SEF anordnar entomologmöten av olika slag. Det viktigaste är Svenska Entomologmötet som hålles varje år på sommaren i samband med föreningens årsmöte. Förutom årsstämman  anordnas konferens med olika exkursioner och föreläsningar. De olika lokalföreningarna turas om att arrangera mötet. Det första mötet anordnades 1989 i Uppsala i samarbete med Entomologiska föreningen i Uppland. Alla medlemmar i lokalföreningarna är välkomna.

Mer information om varje möte hittar du under respektive länkar här nedan.

Nr Datum Plats Arrangör Artiklar mm 
26 2018 Nyköping, 3-5 augusti, Sörmland Föreningen Sörmlandsentomologerna Infosida
26 2017 Bunge, 4-6 augusti, Gotland Gotlands entomologiska förening  Infosida
27 2016 Norrkrog, den 1-3 juli, Östergötland Entomologiska föreningen i Östergötland  Infosida
26 2015 Häringe, 3-5 juli, Sörmland Entomologiska föreningen i Stockholm  Bilder mm
25 2014 Mora, 27-29 juni, Dalarna Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland  
24 2013 Ivön, 7-9 juni, Skåne Entomologiska sällskapet i Lund  
23 2012 Lainio, Norrbotten Norrlands Entomologiska Förening  
22 2011 Sparresäter, 17-19 juni, Västergötland Västsvenska Entomologklubben ET-artikel
21 2010 Aspan, 4-6 juni, Blekinge Föreningen Sydostentomologerna Rapport 
Bilder
20 2009 Fiskeboda, 12-14 juni, Södermanland Föreningen Sörmlandsentomologerna ET-artikel
19 2008 Fröjel, 24-26 juli, Gotland Gotlands Entomologiska Förening ET-artikel
18 2007 Uppsala, 1-3 augusti, Uppland Entomologiska föreningen i Uppland ET-artikel
Bilder
17 2006 Omberg, 16-18 juni, Östergötland Entomologiska föreningen i Östergötland ET-artikel
Bilder
16 2005 10-12/6 2005, Dalarö, Stockholm 
Entomologiska föreningen i Stockholm ET-artikel
Bilder
15 2004 18-20/6 2004, Västerdalarna Entomologiska föreningen i Dalarna ET-artikel
Bilder
14 2003 27-29 juni 2003, Degerberga, Skåne Entomologiska sällskapet i Lund ET-artikel
13 2002 28-30 juni 2002, Storsjöbygden, Jämtland Norrlands Entomologiska Förening ET-artikel
Bilder
12 2001 15-17 juni 2001, Göteborg Västsvenska Entomologklubben  
11 2000 9-12 juni 2000, Norrmalma, Uppland Entomologiska föreningen i Uppland
ET-artikel
10 1999 18-20 juni, 1999, Öland Föreningen Sydostentomologerna  
9 1998 10-12 juli 1998, Engeltofta, Gävle Gästriklands Entomologiska Förening   Bilder
8 1997 Strensund Föreningen Sörmlandsentomologerna  
7 1996 Sudret Gotlands Entomologiska Förening  
6 1995 Linköping Entomologiska föreningen i Östergötland  
5 1994 Kaggeholm Entomologiska föreningen i Stockholm  
4 1993 Revinge Entomologiska sällskapet i Lund  
3 1992 Vindeln Norrlands Entomologiska Förening  
  1991 Göteborg, Nordiskt entomologmöte Västsvenska Entomologklubben  
2 1990 Mora Entomologiska föreningen i Dalarna  
1 1989 Uppsala Entomologiska föreningen i Uppland
 

Grön färg indikerar tredje arrangemanget, Blå färg indikerar andra arrangemanget, Röd färg indikerar första arrangemanget

Tabell över hur många gånger respektive lokalförening har stått som arrangör av det årliga SEF mötet (tom 2018).

Entomologiska sällskapet i Lund 3
Norrlands Entomologiska Förening 3
Västsvenska Entomologklubben 3
Entomologiska föreningen i Uppland 3
Entomologiska föreningen i Östergötland 3
Entomologiska föreningen i Stockholm 3
Entomologiska föreningen i Dalarna/Västmanland 3
Gotlands Entomologiska Förening 3
Föreningen Sörmlandsentomologerna 3
Föreningen Sydostentomologerna 2
Gästriklands Entomologiska Förening 1

Övriga kongresser i närområdet

(Huvudsakligen för professionella entomologer)

Nordic-Baltic Congress of Entomology
En viktig kongress som med undantag för krigsåren arrangerats vart tredje år sedan 1923.
Läs mer om kongressens historia här

European Congress of Lepidopterology

European Congress of Entomology

International Congress of Entomology ICE