787px-Ar_1 (250x191)Klokrypare (Pseudoscorpiones, pseudoskorpioner eller bokskorpioner) är en ordning inom spindeldjuren. Till ordningen hör bland annat bokskorpionen.

Klokrypare har en storlek på 1-10 millimeter. De har två klor och kan till utseendet likna små skorpioner, men klokrypare har till skillnad från skorpioner ingen gadd. Istället har de giftkörtlar i klorna. De har liksom andra palpkäkar åtta ben. Klokrypare finns i nästan hela världen utom på Arktis och Antarktis.

Klokryparna är små rovdjur och jagar ensamma. De livnär sig på olika sorters smådjur, som kvalster. De griper tag i bytet med sina klor som innehåller giftkörtlar som gör att bytet dör.

Det finns cirka 3 000 kända arter. Från Sverige finns 21 arter beskrivna.

Källa: Wikipedia

Svenska artprojektets namnkommitté har ett namnförslag ute på remiss där synpunkter kan lämnas fram till 2014-06-25 för de svenska klokryparna.

Se deras pdf eller exel