigt smickrande, väldigt fina ord. Att bli omnämnd i samma mening som Carl von Linné är fantastiskt. Det är ju i hans gärning som jag så att säga fortsätter att verka, säger Dave Karlsson.

Utmärkelsen delas ut tillsammans med Sollidenpriset i samband med en ceremoni på Sollidens slott den 18 juli. Prisutdelare är kung Carl XVI Gustaf.

Läs mer om Station Linné på deras hemsida.

Lyssna på ett inslag med Dave på sr.se.

”Medaljregnet” fortsätter över entomologer som på olika sätt är knutna till SEF:s verksamhet. Entomologi ligger onekligen i tiden! Mattias är aktiv inom Entomogiska föreningen i Stockholm och även engagerad i SEF:s projekt att ge ut en bok om entomologins historia i Sverige.

Mattias Forshage har nu tilldelats Svenska Linnésällskapets silvermedalj. 

– ”Det är en stor glädje för oss att på detta sätt premiera en ung forskare som arbetar i Linnés anda”, säger Svenska Linnésällskapets ordförande Birgitta Johansson-Hedberg. ”Svenska Linnésällskapet ambition är att vårda den linneanska traditionen och även värna om intresset för vetenskap och svensk natur.”

Svenska Linnésällskapet är en fristående rikstäckande organisation som vill sprida och fördjupa kunskapen om Carl von Linné och hans verk. Sällskapet fyller i år 100 år.

Mattias Forshage har med vetenskaplig skicklighet och entusiasm i många år forskat inom systematisk biologi med fokus på parasitsteklar. Tongivande för hans arbete är att i linneansk anda kombinera sin forskning med folkbildande satsningar. Han har funnit och beskrivit ett 50-tal arter helt nya för vetenskapen, varav 20 i Sverige, och han har producerat en illustrerad bestämningsnyckel för Europa. Han bidrar kontinuerligt till den svenska taxonomiska databasen Dyntaxa och han verkar starkt för amatörforskningens betydelse och tradition. Utan hans entusiasm och drivkraft skulle svensk entomologi vara oerhört mycket fattigare.

Medaljen delades ut vid Flora- och faunavårdskonferensen i Uppsala den 5 april. 

Läs mer om priset och Mattias här.

ArtDatabanken har under en tid arbetat med att ta fram nycklar för artbestämning i digitalt format. När bokverket Nationalnyckeln sattes på halt av den förra regeringen blev en digital motsvarighet aktuell och intressant. Nu har det öppnats för ett återupptagande av bokverket, men det digitala mediet är här för att stanna och har fördelar i att det går att förändra och är flexibelt på olika sätt.

Artdatabanken har på sista tiden publicerat ett antal nycklar under rubriken artnyckeln.se. Där kan du testa att nyckla smalbin, lockespindlar, hoppspindlar och bastardsvärmare.

ArtDatabanken lovar att nya nycklar kommer att dyka upp löpande.

Artnyckeln

SEF:s Kajsa Mellbrand får ArtDatabankens naturvårdspris 2017!

Priset delades ut vid årets Fauna- & Florakonferens i Uppsala med motiveringen: 

”För ett imponerande, öppet och välkomnande nätverksbyggande och spridande av spindelkunskap. Genom entusiasm, genuint intresse och värme lockar Kajsa Mellbrand såväl nyfikna, artkunniga som spindelfobiker att lära sig mer om spindlarnas fantastiska liv, beteenden och artrikedom. Genom ”Spindelnätet” och sitt inkluderande sätt har hon starkt bidragit till att locka nya grupper av småkrypsentusiaster. Kajsa berättar outtröttligt allt om spindlar och dess leverne och får nyfikenheten att växa till en större kunskap och respekt för vår natur.”

Kajsa Mellbrand är biolog från Skåne. Hon jobbar just nu på länsstyrelsen på Gotland med bevarandeplaner och fältinventeringar för Natura 2000. Just spindlar har alltid intresserat henne. Som forskare doktorerade hon på näringsflöden från hav upp på land. Speciellt studerade hon spindlars roll i strandekosystem. Kajsa är också engagerad i SEF. Bl.a. i tidskriften Yrfän och som faunaväkterisamordnare.

Läs mer om priset här.

Praktbyxbi. Foto: Thomas Harry

Praktbyxbi. Foto: Thomas Harry

EU-kommissionen vill nu totalförbjuda neonikotinoider som används till insektsbekämpningsmedel och anses skada bin och humlor. 

EU har sedan tidigare infört ett tillfälligt förbud av några av bekämpningsmedlen i vissa grödor men vill nu lägga fram ett förslag på ett totalförbud, enligt tidningen The Guardian

Svensk studie

En svensk studie av Lantbruksuniversitetet i Lund från 2015 visade tydligt att vilda bin och humlor inte lyckats reproducera sig vid fält där man använt neonikotinoider.

Även honungsbins nervsystem drabbas av kemikalierna men eftersom de har stora samhällen drabbas de inte på samma sätt som humlor och vildbin, enligt tidigare studier.

Används i rapsodling

I Sverige står neonikotinoiderna för 20-30 procent av den totala mängden insektsmedel i jordbruket, främst i rapsodlingar. Kemiföretagen har stämt EU för att upphäva det tillfälliga förbudet och anser att det inte finns bevis för de skadliga effekterna på pollinerande insekter.

Det nya förslaget till totalförbud ska gälla alla grödor utom odling i växthus. Frågan kan komma upp redan i maj i år och vid ett godkännande av medlemsländerna kan bekämpningsmedlen förbjudas inom några månader.