Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Kjell Antonsson
Redaktör: Mats Jonsell, Uppsala
Tryckeri: Grahns tryckeri AB

ET2009 nr1 omslagET2009 nr2 omslagET2009 nr3_4 omslag
Utgivningsdatum: nr 1, sid. 1-80, maj 2009       nr 2, sid. 81-128, oktober 2009       nr 3-4, sid. 129-224, december 2009

Hedgren, O. 2009. Inventering av rönnpraktbagge Agrilus mendax Mannerheim med hjälp av gnagspår. [Search for the rare buprestid beetle Agrilus mendax Mannerheim by its larval feeding marks.] Entomologisk tidskrift vol. 130, (1). s. 1-9. 1-9
Upprop: Trollsländor är i ropet – nu i Skåne. Entomologisk tidskrift vol. 130, (1). s. 10. 10
Inbjudan: Forskningsresan i Naturvårdens utmarker. Mjällådalen i Timrå 26-31 juli 2009. Entomologisk tidskrift vol. 130, (1). s. 10. 10
Lindeborg, M. 2009. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2008. [Remarkable records of Macrolepidoptera in Sweden 2008.] Entomologisk tidskrift vol. 130, (1). s. 11-20. 11-20
Fägerström, C. 2009. Svenska Acalles – revidering av arterna och deras utbredning (Coleoptera, Curculionidae). [Swedish Acalles – revision of the species and their distribution (Coleoptera, Curculionidae).] Entomologisk tidskrift vol. 130, (1). s. 21-30. 21-30
Bygebjerg, R. & Sörensson, M. 2009. Blomflugan Paragus constrictus Simi?, 1986 i Sverige (Diptera, Syrphidae). [The hoverfly Paragus constrictus Simi? in Sweden (Diptera, Syrphidae).] Entomologisk tidskrift vol. 130, (1). s. 31-33. 31-33
Björck, M. 2009. Entomologmötet 2008 på Gotland. [Swedish entomology meeting on Gotland 2008.] Entomologisk tidskrift vol. 130, (1). s. 34-36. 34-36
Wanntorp, H-E. 2009. Svenska bladbaggar:Oulema septentrionis (Weise, 1880) och Cryptocephalus bameuli Duhaldeborde, 1999, två nygamla arter i den nordiska faunan (Coleoptera, Chrysomelidae). [Swedish leaf beetles: Oulema septentrionis (Weise, 1880) and Cryptocephalus bameuli Duhaldeborde, 1999, two newly identified species in the Nordic   fauna (Coleoptera, Chrysomelidae).] Entomologisk tidskrift vol. 130, (1). s. 37-42. 37-42
Nilsson, L. A. 2009. The type material of Swedish bees (Hymenoptera, Apoidea) III. [Typmaterial av svenska bin (Hymenoptera, Apoidea) III.] Entomologisk tidskrift vol. 130, (1). s. 43-59. 43-59
Lindelöw, Å. 2009. Recension: Nylander, U. 2008. A   review of the genera Calodema and Metaxymorpha (Coleoptera: Buprestidae: Stigmoderini). – Folia Heyrovskyana. Suppl. 13: 1-84. Entomologisk tidskrift vol. 130, (1). s. 60. 60
Inbjudan: Tjugonde Svenska entomologmötet Södermanland, Fiskeboda 12-14 juni 2009. Entomologisk tidskrift vol. 130, (1). s. 60. 60
Svensson, I. 2009. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2008. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 2008.] Entomologisk tidskrift vol. 130, (1). s. 61-72. 61-72
Lindeborg, M. & Bengtsson, B. Å. 2009. On the remarkable find of Pelecystola fraudulentella (Zeller, 1852) in Sweden (Lepidoptera: Tineidae). [Om det sensationella fyndet av Pelecystola fraudulentella (Zeller 1852) (Lepidoptera: Tineidae)]. Entomologisk tidskrift vol. 130, (1). s. 73-79. 73-79
Föreningsinformation: 80
Lindelöw, Å. 2009. Trypophloeus dejevi (Stark 1936) – ny barkborre (Coleoptera, Scolytinae) i Europa. [Trypophloeus dejevi (Stark   1936) – a new bark beetle (Coleoptera, Scolytinae) in Europe.] Entomologisk tidskrift vol. 130, (2). s. 81-84. 81-84
Redaktören: Om långhorningar och prenumerationer. Entomologisk tidskrift vol. 130, (2). s. 84. 84
Nilsson, L. A. & Alves-dos-Santos, I. 2009. The oligolectic solitary bee Melitta tricinta Kirby, 1802 (Sw. rödtoppebi) in Sweden (Hymenoptera, Apoidea, Melittidae). [Rödtoppebiet Melitta tricinta i Sverige (Hymenoptera, Apoidea, Melittidae).] Entomologisk tidskrift vol. 130, (2). s. 85-98. 85-98
Gillerfors, G. 2009. Femte bidraget till stritarnas förekomst i Sverige: Nio nya arter för landet och nya landskapsfynd. [Fifth contribution to the presence of the Auchenorryncha in Sweden. Nine new species to the country and new provincial finds.] Entomologisk tidskrift vol. 130, (2). s. 99-107. 99-107
Inbjudan: Invitation to the Nordic-Baltic Entomology meeting in Lithuania in 2010. Entomologisk tidskrift vol. 130, (2). s. 108. 108
Malumphy, C. 2009. First interception in Europe of Philephedra  tuberculosa Nakahara & Gill (Hemiptera: Coccidae), a neotropical pest of ornamental plants and fruit crops. [Första europeiska fyndet av sköldlusen Philephedra tuberculosa Nakahara & Gill (Hemiptera: Coccidae), ett skadedjur på prydnadsväxter och fruktträd i Amerika.] Entomologisk tidskrift vol. 130, (2). s. 109-112. 109-112
Molnar, B., Boddum, T., Sz?cs, G. & Hillbur, Y. 2009. Occurrence of two pest gall midges, Obolodiplosis robiniae (Haldeman) and Dasineura gleditchiae (Osten Sacken) (Diptera: Cecidomyiidae) on ornamental trees in Sweden. [Förekomst av två nya arter av gallmyggor, Obolodiplosis robiniae (Heldman) och Dasineura gleditchiae (Osten Sacken) (Diptera: Cecidomyiidae), i Sverige.] Entomologisk tidskrift vol. 130, (2). s. 113-120. 113-120
Hydén, N. 2009. Recension: Schintlmeister, A. 2008. Palaearctic Macrolepidoptera 1: Notodontidae. – Apollo Books. Entomologisk tidskrift vol. 130, (2). s. 121-122. 121-122
Sörensson, M., Hallin, G., Hellqvist, S. & Franzén, M. 2009. Dvärgblodbi Sphecodes longulus Hagens upptäckt i Sverige. [The cuckoo bee Sphecodes longulus Hagens discovered in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 130,(2). s. 123-127. 123-127
Föreningsinformation: 128
Persson, M. 2009. Har ovanliga immigranter blivit vanligare? En sammanställning av intressanta storfjärilsfynd (Macrolepidoptera) 1973-2008. [Are rare immigrants becoming more common? A compilation of remarkable records of Macrolepidoptera 1973-2008.] Entomologisk tidskrift vol. 130, (3-4). s. 129-136. 129-136
Fägerström, F, Bygebjerg, R. & Jonasson, T. 2009. Smalpraktbaggen Agrilus cyanescens (Coleoptera: Buprestidae) funnen i Sverige: en art under invandring? [Agrilus cyanescens (Coleoptera: Buprestidae) found in Sweden: a species expanding its range?] Entomologisk tidskrift vol. 130, (3-4). s. 137-140. 137-140
Lundkvist, H. 2009. Euaesthetus  superlatus Peyerimhoff, 1937 (Staphylinidae) och Corticarina alemannica Schiller, 1984 (Latridiidae) två för Norden nya skalbaggsarter. [Euaesthetus  superlatus Peyerimhoff, 1937 (Staphylinidae) and Corticarina alemannica Schiller, 1984 (Latridiidae) two new Coleoptera from the Nordic countries.] Entomologisk tidskrift vol. 130, (3-4). s. 141-144. 141-144
Björkman, C., Maisonnasse, A. & Eklund, K. 2009. Biology and performance on different diets of an omnivorous insect predator, Psallus haematodes (Heteroptera: Miridae). [Biologi och utveckling på olika dieter hos en omnivor (”allätande”) insektspredator, Psallus haematodes  (Heteroptera: Miridae).] Entomologisk tidskrift vol. 130, (3-4). s. 145-153. 145-153
Inbjudan: Tjugoförsta Svenska entomologmötet Blekinge, Aspan 4-6 juni 2010. Entomologisk tidskrift vol. 130, (3-4). s. 154. 154
Struwe, I., Gertsson, C.-A. & Coulianos, C.-C. 2009. Två insekter monofaga på mistel nyupptäckta i Sverige: bladloppan Cacopsylla  visci (Curtis, 1835) (Hemiptera, Psyllidae) och skinnbaggen Pinalitus viscicola (Puton, 1888) (Hemiptera, Miridae). [Insects monophagous on mistletoe (Viscum album L.) newly discovered in Sweden: Cacopsylla visci (Curtis, 1835) (Hemiptera, Psyllidae) and Pinalitus viscicola (Puton, 1888)   (Hemiptera, Miridae).] Entomologisk tidskrift vol. 130, (3-4). s. 155-160. 155-160
Nilsson, S. G., Franzén, M. & Norén, L. 2009. Biologisk mångfald i Linnés   hembygd i Småland. 6. Humlor och solitära bin (Hymenoptera:  Apoidea). [Biodiversity at Linnaeus´ birthplace in the parish of Stenbrohult, southern Sweden. 6. Bumble bees and solitary bees (Hymenoptera: Apoidea).]  Entomologisk tidskrift vol. 130, (3-4). s. 161-184. 161-184
Svensson, B. W. 2009.  Fjärilsmyggfaunan i ett hagmarksområde och en ladugård i östra Blekinges skogsland. Med en översikt av familjen Psychodidae:s morfologi, systematik och utforskande, samt särskilt de svenska Psychoda   s.l.-arternas biologi. [The mothfly fauna in a pasture-woodland area and a barn in the eastern part of the province Blekinge, SE Sweden. Insecta: Diptera, Psychodidae, with a review of the morphology, ecology and research history of the family Psychodidae, and especially the biology of the Swedish Psychoda s.l. species.] Entomologisk tidskrift vol.   130, (3-4). s. 185-208. 185-208
Haris, A. 2009. Check list and distribution of Swedish Nematinae: Cladiini and Nematini (Hymenoptera: Tenthredinidae) [Utbredningskatalog för växtsteklar av underfamiljen Nematinae (Cladiini och Nematini) i Sverige (Hymenoptera, Tenthredinidae).] Entomologisk tidskrift vol. 130, (3-4). s. 209-222. 209-222
Innehåll: Entomologisk tidskrift vol. 130, 2009. Entomologisk tidskrift vol. 130, (3-4). s. 223-224. 223-224