Mayfly_Luc_Viatour (250x189)Dagsländor har funnits i ca 300 miljoner år. Drygt sextio arter har hittats i Sverige. Dessa tillhör ca 25 släkten och 10 familjer. I hela världen finns ca 2 500 arter.

Ephemeroptera betyder ungefär – Med kortlivade vingar. Vingade djur lever ett dygn till några veckor och larverna från någon månad till tre år beroende av art. Vuxna dagsländor har i vila upprättstående vingar och långa stjärtspröt. Larverna, som lever i vatten, har stjärtspröt samt gälar på ovansidan eller längs sidorna av bakkroppen. Dagsländornas kroppslängd varierar från 3 till 30 mm.  Såväl larver som vingade är huvudsakligen diskret färgade i svart, grått, grönt, gult och/eller brunt. Vissa arters hanar har stora färggranna turbanögon i lysande rött, orange, gult och/eller grönt.

Mellan larv och vuxen har dagsländan ett unikt subimagostadium. Subimagon ser ut som imagon men har dunklare färger samt kortare ben och stjärtspröt. Förvandlingen från larv till subimago sker vid vattenytan eller på föremål ovan vattenytan. Subimagon vilar ofta i strandvegetation i väntan på transformation till imago. Några arter kan kasta av sig subimagoskinnet i flykten. Honorna söker sin partner bland hanar som vanligen svärmar nära vattnet, från vattenytan till högt över trädtopparna. Antalet hanar i en svärm kan variera från ett tiotal till många miljoner. Efter parning flyger honorna längs sjöstränder och uppströms vattendrag för äggläggning. Att flyga uppströms kompenserar för att larver kan driva nedåt med strömmen.

Dagsländorna är via sina vanligen individrika bestånd mycket viktig föda för bl.a. rovlevande insekter, fåglar och fiskar. Det är vanligt att flugfiskare använder imitationer av dagsländor för att lura fisk.  För flugfiskaren är den stora arten Ephemera danica kungen bland dagsländor.

Sedan slutet av 1970-talet har dagsländornas larver används som indikatorarter avseende ett vattens kemiska kvalitet. Vissa arter tar skada av låga pH-värden och syrgastärande föroreningar. Många arter skadas av den grumling av vattnet som kan uppstå vid jord- och skogsbruk. Listan på mänskliga verksamheter som kan skada dagsländor är lång. Om ett prov innehåller såväl försurnings- som föroreningskänsliga arter bedöms vattnets kemiska kvalitet som godtagbar. Några arter är rödlistade vilket betyder att deras långsiktiga överlevnad inom landet inte är sökerställd.

Många arter är lätta att driva upp från larver till vingade djur i ett akvarium. Arterna har skilda beteenden, några kryper sakta fram på stenar och växter medan andra simmar mycket snabbt eller gräver ner sig i bottnen.  Larverna lever av växtdelar och alger, de vingade djuren har förkrympta mundelar och kan inte inta föda.

Förteckning över svenska dagsländefamiljer och arter (Dyntaxa)

Litteratur

Arnekleiv, J.V. (1995). Døgnfluelarver (Ephemeroptera larvae). Norske Insekttabeller. 14.
Bauernfeind, E & T. Soldán. (2012). The Mayflies of Europe. Apollo Books.
Belfiore, C., A. Haybach & M. Konowska-Oljenik. (1999). Taxonomy and phenetic relationships of Electrogena affinis (Eaton, 1883) (Ephemeroptera: Heptageniidae). Annls Limnol. 35(4): 245-256.
Elliott, J.M. & U.H. Humpesch. (1983). A Key to the Adults of the British Ephemeroptera, with Notes on their Ecology. Freshwater Biological Association, Scientific Publication. 47.
Elliott, J.M. & U.H. Humpesch. (2010). Mayfly Larvae (Ephemeroptera) of Britain and Ireland: Keys and a Review of their Ecology. Freshwater Biological Association, Scientific Publication. 66.
Engblom, E. (1996). Ephemeroptera, Mayflies. – In: Anders N. Nilsson (Ed.). Aquatic Insects of North Europe 1: 13-53. A Taxonomic Handbook. Apollo Books.
Engblom, E. (2001). An annotated check-list of Swedish mayflies [Ephemeroptera]. Ephemera, 3(2): 109-116.
Macadam, C. & C. Bennett. (2010). A Pictoral Guide to British Ephemeroptera. AIDGAP Guides.
Studemann, D. & al (eds.) (1992). Ephemeroptera. Insecta Helvetica. 9.
Svensson, B.S. (1986). Sveriges dagsländor (Ephemeroptera), bestämning av larver. Entomologisk Tidskrift. 107:91-106.
Bidragande författare: Eva Engblom
Faktagranskning: Eva Engblom
Litteraturlista: Eva Engblom
Specialistkontakt: