JamtlandsFlagga

På initiativ av Lars-Olof Grund och några medlemmar i Norrlands Entomologiska förening har har i dagarna Kontaktnätet Jämtlandsentomologerna bildats. Kontaktnätet täcker Jämtland och Härjedalen och man har redan fått ihop ett dussin intresserade. Med siktet inställt på att så småningom få resurser till bildandet av en förening så planerar man genomföra aktiviteter tillsammans med bl.a. Naturskyddsföreningen.

Intresserade i området får gärna kontakta Lars-Olof, largru@gmail.com.

Share →