Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Kjell Antonsson
Redaktör: Mats Jonsell, Uppsala
Tryckeri: Grahns tryckeri AB
ISSN 0013-886x

ET2010 omslag 1ET2010 omslag 2ET2010 omslag 3ET2010 omslag 4Utgivningsdatum: Nr 1, sid. 1-96, maj 2010. Nr 2, sid. 97-160, september 2010. Nr 3, sid. 160-240, december 2010. Nr 4, sid. 240-512, april 2011.

Hedgren, O. 2010. Korthornad vedstekel Tremex fuscicornis (Hymenoptera: Siricidae) – en intressant vedinsekt på lövträd. [Some notes on the ecology of the Tremex wasp T. fuscicornis (Hymenoptera: Siricidae).] Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 1-4. 1-4
Palmqvist, G. 2010. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2009. [Remarkable records of Macrolepidoptera in Sweden 2009.] Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 5-14. 5-14
Andersson, G. 2010. Recension/Book review: Pettersson, Maj-Lis 2009. Skydda din trädgård. – Ordalaget Bokförlag. Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 15-16. 15-16
Föreningsinformation: värva prenumeranter till ET. Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 16. 16
Svensson, I. 2010. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2009. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden 2009.] Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 17-27. 17-27
Vessby, K. 2010. Recension/Book review: Ljungberg, H. & Hall, K. 2009. Nyckel till svenska dyngbaggar. – Länsstyrelsen Gotland. Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 28. 28
Hallqvist, J., Winqvist, C. & Lindelöw, Å. 2010. Fynd av åkerlöpare Dolichus halensis och axlöpare Zabrus tenebrioides i södra Sverige. [Findings of Dolichus halensis (Schaller, 1783) and Zabrus tenebrioides (Goetze, 1777) in the South of Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 29-33. 29-33
Elmquist, H. & Gustafson, H. 2010. Tjugonde Svenska Entomologmötet vid Fiskeboda i Södermanland 12–14 juni 2009. Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 34-36. 34-36
Fägerström, C., Kärnestam, E. & Anderson, R. 2010. Nya och förväntade öronvivelarter (Coleoptera: Otiorhynchini) på prydnadsbuskar i Sverige. [New and expected weevils (Coleoptera: Otiorhynchini) on ornamental shrubs in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 37-48. 37-48
Johansson, N. 2010. Fynd av tallsotblomfluga Psilota atra (Diptera, Syrphidae) i Småland. [Records of the hoverfly Psilota atra (Diptera, Syrphidae) from Småland, Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 49-53. 49-53
Ryrholm, N. 2010. Recension/Book review: Aarvik, L., Hansen, L.O. & Kononenko, V. 2009. Norges Sommerfugle. – Norsk entomologisk forening & Naturhistorisk museum. Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 54. 54
Gertsson, C.-A. 2010. Fångst av bladloppor (Hemiptera: Psylloidea) i Malaisefällor – nya provinsfynd samt sällsynt förekommande arter i Sverige. [Collecting of jumping plant-lice (Hemiptera: Psylloidea) from the Swedish Malaise Trapping Project – new province-records and rare species in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 55-65. 55-65
Föreningsinformation: Tjugoförsta Svenska Entomologmötet. Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 66. 66
Annons: Rea på Floran i Skåne. Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 66. 66
Forshage, M. 2010. Recension/Book review: Löbl, i. & Smetana, A. 2006, 2007. Catalogue of Palearctic Coleoptera. Volume 3 & Volume 4. – Apollo Books, Stenstrup. Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 67-70. 67-70
Upprop: Insektsfotografer – hjälp. Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 70. 70
Jonsell, M. 2010. Recension/Book review: Emanelsson, U. 2009. Europeiska kulturlandskap. Hur människan format Europas natur. – Formas. Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 71. 71
Upprop: Faunaväkteri 2010 – anta utmaningen. Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 72. 72
Nilsson, L. A. 2010. The type material of Swedish bees (Hymenoptera, Apoidea) IV. Bees from Thomson’s collection. [Typmaterial av svenska bin (Hymenoptera, Apoidea) IV. Bin från Thomsons samling.] Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 73-94. 73-94
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 95-96. 95-96
Lindelöw, Å. 2010. Aktuellt om svenska barkborrar (Coleoptera; Curculionidae, Scolytinae). [Notes on bark beetles in Sweden (Coleoptera; Curculionidae, Scolytinae).] Entomologisk tidskrift vol. 131 (2), s. 97-104. 97-104
Bengtsson, B. Å. 2010. Caloptilia jurateae sp.n., a sibling species of Csemifascia (Haworth, 1828) (Lepidoptera Gracillariidae). [Caloptilia jurateae sp.n., en systerart till Csemifascia (Haworth, 1828) (Lepidoptera Gracillariidae).] Entomologisk tidskrift vol. 131 (2), s. 105-112. 105-112
Johansson, N. 2010. Solitära gaddsteklar (Hymenoptera, Aculeata) på tre torrängsartade lokaler i övre Emå­dalen. [Solitary wasps and bees (Hymenoptera, Aculeata) on three dry meadow sites in the Emå river valley, Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 131 (2), s. 113-130. 113-130
Ericson, B. 2010. Två för Sverige nya skalbaggar som angriper lärk (Coleoptera). [Two species of beetles new to Sweden feeding on larch.] Entomologisk tidskrift vol. 131 (2), s. 131-136. 131-136
Upprop: Har du sett angrepp av jättebastborren? Entomologisk tidskrift vol. 131 (2), s. 136. 136
Hansson, C. 2010. Till minne av Karl-Johan Hedqvist. Entomologisk tidskrift vol. 131 (2), s. 137-144. 137-144
Dufberg, A. 2010. Carl Wetterhall 1773-1813. En levnadsbeskrivning. [Carl Wetterhall 1773-1813. A biography.]   Entomologisk tidskrift vol. 131 (2), s. 145-153. 145-153
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 131 (2), s. 154. 154
Bengtson, R. & Olsen, K. M. 2010. Scolitantides orion (fetörtsblåvinge) funnet på svensk side av Iddefjorden i 2009. [Chequered Blue Scolitantides orion discovered on the Swedish side of Iddefjorden in 2009.] Entomologisk tidskrift vol. 131 (2), s. 155-159. 155-159
Bildsvar: Var var midsommarmätaren? Entomologisk tidskrift vol. 131 (2), s. 159. 159
Jonsell, M. 2010. Recension/Book review: Strid, T. (Red.) 2010. Gräshoppor i Sverige – en fälthandbok. –   Entomologiska Föreningen i Stockholm. Entomologisk tidskrift vol. 131 (2), s. 160. 160
Molander, M. & Franzén, M. 2010. Gullrisbock, Phytoecia nigricornis (Coleoptera: Cerambycidae), förbisedd eller sällsynt? [The Goldenrod Longhorn Beetle Phytoecia nigricornis (Coleoptera: Ceramby­cidae) – rare or overlooked?] Entomologisk tidskrift vol. 131 (3), s. 161-168. 161-168
Rehnberg, E. & Brodin, Y. 2010. Svidknott (Diptera, Ceratopogonidae) – irriterande okända. [Biting midges (Diptera, Ceratopogonidae) – annoyingly unknown.] Entomologisk tidskrift vol. 131 (3), s. 169-176. 169-176
Rutanen, I., Wanntorp, H.-E., & Fägerström, C. 2010. Two Pollen Beetles, Meligethes subrugosus (Gyllenhal, 1808) and Meligethes substrigosus Erichson, 1845 in Northern Europe. [Två pollenbaggar, Meligethes subrugosus (Gyllenhal, 1808) och Meligethes substrigosus Erichson, 1845 i Norden.] Entomologisk tidskrift vol. 131 (3), s. 177-184. 177-184
Sök stipendier. Entomologisk tidskrift vol. 114 (3), s. 184. 184
Persson, M. 2010. Förändringar i dagfjärilsfaunan vid nordvästra Krankesjön mellan 1984 och 2009. [Changes in the butterfly and burnet moth fauna north west of   Krankesjön lake between 1984 and 2009.] Entomologisk tidskrift vol. 131 (3), s. 185-194. 185-194
Bengtsson, B. Å. 2010. Notes on some Nordic species of Phyllonorycter Hübner, 1822 (Lepidoptera, Gracil­lariidae). [Anteckningar om några nordiska Phyllonorycter-arter (Lepidoptera, Gracillariidae).] Entomologisk tidskrift vol. 131 (3), s. 195-204. 195-204
Föreningsinformation: Tack Niklas! Entomologisk tidskrift vol. 131 (3), s. 204. 204
Sörensson, M. 2010. Till minnet av   Bengt-Olof Landin (1925-2006). Entomologisk tidskrift vol. 131 (3), s.   205-213. 205-213
Inbjudan till Svenskt Entomolgmöte 2011. Entomologisk tidskrift vol. 131 (3),   s. 214. 214
Kärvemo, S. & Schroeder, L. M. 2010. A comparison of outbreak dynamics of the spruce bark beetle in Sweden   and the mountain pine beetle (Curculionidae: Scolytinae) in Canada. [En jämförelse av ut-brottsdynamiken mellan   granbarkborre i Sverige och contortabastborre (Curculionidae: Scolytinae) i Kanada.] Entomologisk tidskrift vol. 131 (3), s. 215-224. 215-224
Bengtsson, B. Å. 2010. Entomologmötet på Aspan i Blekinge 2010. Entomologisk tidskrift vol. 131 (3), s. 225-228. 225-228
Struwe, I., Lundberg, A. & Pettersson, R. B. 2010. Den gallbildande svampflugan Agathomyia wankowiczii (Diptera, Platypezidae) på platticka Ganoderma applanatum i Sverige. [The gall-forming flat-footed fly Agathomyia wankowiczii on the bracket fungus Ganoderma applanatum in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 131 (3), s. 229-234. 229-234
Turander, F. 2010. Hippodamia notata ny nyckelpiga för Sverige (Coleoptera: Coccinellidae). [Hippodamia notata a new ladybird for Sweden (Coleoptera: Coccinellidae).] Entomologisk tidskrift vol. 131 (3), s. 235-236. 235-236
NilssonÖrtman, V. 2010. Första fynden i Sverige av den förbisedda savflugan Aulacigaster pappi Kassebeer, 2001 (Diptera: Aulacigastridae). [First records for Sweden of the overlooked sap fly Aulacigaster pappi Kassebeer, 2001 (Diptera: Aulacigastridae).] Entomologisk tidskrift vol. 131 (3), s. 237-239. 237-239
Upprop: Faunaväkta insekter och spindlar under 2011 Entomologisk tidskrift vol. 131 (3), s. 240. 240
Lindhe, A., Jeppsson, T. & Ehnström, B. 2010. Longhorn beetles in Sweden – changes in distribution and   abundance over the last two hundred years [Långhorningar i Sverige – förändringar av utbredning och frekvens under de senaste tvåhundra åren.] Entomologisk tidskrift vol. 131 (4), s. 241-510. 241-510
Innehåll i Entomologisk Tidskrift vol. 130 (2010). [Contents of Entomologisk Tidskrift vol. 130 (2010).] Entomologisk tidskrift vol. 131 (4), s. 512-513. 511-512