Bilder från det sjuttonde Svenska Entomologmötet 16-18/6 2006, Omberg, Östergötland