Faunaväktare

Den här sidan är ännu under uppbyggnad, men är tänkt att innehålla praktisk information som kan vara till nytta för er som är faunaväktare. Längst ner på sidan hittar du information om faunaväktarlägret 2017.

Hör gärna av dig till mig på faunavakteri@sef.nu det är något speciellt du tycker behöver finnas här! Det finns också en grupp för Faunaväkteriet småkryp på Facebook, där man kan ställa frågor om man undrar över något.

/Kajsa

 

eksnabbbeskuren

Faunaväktare

För att bli registrerad som faunaväktare behöver du kontakta samordnaren i den entomologiska förening som ansvarar för det län där du tänker faunaväkta. Oftast är det samordnaren i din närmaste entomologiska förening (se lista på föregående sida, kontakta SEFs projektledare på faunavakteri@sef.nu om du är osäker). Samordnaren behöver veta ditt namn, adress, e-post, och ni diskuterar sedan vilken/vilka art(er) du ska faunaväkta, var och hur. Kanske vet du redan vad du vill väkta och var, kanske behöver du lite hjälp – samordnaren kan hjälpa dig med förslag på arter och lokaler samt inventeringsmetoder.

Hur går rapporteringen till?

All rapportering av faunaväktade arter sker i Artportalen. Du som är ny faunaväktare behöver därför ha ett konto i Artportalen för att kunna rapportera. Har du redan ett konto så använder du förstås det, om inte så behöver du skapa ett.  Här finns Artportalens instruktionsfilmer för hur man skapar ett konto och rapporterar, be annars din samordnare om hjälp.

När du blivit registrerad som faunaväktare kommer du att kunna rapportera dina väktararter i projektet ”Faunaväkteri småkryp” i Artportalen.

Vad ska jag rapportera?

I Artportalen rapporterar du antal individer av din faunaväktarart, och eventuella andra uppgifter som kan vara aktuella som t.ex. kön, stadium med mera, samt uppgifter om lokal och metodik (se nedan). Det är viktigt att lämna uppgift om hur stor arbetsinsatsen är – t.ex. hur länge man inventerat, hur lång sträcka som inventerats, hur många grenar man bankat osv. beroende metod – så att det går att göra jämförelser mellan besöken och mellan åren. Sådana data behövs för att man ska kunna se trender, och det är det som är poängen med just en övervakning. Det är också bra att lämna en uppgift om vädret vid besöket på lokalen.

Naturligtvis behövs uppgifter om lokalen. I Artportalen kan man rita ut sin lokal som en polygon på en karta, det är bra att göra! Då ser man hur stor lokalen är och vilket område som inventeras. Man kan också gärna göra en beskrivning av lokalen, t.ex. biotop och i vilket skick den är (det kan man göra efterhand när man har tid).

Det är också bra att komplettera med att mycket kort tala om vilken inventeringsmetod man använt (t.ex. punkt, slinga, bankning av grenar osv). Sedan bör man ha en noggrannare metodbeskrivning nedskriven för egen del (görs med fördel när man kommer överrens med samordnare om vilken metodik man ska använda), så att man inte glömmer detaljer som exakt hur inventeringsslingan gick eller hur många grenar man skulle skaka på varje buske mellan åren! För sådant som slingor, rita gärna ut slingan på en karta – det kan man göra i t.ex.  google maps eller Eniro, tycker man det är besvärligt att rita på datorn kan man skriva ut kartan och rita för hand. Det är också bra att ha metodiken nerskriven om någon utifrån vill veta hur inventeringen görs, t.ex. ArtDatabanken eller någon naturvårdsmyndighet.

När du rapporterar är det superviktigt att du bara rapporterar den art eller arter du är registrerad som faunaväktare för i projektet, ingenting annat! Allt annat (inklusive rödlistade arter som du inte faunaväktar, eller ”din” faunaväktarart på en annan lokal än den du faunaväktar på) får du rapportera som vanligt i Artportalen, dvs utan att välja projektet ”Faunaväkteri småkryp”. Om du besöker din lokal utan att hitta din art så är det viktigt att du kryssar i rutan ”ej återfunnen” i rapportformuläret.

Inkludera även en eller ett par meningar om din övervakningsmetodik i kommentarsfältet. Till exempel ”fjärilsslinga, 3h”, eller ”skakning av 20 grenar i 10 hasselbuskar. Det är bra att ha med någon slags mått på insatsen, till exempel hur lång tid det tog att gå en slinga, hur länge man letade efter arten på lokalen, hur många grenar man skakade i hur många träd eller buskar, hur lång tid man tillbringade vid fjärilslakanet under nattlyset, eller vad som nu kan vara lämpligt utifrån den inventeringsmetod man använder. Det gör våra resultat mycket mer användbara för ArtDatabanken och i naturvårdssammanhang, och det är en viktig del av projektet att våra data kan komma till nytta.

 

Faunaväktarläger 2018

Den 1-3 augusti 2018 ordnar vi ett läger i Sörmland för dig som är faunaväktare! Lägret kommer att omfatta exkursioner till intressanta småkrypslokaler, du kommer att få träffa andra faunaväktare och lära dig mer om övervakning av hotade arter.

Anmäl dig senast 17 juni till faunavakteri@sef.nu!

silversmygare2

 

 

 

 

 

 

 

Lägret blir på Åsa folkhögskola mellan Flen och Katrineholm i centrala Sörmland, med exkursioner i närområdet.

Faunaväkteriet står för hela lägerkostnaden, det enda du som deltagare betalar själv är resan. Då ingår boende i dubbelrum (standarden är vanlig vandrarhemsstandard, vill man bo annorlunda, kontakta mig) och måltider från onsdag middag-fredag lunch. Det går bra att bo i egen husbil på området, men det är däremot inte tillåtet att tälta.

Entomologdagarna 2018 med SEFs årsmöte äger rum i anslutning till lägret, den 3-5 augusti i Nyköping. Det är därmed lätt att delta i båda evenemangen (det är förstås ingen slump), och vi kommer att lägga upp schemat så att vi rör oss i riktning mot Nyköping under fredagens aktiviteter. Notera att du behöver anmäla dig separat till entomologdagarna, till Sörmlandsentomologerna (och det går bra att vara med även om du enbart är faunaväktare och inte i medlem i någon entomologisk förening).

 

När du anmäler dig, glöm inte ange om du vill ha specialkost.

För anmälan eller om du har frågor om lägret, kontakta Kajsa Mellbrand på faunavakteri@sef.nu.

 

Välkommen På Faunaväktarläger
Välkommen På Faunaväktarläger
Valkommen-pa-Faunavaktarlager_2.pdf
557.7 KiB
92 Downloads
Detaljer...