Priset är 50 kr. Till det kommer en portokostnad.

Du kan beställa på tre sätt:


1. Vi skickar tidningen med adressetikett, till en kostnad av 20 kr/ex. Billigaste alternativet för beställning av 1-2 ex – men av praktiska skäl måste vi samla ihop ett antal beställningar innan vi skickar så tidningen levereras inte omgående.

2. Vi skickar tidningen i kuvert med porto enligt postens vanliga taxa. Portokostnaden är då 36 kr för 1 ex och 54 kr för 2 eller 3 ex. Det här alternativet är snabbare, och även bättre om du inte vill ha adressetikett på tidningen (t.ex. om du ska ge bort den i present).  

3. För större beställningar än 1-3 ex, kontakta Kajsa Mellbrand på kajsa@mellbrand.net

Betalning görs (som för vanliga Yrfän) till antingen
Plusgiro 6 60 47-2 eller via Swish nr 123 48 36 995.  Ange ”YTR” på betalningen (då vet vi att det gäller Yrfän i trädgården), antal ex. samt ditt namn och adress.