Traditionell gruppbild från mötet

Deltagare som saknas på gruppbilden