Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\HostingSpaces\vdcshobh\sef.nu\wwwroot\index.php on line 14
Sveriges entomologiska förening | Mattias Forshage får Svenska Linnésällskapets silvermedalj

”Medaljregnet” fortsätter över entomologer som på olika sätt är knutna till SEF:s verksamhet. Entomologi ligger onekligen i tiden! Mattias är aktiv inom Entomogiska föreningen i Stockholm och även engagerad i SEF:s projekt att ge ut en bok om entomologins historia i Sverige.

Mattias Forshage har nu tilldelats Svenska Linnésällskapets silvermedalj. 

– ”Det är en stor glädje för oss att på detta sätt premiera en ung forskare som arbetar i Linnés anda”, säger Svenska Linnésällskapets ordförande Birgitta Johansson-Hedberg. ”Svenska Linnésällskapet ambition är att vårda den linneanska traditionen och även värna om intresset för vetenskap och svensk natur.”

Svenska Linnésällskapet är en fristående rikstäckande organisation som vill sprida och fördjupa kunskapen om Carl von Linné och hans verk. Sällskapet fyller i år 100 år.

Mattias Forshage har med vetenskaplig skicklighet och entusiasm i många år forskat inom systematisk biologi med fokus på parasitsteklar. Tongivande för hans arbete är att i linneansk anda kombinera sin forskning med folkbildande satsningar. Han har funnit och beskrivit ett 50-tal arter helt nya för vetenskapen, varav 20 i Sverige, och han har producerat en illustrerad bestämningsnyckel för Europa. Han bidrar kontinuerligt till den svenska taxonomiska databasen Dyntaxa och han verkar starkt för amatörforskningens betydelse och tradition. Utan hans entusiasm och drivkraft skulle svensk entomologi vara oerhört mycket fattigare.

Medaljen delades ut vid Flora- och faunavårdskonferensen i Uppsala den 5 april. 

Läs mer om priset och Mattias här.

Share →