Faunaväkteriet uppmärksammar hoppspindlar!

 

2017 startar Faunaväkteriet småkryp en spindelkampanj!

Vi vill med den både uppmana alla att rapportera spindlar i största allmänhet, och även uppmärksamma några rödlistade arter där kunskapen i dag är bristfällig. De utvalda kampanjarterna 2017 är fem rödlistade hoppspindelarter.

 

Kampanjarterna är:

  • spjuthoppspindel, Dendryphanes hastatus
  • lohoppspindel, Evarcha laetabunda
  • vitbrämad hoppspindel, Pseudicius encarpatus
  • myrhoppspindel, Synageles hilarulus
  •  tvillinghoppspindel, Sitticus inexpectus

Arterna presenteras i en folder tillsammans med sex förväxlingsarter – foldern är tänkt att finnas som PDF-fil för nedladdning längst ner på sidan, men just nu har vi lite problem med hemsidan och kan inte lägga upp den. Den finns däremot i Faunaväkteriet småkryps Facebookgrupp, här. Den finns också i tryckt form och kommer att delas ut i olika sammanhang där SEF finns representerade. De entomologiska föreningarna runtom i landet kommer också att ha foldern för utdelning även om det kan dröja lite innan vi fått den ivägskickad till alla.

Kampanjen lanserades under ArtDatabankens Flora- och faunavårdskonferens i Uppsala den 5 april, samtidigt lanserade ArtDatabanken en digital bestämningsnyckel för alla svenska hoppspindlar (50 arter). Nyckeln hittar du på https://www.artnyckeln.se/start. Förutom hoppspindlarna finns här även nycklar till lockespindlar, bastardsvärmare och smalbin. I ArtDatabankens Artfakta kan du även hitta artinformation om andra hoppspindelarter än kampanjarterna.

Hur deltar jag i kampanjen?

Det finns två sätt att delta i kampanjen. Det ena är att anmäla sig som faunaväktare och övervaka en av arterna på en känd lokal. Det andra är att leta efter arten på nya lokaler.

Om du vill bli faunaväktare för en spindel och övervaka arten på en känd lokal, så beror det lite på vilken art du är intresserad av och var i landet du bor vad du kan övervaka. Många av arterna har bara hittats på ett litet fåtal lokaler, dvs det finns inte många platser att bedriva övervakning på som situationen ser ut nu (vilket är anledningen till att vi behöver veta mer om de här arterna). Vissa arter (speciellt vitbrämad hoppspindel) kan också  påverkas negativt av ständiga eftersök på samma lokal, då habitatet är känsligt och lätt blir förstört. Då är det lämpligare att delta i kampanjen genom att söka efter arten på nya lokaler. MEN om du är intresserad av att övervaka en spindel så finns det också betydligt fler arter än hoppspindlarna som ingår i den här kampanjen att välja mellan! Vill du bli faunaväktare för en spindel, maila faunavakteri@sef.nu.

Vill du delta i kampanjen genom att eftersöka en art på nya lokaler är det väldigt välkommet! Många av arterna i kampanjen är bara rapporterade från ett litet fåtal platser, men troligen är de dåligt eftersökta. Här kan man alltså bidra med viktig kunskap om artens förekomst och utbredning genom att leta efter den på nya lokaler som verkar lämpliga för arten! För dig som tycker det är roligt att leta efter nya arter på nya platser är det här ett lämpligt sätt att delta i faunaväkteriet. För de arter som kan påverkas negativt av övervakningen i sig är det också det bästa sättet att delta i kampanjen. Vill du delta genom att leta efter en eller flera av kampanjarterna på nya lokaler, maila faunavakteri@sef.nu så hjälper vi dig komma igång.

När du faunaväktar rapporterar du arten du väktar i Artportalen. Faunaväktar du genom att leta efter en eller flera arter på nya lokaler rapporterar du i projektet faunaväkteri – kampanj- spana spindlar. Detta behöver du inte vara registrerad som faunaväktare för att göra. Om du väktar genom att övervaka en art på samma lokal rapporterar du istället i projektet Faunaväkteri småkryp, för att göra det måste du vara registrerad som faunaväktare för arten och lokalen.

 

Spindelblitz 22 maj

Den 22 maj infaller den biologiska mångfaldens dag, vilket Faunaväkteriet småkryp uppmärksammade 2017 med en spindelblitz (som en bioblitz, fast bara spindlar) i samarbete med Facebookgruppen Spindelnätet.

Spela spindelbingo!

Som del av Spindelblitzen gjordes ett spindelbingo, men naturligtvis får man gärna spela spindelbingo när som helst. En bingobricka med ett antal arter som är vanliga och har stor utbredning i landet (dvs finns i stort sett överallt) finns för nedladdning här (titta nederst på sidan) samt i evenemanget Spindelblitz på Facebook. Bingobrickan kan användas om man vill ha ett tävlingselement i sitt spindelletande, eller som en krysslista med förslag på ett antal arter att leta efter om du känner att du inte kan så mycket om spindlar och behöver hjälp att komma igång.

 

Spindelbingo
Spindelbingo
spindelbingo.pdf
682.7 KiB
191 Downloads
Detaljer...