Posts by: "Thomas Harry"

Banner

Skolklasser kan vinna resa till nationalpark

Nu lanseras ett läromedel och en tävling för årskurs 4-6 om att upptäcka och uppskatta natur. Vinsten är en resa till en av Sveriges 29 nationalparker och tio finalister blir en del i en utställning om barns tankar om naturskydd på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Läromedlet kopplar direkt till läroplanens mål och består av lärarhandledning med övningar, faktablad och film. Tävlingen handlar om att eleverna fotograferar eller filmar en plats i naturen och skriver en motivering till varför de gillar platsen och varför de tycker det är viktigt att skydda att den så den finns kvar om 50 år. Tävlingen pågår från den 15 februari till den 30 september 2017. Därefter utser en jury de tio finalisterna och vinnaren av klassresan. Utställningen och klassresan äger rum 2018.

Läromedlet och tävlingen innehåller en blandning av inomhus- och utomhusaktiviteter. Materialet använder flera ämnesövergripande arbetssätt för biologi, svenska, svenska som andraspråk, bild, geografi samt idrott och hälsa.

Gilla naturen är ett samarbete mellan Centrum för naturvägledning (vid SLU) och Naturhistoriska riksmuseet. Naturvårdsverket är huvudfinansiär. Läromedlet har tagits fram i samarbete med Naturskoleföreningen.

Läs mer om läromedel och tävling på www.gillanaturen.se

bananfForskare vid Stockholms universitet har upptäckt att ett hormon koordinerar hur bananflugor reagerar på stress. Resultatet har nyligen publicerats i Royal Societys tidskrift Open Biology.

Djur utsätts för stress varje dag på grund av en mängd olika miljöfaktorer. Extremt låga eller höga temperaturer, brist på mat eller vatten och oxidanter kan alla störa djurets inre balans och framkalla stress. För att motverka detta har djuren utvecklat olika fysiologiska och beteendemässiga mekanismer som styrs av ett antal hormoner i hjärnan.

Hos människan regleras stress av hormoner som adrenokortikotropt hormon och kortisol. Men dessa saknas hos insekter och andra ryggradslösa djur. Så hur hanterar insekter, som är den mest framgångsrika djurgruppen och som lever nästan överallt i världen, fysisk stress? Svaret är ett hormon som upptäcktes för nästan trettio år sedan, men vars huvudsakliga funktion har varit okänd tills nu. En forskargrupp under ledning av Dick Nässel vid Stockholms universitet har upptäckt att insektshormonet corazonin styr bananflugans svar på olika stress. I en artikel i brittiska Royal Societys tidskrift Open Biology skriver Dick Nässel och hhans kollegor vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, att bananflugor använder detta hormon för att motverka stress och återställa sin inre balans.

Läs mer här.

iceDen största internationella kongressen för entomologer – International Congress of Entomology (ICE) kommer att hållas 26-31 Juli, 2020, på Messukeskus i Helsingfors.

Värdar kommer de entomologiska föreningarna i Finland och Helsingfors universitet att vara.

Läs mer här.

nyttodjursappen

 

 

 

 

Nu kan du få 26 humlearter i mobilen. Jordbruksverket har gjort en app med nyttoarter  som hjälper till i odlingarna och som det lönar sig att gynna. Appen är gratis.

Läs mer här.

jubileum-600x400

 

 

 

 

 

Helgen den 12-13 november 2016 firas 100-årsjubileet av Naturhistoriska riksmuseets stora byggnad. Museet bjuder in alla besökare att vara med och fira med värdar i tidstypiska kläder, Forskarfnatt, ansiktsmålning, musik, ballonger och tävlingar. Lördag kväll håller museet öppet till kl. 22 med bokningsbara visningar i tornrum, samlingar och bakom kulisserna. Även restaurangen har kvällsöppet.

 

Läs mer här.

dc14de_03cb318c719b436aa1992b2476aecb7b-mv2Det är mycket glädjande att även Närke snart verkar ha en entomologisk förening. 3 september hölls uppstartsmöte för den nya föreningen och under det två timmar långa mötet på Naturskolan i Kvarntorp diskuterades bl.a. inriktning och verksamhet. Verksamheten kommer i början att läggas på en enkel nivå med endast någon fysisk träff per år. Krutet ska istället läggas på publika aktiviteter. Tills vidare arbetar man på att behålla det gamla namnet på den insomnade föreningen Närkes Entomologiska Sällskap. Eventuellt kommer man att återanvända stadgar mm därifrån.

För att förbereda uppstarten officiellt på ett årsmöte 2017 så har Pierre Blanksvärd, Sture Hermansson, Jan Korslid och Per Karlsson Linderum tillsatts i en interimsstyrelse.

Redan nu finns en hemsida och en grupp på Facebook under namnet Närkes Insektsförening. Namnet kvarstår till namnfrågan slutligen är beslutad.

Hemsida: http://narkesinsektsklubb.wixsite.com/start
Facebook: Intressegruppens facebooksida

Trollsländeprojektet i Närke blir ett ankare för verksamheten i början.
Detta projekt har redan tjuvstartat 2016 men tar rejäl fart nästa år. Redan efter mötet bokades flera rutor av deltagarna. I november kommer det att bli en inomhusträff på föreningarnas hus i Örebro kring trollsländor och atlasprojektet. Då är alla varmt välkomna! Mera information kommer på hemsidan. Under 2017 och framåt i projektet kommer det att hållas en studiecirkel och flera exkursioner. Erbjudande om föredrag kommer att gå ut till de lokala föreningarna.

Lycka till önskar vi!