Citering

Vår organisation citeras ”Sveriges Entomologiska Förening” och förkortas ”SEF”.

Entomologisk Tidskrift eller artiklar däri citeras med: författarnas namn, artikelns titel, årtal, Entomologisk Tidskrift, volym, nummer (inom parenteser), sidnummer, Uppsala, Sweden årtal. ISSN 0013-886x

Hemsidan citeras Sveriges Entomologiska Förenings hemsida www.sef.nu.

Logotyper

Logotyper i JPG-format finns att ladda ned här: 

All publicering av logotypen ska åtföljas av hänvisning till Sveriges Entomologiska Förening.

Kontaktpersoner

Föreningens företrädare är dess ordförande:
Håkan Lundkvist
Frösslunda 312
386 62 Mörbylånga
Tel: 0485-44083, 070-6501243

Mer föreningsinfo hittar du här.

Redaktör för Entomologisk Tidskrift:
Mats Jonsell
Department of Ecology
SLU, Box 7044, SE-750 07 Uppsala, Sweden
Tel: 018 – 67 28 76, Fax (+46) 18 – 67 28 90

För hemsidan ansvarar:
Thomas Harry
Tel: 070-4657041

Användande av SEF:material

Bilder och texter från föreningens hemsida www.sef.nu får endast användas efter skriftligt medgivande från SEF. Nyheter och kalenderaktiviteter får citeras utan tillstånd.