http://www.sef.nu/gotland-2017/Faunaväktare

Den här sidan är ännu under uppbyggnad, men kommer att innehålla praktisk information som kan vara till nytta för er som är faunaväktare. Längst ner på sidan hittar du information om faunaväktarlägret 2017.

Hör gärna av dig till mig på faunavakteri@sef.nu det är något speciellt du tycker behöver finnas här! Det finns också en grupp för Faunaväkteriet småkryp på Facebook, där man kan ställa frågor om man undrar över något.

/Kajsa

 

eksnabbbeskuren

Faunaväktare

För att bli registrerad som faunaväktare behöver du kontakta samordnaren i den entomologiska förening som ansvarar för det län där du tänker faunaväkta. Oftast är det samordnaren i din närmaste entomologiska förening (se lista på föregående sida, kontakta SEFs projektledare på faunavakteri@sef.nu om du är osäker). Samordnaren behöver veta ditt namn, adress, e-post, och ni diskuterar sedan vilken/vilka art(er) du ska faunaväkta, var och hur. Kanske vet du redan vad du vill väkta och var, kanske behöver du lite hjälp – samordnaren kan hjälpa dig med förslag på arter och lokaler samt inventeringsmetoder.

Hur går rapporteringen till?

All rapportering av faunaväktade arter sker i Artportalen. Du som är ny faunaväktare behöver därför ha ett konto i Artportalen för att kunna rapportera. Har du redan ett konto så använder du förstås det, om inte så behöver du skapa ett.  Här finns Artportalens instruktionsfilmer för hur man skapar ett konto och rapporterar, be annars din samordnare om hjälp.

När du blivit registrerad som faunaväktare kommer du att kunna rapportera dina väktararter i projektet ”Faunaväkteri småkryp” i Artportalen.

Vad ska jag rapportera?

I Artportalen rapporterar du antal individer av din faunaväktarart, och eventuella andra uppgifter som kan vara aktuella som t.ex. kön, stadium med mera, samt uppgifter om lokal och metodik (se nedan). Det är viktigt att lämna uppgift om hur stor arbetsinsatsen är – t.ex. hur länge man inventerat, hur lång sträcka som inventerats, hur många grenar man bankat osv. beroende metod – så att det går att göra jämförelser mellan besöken och mellan åren. Sådana data behövs för att man ska kunna se trender, och det är det som är poängen med just en övervakning. Det är också bra att lämna en uppgift om vädret vid besöket på lokalen.

Naturligtvis behövs uppgifter om lokalen. I Artportalen kan man rita ut sin lokal som en polygon på en karta, det är bra att göra! Då ser man hur stor lokalen är och vilket område som inventeras. Man kan också gärna göra en beskrivning av lokalen, t.ex. biotop och i vilket skick den är (det kan man göra efterhand när man har tid).

Det är också bra att komplettera med att mycket kort tala om vilken inventeringsmetod man använt (t.ex. punkt, slinga, bankning av grenar osv). Sedan bör man ha en noggrannare metodbeskrivning nedskriven för egen del (görs med fördel när man kommer överrens med samordnare om vilken metodik man ska använda), så att man inte glömmer detaljer som exakt hur inventeringsslingan gick eller hur många grenar man skulle skaka på varje buske mellan åren! För sådant som slingor, rita gärna ut slingan på en karta – det kan man göra i t.ex.  google maps eller Eniro, tycker man det är besvärligt att rita på datorn kan man skriva ut kartan och rita för hand. Det är också bra att ha metodiken nerskriven om någon utifrån vill veta hur inventeringen görs, t.ex. ArtDatabanken eller någon av naturvårdsmyndigheterna.

När du rapporterar är det superviktigt att du bara rapporterar den art eller arter du är registrerad som faunaväktare för i projektet, ingenting annat! Allt annat (inklusive rödlistade arter som du inte faunaväktar, eller ”din” faunaväktarart på en annan lokal än den du faunaväktar på) får du rapportera som vanligt i Artportalen, dvs utan att välja projektet ”Faunaväkteri småkryp”. Om du besöker din lokal utan att hitta din art så är det viktigt att du kryssar i rutan ”ej återfunnen” i rapportformuläret.

 

Faunaväktarläger 2017

Den 2-4 augusti 2017 ordnar vi ett läger i Bunge på Gotland för dig som är faunaväktare! Lägret kommer att omfatta exkursioner till intressanta småkrypslokaler på norra Gotland och Fårö, du kommer att få träffa andra faunaväktare och lära dig mer om övervakning av hotade arter.

Anmäl dig senast 11 juni till faunavakteri@sef.nu!

silversmygare2

 

 

 

 

 

 

 

Boende blir på Bunge vandrarhem (Fårösund). Standarden är vanlig vandrarhemsstandard, måltider från onsdag kväll -fredag morgon ingår.

Vi kommer att subventionera lägret så mycket det går. Priset blir 0 kr/person om vi är färre än 20, blir vi fler kommer vi att behöva ta ut en lägeravgift på 500-700 kr/person. Om vi behöver ta ut en avgift och i så fall hur mycket kommer att meddelas efter sista anmälningsdatum den 11 juni, när vi vet hur många vi blir.

För er som reser med båt till ön finns möjlighet att ta del av  en grupprabatt hos Destination Gotland. Du kommer då att behöva en rabattkod som du får från oss när du anmäler dig till lägret. Boka din resa i god tid, sommartid kan det snabbt bli fullbokat på både båtar och flyg!

Entomologdagarna 2017 äger rum i anslutning till lägret, den 4-6 augusti på samma plats. För dig som inte fått nog av att titta på gotländska kryp efter lägret är det därmed lätt att delta i båda evenemangen (det är förstås ingen slump). Mer information om entomologdagarna finns på  http://www.sef.nu/gotland-2017/. Notera att du behöver anmäla dig separat till entomologdagarna.

 

När du anmäler dig, glöm inte ange om du vill ha specialkost (t.ex. vegetarisk eller allergianpassad). Glöm inte att ta med lakan och handduk (finns annars att hyra på vandrarhemmet för 120 kr).

Har du frågor om lägret, kontakta Kajsa Mellbrand på faunavakteri@sef.nu.

 

Välkommen På Faunaväktarläger
Välkommen På Faunaväktarläger
Valkommen-pa-Faunavaktarlager_2.pdf
557.7 KiB
36 Downloads
Detaljer...