Posts by: "Thomas Harry"
Praktbyxbi. Foto: Thomas Harry

Praktbyxbi. Foto: Thomas Harry

EU-kommissionen vill nu totalförbjuda neonikotinoider som används till insektsbekämpningsmedel och anses skada bin och humlor. 

EU har sedan tidigare infört ett tillfälligt förbud av några av bekämpningsmedlen i vissa grödor men vill nu lägga fram ett förslag på ett totalförbud, enligt tidningen The Guardian

Svensk studie

En svensk studie av Lantbruksuniversitetet i Lund från 2015 visade tydligt att vilda bin och humlor inte lyckats reproducera sig vid fält där man använt neonikotinoider.

Även honungsbins nervsystem drabbas av kemikalierna men eftersom de har stora samhällen drabbas de inte på samma sätt som humlor och vildbin, enligt tidigare studier.

Används i rapsodling

I Sverige står neonikotinoiderna för 20-30 procent av den totala mängden insektsmedel i jordbruket, främst i rapsodlingar. Kemiföretagen har stämt EU för att upphäva det tillfälliga förbudet och anser att det inte finns bevis för de skadliga effekterna på pollinerande insekter.

Det nya förslaget till totalförbud ska gälla alla grödor utom odling i växthus. Frågan kan komma upp redan i maj i år och vid ett godkännande av medlemsländerna kan bekämpningsmedlen förbjudas inom några månader.

 

Många syns inte men finns ändå!

1143x320-anmalan-flofa2017web2Konferensen Flora- och faunavård handlar i år om kunskap om arter – kända och okända. Sverige har det senaste decenniet tagit flera stora steg för att upprätthålla den stolta linneanska traditionen när det gäller att kartlägga den biologiska mångfalden. Mycket återstår att upptäcka och göra. Hur långt har vi egentligen kommit? Vad vet vi idag och varför det är viktigt att studera okända arter? Välkommen till Uppsala den 5 april!


Läs mer och gör din anmälan här: http://www.artdatabanken.se/verksamhet-och-uppdrag/flora-och-faunavaardskonferensen/flora-och-faunavaard-2017/

 

Vem tycker du ska få Sveriges viktigaste naturvårdspris?

Läs mer här: http://www.artdatabanken.se/verksamhet-och-uppdrag/naturvaardspris/

Banner

Skolklasser kan vinna resa till nationalpark

Nu lanseras ett läromedel och en tävling för årskurs 4-6 om att upptäcka och uppskatta natur. Vinsten är en resa till en av Sveriges 29 nationalparker och tio finalister blir en del i en utställning om barns tankar om naturskydd på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Läromedlet kopplar direkt till läroplanens mål och består av lärarhandledning med övningar, faktablad och film. Tävlingen handlar om att eleverna fotograferar eller filmar en plats i naturen och skriver en motivering till varför de gillar platsen och varför de tycker det är viktigt att skydda att den så den finns kvar om 50 år. Tävlingen pågår från den 15 februari till den 30 september 2017. Därefter utser en jury de tio finalisterna och vinnaren av klassresan. Utställningen och klassresan äger rum 2018.

Läromedlet och tävlingen innehåller en blandning av inomhus- och utomhusaktiviteter. Materialet använder flera ämnesövergripande arbetssätt för biologi, svenska, svenska som andraspråk, bild, geografi samt idrott och hälsa.

Gilla naturen är ett samarbete mellan Centrum för naturvägledning (vid SLU) och Naturhistoriska riksmuseet. Naturvårdsverket är huvudfinansiär. Läromedlet har tagits fram i samarbete med Naturskoleföreningen.

Läs mer om läromedel och tävling på www.gillanaturen.se

bananfForskare vid Stockholms universitet har upptäckt att ett hormon koordinerar hur bananflugor reagerar på stress. Resultatet har nyligen publicerats i Royal Societys tidskrift Open Biology.

Djur utsätts för stress varje dag på grund av en mängd olika miljöfaktorer. Extremt låga eller höga temperaturer, brist på mat eller vatten och oxidanter kan alla störa djurets inre balans och framkalla stress. För att motverka detta har djuren utvecklat olika fysiologiska och beteendemässiga mekanismer som styrs av ett antal hormoner i hjärnan.

Hos människan regleras stress av hormoner som adrenokortikotropt hormon och kortisol. Men dessa saknas hos insekter och andra ryggradslösa djur. Så hur hanterar insekter, som är den mest framgångsrika djurgruppen och som lever nästan överallt i världen, fysisk stress? Svaret är ett hormon som upptäcktes för nästan trettio år sedan, men vars huvudsakliga funktion har varit okänd tills nu. En forskargrupp under ledning av Dick Nässel vid Stockholms universitet har upptäckt att insektshormonet corazonin styr bananflugans svar på olika stress. I en artikel i brittiska Royal Societys tidskrift Open Biology skriver Dick Nässel och hhans kollegor vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, att bananflugor använder detta hormon för att motverka stress och återställa sin inre balans.

Läs mer här.

iceDen största internationella kongressen för entomologer – International Congress of Entomology (ICE) kommer att hållas 26-31 Juli, 2020, på Messukeskus i Helsingfors.

Värdar kommer de entomologiska föreningarna i Finland och Helsingfors universitet att vara.

Läs mer här.

nyttodjursappen

 

 

 

 

Nu kan du få 26 humlearter i mobilen. Jordbruksverket har gjort en app med nyttoarter  som hjälper till i odlingarna och som det lönar sig att gynna. Appen är gratis.

Läs mer här.