Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Markus Forslund
Redaktör: Ragnar Hall, Lund
Tryckeri: Berlings Skogs, Trelleborg
ISSN 0013-886x

ET2001 1-2 front ET2001 3 front ET2001 4 front

Utgivningsdatum:   Nr 1-2, s 1-80, maj 2001. Nr 3, s 81-152, september 2001. Nr 4, s 153-224, december 2001

Ahnlund, H. & Ronquist, F. 2001. Den röda parasitväxtstekelns (Orussus abietinus) biologi och förekomst i Norden.  [The biology and distribution of Orussus abietinus in the Nordic countries.] Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 1-11. 1-11
Eliasson, C. 2001. Vårtordyvel i rådjursspillning i Södermanland. [The dor beetle Geotrupes vernalis found in roe deer droppings i Södermanland.] Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 11. 11
Eliasson, C. 2001. Naturvårdspris: Utdelandet av 2000års Naturvårdspris. Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 12. 12
Sörensson, S. & Prütz. P. 2001. Tachina ursina (Meigen) – en stor parasitfluga (Dipt. Tachinidae) ny för Sverige. [Tachina ursina (Meigen) — a large tachinid fly (Dipt. Tachinidae) new to Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 13-14. 13-14
van Steenis, J., van Steenis, W. & Wakkie, B. 2001. Hoverflies in southern Skåne, Sweden (Diptera: Syrphidae). [Blomflugor i södra Skåne, Sverige (Diptera: Syrphidae).] Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 15-27. 15-27
Kindvall, O. 2001. Recension: Fogh Nielsen, O. 2000. De danske græshopper. Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 28. 28
Jonsell, M. & Eriksson, S. 2001. Elfte svenska entomologmötet 9-12 juni 2000. Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 29-31. 29-31
Pettersson, J. & Kronestedt, T. 2001. Edvard Sylvén in memoriam. Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 32. 32
Ryrholm, N. & Ohlsson, A. 2001. Intressanta fynd av fjällfjärilar i Sverige 2000. [Interesting records of Lepidoptera in the taiga and tundra regions of Sweden 2000.] Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 33-38. 33-38
Lemdahl, G. 2001. Fynd av avlång flatbagge Grynocharis oblonga L. (Coleoptera) på tall. [Records of Grynocharis oblonga L. (Coleoptera) on pine (Pinus sylvestris).] Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 39-40. 39-40
Palmqvist, G. 2001. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2000. [Remarkable records of Macrolepidoptera in Sweden 2000.] Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 41-55. 41-55
Svensson, I. 2001. Recension: Bradley, J.D. 2000. Checklist of Lepidoptera recorded from the British Isles, second edition (revised). Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 56. 56
Lindhe, A. 2001. Upprop – långhorningsfynd. Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 56. 56
Ljungberg, H. 2001. Ett bortglömt 1800-talsfynd av träsksammetslöparen, Chlaenius sulcicollis (Coleoptera,   Carabidae). [An overlooked 19th century record of the ground beetle Chlaenius sulcicollis (Coleoptera, Carabidae).] Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 57-59. 57-59
Danielsson, R. 2001. Recension: Hansen, M. 1999. World Catalogue of Insects Volume 2. Hydrophiloidea (Coleoptera). Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 60. 60
Svensson, I. 2001. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2000. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 2000.] Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 61-68. 61-68
Andersson, G. 2001. Insektssamlingar – ovärderliga biologiska arkiv. Men hur ska vi ta hand om dem? [Insect collections — invaluable biological archives. But how to preserve them?] Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 69-72. 69-72
Larsson, R. 2001. Recension: Weygoldt, P. 2000. Whip Spiders, Their Biology, Morphology and Systematics (Cherlicerata: Amblypygi). Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 73-74. 73-74
Hydén, N. 2001. Recension: Kitching, I.J. & Cadiou, J.-M. 2000. Hawkmoths of the World – an annotated and illustrated revisionary checklist (Lepidoptera: Sphingidae). Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 75-76. 75-76
Svensson, E. 2001. Upprop: Flick- och jungfrusländor i södra Sverige efterlyses. Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 76. 76
Hydén, N. 2001. Recension: Tuzov, V.K., Bogdanov, P.V. Churkin, S.V. Dantchenko, A.V., Devyatkin, A.L., Murzin, V.S. Samodurov, G.D. & Zhdanko, A.B. 2000. Guide to the Butterflies of Russia and adjacent territories (Lepidoptera, Rhopalocera). Vol. 2. Libytheidae, Danaidae, Nymphalidae, Riodinidae, Lycaenidae. Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 77-78. 77-78
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 79-80. 79-80
Appelqvist, T., Bengtson, O. & Gimdal, R. 2001. Insekter och mosaiklandskap. [Insects and Mosaic landscapes.] Entomologisk tidskrift vol. 122 (3), s. 81-97. 81-97
Sörensson, M. 2001. Förbisedd eller återinvandrad? – Nya fynd av rovstekeln Nysson tridens Gerst. i Sverige   (Hymenoptera: Sphecidae). [Overlooked or reimmigrated?  — New records of Nysson tridens Gerst. from Sweden   (Hymenoptera: Sphecidae)] Entomologisk tidskrift vol. 122 (3), s. 98. 98
Ericson, B. 2001. Fynd av för Sverige nya och sällsynta kortvingar inom underfamiljen Oxytelinae (Coleoptera: Staphylinidae). [New and rare finds of rove-beetles belonging to subfamily Oxytelinae (Coleoptera: Staphylinidae).] Entomologisk tidskrift vol. 122 (3), s. 99-105. 99-105
Rättelse: Bortglömd fotograf. Entomologisk tidskrift vol. 122 (3), s. 105. 105
Douwes, P. 2001. Recension: Sjöberg, F. 2001. Tranströmerska insektsamingen från Runmarö. Entomologisk tidskrift vol. 122 (3), s. 106 . 106
Gullefors, B. 2001. Upprop: Nattsländor. Entomologisk tidskrift vol. 122 (3), s. 106 . 106
Jonsell, M. & Eriksson, P. 2001. Jämförelse av vedskalbaggsfaunan på gran och björkhögstubbar mellan naturreservatet Båtfors och dess omgivningar. [A comparison of the saproxylic beetle fauna on spruce wood and Birch high-stumps between the Båtfors forest reserve and its surroundings.] Entomologisk tidskrift vol. 122 (3), s. 107-122. 107-122
Gertsson, C.-A. 2001. An annotated checklist of the scale insects (Homoptera: Coccoidea) of Sweden. [Förteckning över Sveriges sköldlöss.] Entomologisk tidskrift vol. 122 (3), s. 123-130. 123-130
Grichanov, I. & Danielsson, R. 2001. Dolichopodidae (Diptera) new to the Swedish fauna. [Nya styltflugor (Diptera: Dolichopodidae) för Sverige.] Entomologisk tidskrift vol. 122 (3), s. 131-134. 131-134
Hansson, C. 2001. Recension: Göransson, G. 2001. Mina insektsvandringar. Entomologisk tidskrift vol. 122 (3), s. 135-136. 135-136
Ranius, T. 2001. Populationsekologi och habitatkrav för skalbaggar och klokrypare i ihåliga ekar. [Population   ecology and habitat preferencens for beetles and pseudoscorpions in hollow oaks.] Entomologisk tidskrift vol. 122 (3), s. 137-149. 137-149
Gillerfors, G. 2001. Recension: Stüben, P.E. (ed.). Die Cryptorhynchinae der Kanarischen Inseln. Systematik, Faunestik, Ökologie und Biologie. Entomologisk tidskrift vol. 122 (3), s. 149-151. 149-151
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 122 (3), s. 152. 152
Eliasson, C. U. 2001. Studier av boknätfjärilen (Euphydryas maturna) (Lepidoptera: Nymphalidae) i Västmanland 2 – fenologi, protandri, könskvot och parningslek. [A study of the scarce fritillary (Euphydryas maturna) (Lepidoptera: Nymphalidae) in Sweden, Västmanland 2 – phenology, protandry, sex-rate and mating behaviour.] Entomologisk tidskrift vol. 122 (4), s. 153-167. 153-167
Jonsell, M. 2001. Recension: Köhler, F. 2000. Totholzkäfer in Naturwaldzellen des nördlichen Rheinlands. Entomologisk tidskrift vol. 122 (4), s. 168. 168
Sörensson, M. 2001. Platycheirus urakawensis (Matsumura), a hoverfly new to Europe (Diptera: Syrphidae). [Platycheirus urakawensis (Matsumura) ny för Europa (Diptera: Syrphidae)] Entomologisk tidskrift vol. 122 (4), s. 169-172. 169-172
Dannelid, E. & Ekestubbe, K. 2001. Vinterflickslända (Sympecma fusca) på spridning norrut? [Winter Damselfly (Sympecma fusca) spreading north in Sweden?] Entomologisk tidskrift vol. 122 (4), s. 173-176. 173-176
Rämert, B., Ehnström, B. & Lundberg, S. 2001. Inverkan av marktäckning och samodling på förekomst av   jordlöpare och kortvingar (Coleoptera: Carabidae och Staphylinidae) i morotsodlingar. [Effects of mulching and intercropping on occurrence of ground beetles and rove beetles (Coleoptera: Carabidae och Staphylinidae) in carrot cultivations.] Entomologisk tidskrift vol. 122 (4), s. 177-187. 177-187
Gullefors, B. 2001. Oxyethira klingstedti (Trichoptera, Hydroptilidae), en för Sverige ny nattslända. [Oxyethira klingstedti Nybom, 1983 (Trichoptera, Hydroptilidae), a caddisfly species new to Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 122 (4), s. 188. 188
Bartsch, H. 2001. Swedish Province Catalogue for Hoverflies (Diptera, Syrphidae). [Provinskatalog för svenska blomflugor (Diptera, Syrphidae).] Entomologisk tidskrift vol. 122 (4), s. 189-215. 189-203
204-215
Annons: Trettonde Svenska Entomologmötet. Entomologisk tidskrift vol. 122   (4), s. 216. 216
Sörensson, M. 2001. Mikael Hansen (1956-2000) in memoriam. Entomologisk tidskrift vol. 122 (4), s. 217-218. 217-218
Kronestedt, T. 2001. Tord Nyholm in memoriam. Entomologisk tidskrift vol. 122 (4), s. 219-221. 219-221
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 122 (4), s. 222. 222
Innehåll: Entomologisk tidskrift vol. 123 2002. Entomologisk tidskrift vol. 122 (4), s. 223-224. 223-224