800px-Dermaptera_fg02 (250x166)Tvestjärtar är lätta att känna igen med sin karaktäristiska tång i bakändan. Om framvingar finns är de korta och läderartade. Hos de vuxna djuren kan flygvingarna vikas ihop tredubbelt och rymmas under de minimala täckvingarna. Bakvingarna tunna och hinnliknande. De flesta arter flyger visserligen sällan även om de skulle ha vingar. Tvestjärtar är nattaktiva växtätare. De påträffas på dagen under stenar eller andra trånga utrymmen.

Ca 2200 arter är kända varav fyra i Sverige.

Litteratur

Albouy & Caussanel. (1990). Dermaptères. Faune de France. 75.
Borish, D. (2002). En tvestjärt (Dermaptera) för Sverige: Euborellia annulips. Entomologisk Tidskrift. 123(4):153-224:186-186.
Hincks, W.D. (1949, 1 ed.). Order Dermaptera. – In Handbooks for the identification of the British Insects 1:5. Dermaptera and Orthoptera. ss:5-7.
Landin, B.O. (1967). Ordning Dermaptera. Fältfauna. Insekter 1:157-160.
Proschwitz, T. von. (1983). Svenska Tvestjärtar, något om utbredning och biologi. Entomologisk Tidskrift. 104:49-52.