Bilder från det femtonde Svenska Entomologmötet 18-20/6 2004, Västerdalarna