Bilder från det artonde Svenska Entomologmötet 1-3/8 2007, Uppsala