Brunsprötad skymningssvärmare

Litteratur

Här finns en länk till en hel del fjärilslitteratur

Lite allmän litteratur

Bengtsson, B.Å., Palmqvist, G., och R. Johansson. (2008). Fjärilar: Käkmalar–säckspinnare. Lepidoptera: Micropterigidae–Psychidae. Nationalnyckeln. DE 1-13.
Eliasson, C, U., Ryrholm, N., och U, Gärdenfors. (2005). Fjärilar: Dagfjärilar. Hesperiidae–Nymphalidae. Nationalnyckeln. DE 50-54.
Elmquist, H., Liljeberg, G., Top-Jensen, M., Fibiger, M. (2011). SVERIGES FJÄRILAR – en fälthandbok över Sveriges alla dag- och nattfjärilar
Gullander, B. (1963). Nordens svärmare och spinnare. . Norstedt & Söner.
Gullander, B. (1971). Nordens nattflyn. Norstedt & Söner.
Gullander, B. (1971). Nordens dagfjärilar. Norstedt & Söner.
Hydén, N., Jilg, K., och T. Östman. (2006). Fjärilar: Ädelspinnare–tofsspinnare. Lepidoptera: Lasiocampidae–Lymantriidae. Nationalnyckeln. DE 55-63.
Palm, E. (1989). Nordeuropas Pyralider. Danmarks dyreliv. 3.
Palm, E. (1989). Nordeuropas Prydvinger. Danmarks dyreliv. 4.
Skou, P. (1991). Nordens Ugler. Danmarks dyreliv. 5.
Skou, P. (1984). Nordens Malere. Danmarks dyreliv. 2.
Söderström, B. (2006). Svenska fjärilar – en fälthandbok.