Entomologisk Tidskrift Volym 135 – år 2014
Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Håkan Lundkvist
Redaktör: Mats Jonsell, Uppsala
Tryckeri: Exaktaprinting, Malmö

ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:

Nr 1-2, sid. 1-96, maj 2014.

Nr 3, sid. 97-152, september 2014.

Nr 4, s. 153–200, januari 2015.

Holmström, G. 2014. Svenska citronbin (Hylaeus) – med mask för ansiktet. [The Swedish species of the genus Hylaeus.] Entomologisk tidskrift vol. 135 (1-2), s. 1-25. 1-25
Andersson, B. 2014. Recensioner/Book reviews: Smallshire, D & Swash, A. 2014. Britain’s dragonflies: A Field guide to the damselflies and dragonflies of Britain and Ireland. 3rd edition. – Princeton University Press. Entomologisk tidskrift vol. 135 (1-2), s. 26. 26
Bengtsson, B. Å. 2014. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2013. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 2013.] Entomologisk tidskrift vol. 135 (1-2), s. 27-48. 27-48
Johansson, N. 2014. Ett oväntat väntat fynd: Rovstekeln Mimumesa spooneri (Richards, 1948) (Hymenoptera, Crabronidae) ny för Sverige. [An unexpected but expected record: The crabronid wasp Mimumesa spooneri (Richards, 1948) (Hymenoptera, Crabronidae) new to Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 135 (1-2), s. 49-54. 49-54
Jonsell, M. 2014. Recensioner/Book reviews: Zahradnik, P. 2013. Beetles of the family Ptinidae of Central Europe. – Zoological Keys. Academia, Prag. Entomologisk tidskrift vol. 135 (1-2), s. 54-55. 54-55
Hedgren, O. 2014. Phacophallus pallidipennis (Motschulsky) – en ny kortvinge för Sverige. [Phacophallus pallidipennis (Motsch.)(Staphylininae) – a new beetle species for Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 135 (1-2), s. 56-57. 56-57
Milberg, P. 2014. Recensioner/Book reviews: Stewart, A. 2011 Wicked bugs: the louse that conquered Napoleon’s army & other diabolical insects. – Algonquin Books. Entomologisk tidskrift vol. 135 (1-2), s. 57-58. 57-58
Nordlander, G. 2014. Recensioner/Book reviews: Ingelög, T. 2013. Skatter i vått och torrt. Biologiska samlingar i Sverige. – Artdatabanken, SLU, Uppsala. Entomologisk tidskrift vol. 135 (1-2), s. 58-59. 58-59
Bengtsson, B. Å. 2014. Lennart Gabrielson 1915-1968 – en amatörsamlare i det fördolda. [Lennart Gabrielson 1915-1968 – an unknown amateur collector.] Entomologisk tidskrift vol. 135 (1-2), s. 60-62. 60-62
Palmqvist, G. 2014. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2013. [Remarkable records of Macrolepidoptera in Sweden 2013.] Entomologisk tidskrift vol. 135 (1-2), s. 63-76. 63-76
Hellqvist, S., Abenius J. & Norén, L. 2014. Provinsförteckning för de svenska arterna i familjerna Ampulicidae, Sphecidae och Crabronidae (Hymenoptera). [Provincial catalogue for the Swedish species of Ampulicidae, Sphecidae and Crabronidae (Hymenoptera).] Entomologisk tidskrift vol. 135 (1-2), s. 77-94. 77-94
Jonsell, M. 2014. Recensioner/Book reviews: Söderström, B. 2013. Sveriges humlor – en fälthandbok. – Entomologiska föreningen i Stockholm. Entomologisk tidskrift vol. 135 (1-2), s. 95. 95
Rättelse: Entomologisk tidskrift vol. 135 (1-2), s. 95. 95
Föreningsinformation Entomologisk tidskrift vol. 135 (1-2), s. 96-97. 96-97
Ljungberg, H., Lundberg, S., & Wanntorp, H.-E. 2014. Vattenlevande bladbaggar: Macroplea appendiculata och M. mutica i sjöar i Mälarområdet (Coleoptera, Chrysomelidae). [Occurrence of the leaf beetles Macroplea appendiculata and M. mutica in lakes in central Sweden (Coleoptera, Chrysomelidae).] Entomologisk tidskrift vol. 135 (3), s. 97-104. 97-104
Holmström, G. 2014. Hoplitis anthocopoides, en färgstark nykomling i den svenska bifaunan. [Hoplitis anthocopoides, new to the Swedish bee fauna.] Entomologisk tidskrift vol. 135 (3), s. 105-108. 105-108
Cederström, P., Bygebjerg, R., Nilsson, C.H., Ahlgren, J. & Gillerfors, G.†. 2014. Fotblomflugor Platycheirus (Diptera, Syrphidae) längs den svenska fjällkedjan: en flerårig inventering. [Hoverflies of the genus Platycheirus (Diptera, Syrphidae) along the Caledonian mountain chain in Sweden: a survey over eleven years.] Entomologisk tidskrift vol. 135 (3), s. 109-130. 109-130
Östrand, F. 2014. Två nya kärrflugor (Diptera: Sciomyzidae) påträffade i Sverige: Pscadina vittigera och Anticheta nigra. [Two new Sciomyzidae (Diptera) recorded from Sweden: Pscadina vittigera and Anticheta nigra.] Entomologisk tidskrift vol. 135 (3), s. 131-134. 131-134
Prous, M., Blank, S.M., Heibo, E., Lønnve, O.J., Taeger, A., Vårdal, H. & Liston, A 2014. Sawflies (Hymenoptera, Symphyta) newly recorded from Sweden. [Nya fynd av växtsteklar (Hymenoptera, Symphyta) för Sverige.] Entomologisk tidskrift vol. 135 (3), s. 135-146. 135-146
Gullefors, B. 2014. Nattsländan Rhyacophila nubilas äggläggning (Trichoptera). [The egglaying of the caddisfly Rhyacophila nubila (Trichoptera)]. Entomologisk tidskrift vol. 135 (3), s. 147-151. 147-151
Föreningsinformation Entomologisk tidskrift vol. 135 (3), s. 152. 152
Gullefors, B. 2014. Nattsländorna (Trichoptera) längs Forsån i Ångermanland. [The caddisflies (Trichoptera) along the stream Forsån in the province of Ångermanland in Central Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 135 (4), s. 153-161. 153-161
Vessby, K. 2014. Recensioner/Book reviews: Roslin, T., Forshage, M., Ødegaard, F., Ekblad, C, & Liljeberg, G. 2014. Nordens dyngbaggar. – Tibiale Oy, Helsingfors. Entomologisk tidskrift vol. 135 (4), s. 161-162. 161-162
Johnson, K. & Bygebjerg, R. 2014. Nya fynd i Sverige av daggflugan Cacoxenus indagator Loew (Diptera, Drosophilidae), en kleptoparasit hos murarbin (Osmia spp.) (Hymenoptera, Megachilidae). [New records from Sweden of the fruitfly Cacoxenus indagator Loew (Diptera, Drosophilidae), a cleptoparasite of mason bees (Osmia spp.) (Hymenoptera, Megachilidae.] Entomologisk tidskrift vol. 135 (4), s. 163-166. 163-166
Kostro-Ambroziak, A. & Magnusson, P. 2014. Phytodietus (Weisia) januszi, a new species and subgenus to Sweden (Hymenoptera, Ichneumonidae). [Phytodietus (Weisia) januszi, en ny brokparasitstekel för Sverige (Hymenoptera, Ichneumonidae).] Entomologisk tidskrift vol. 135 (4), s. 167-169. 167-169
Wikars, L., Hedgren, O., Skog, U., Isaksson, D., Grund, L-O. & Harry, T. 2014. Svenska entomologmötet i Mora den 27-29 juni 2014. [Swedish entomologist meeting in Mora June 27-29 2014.] Entomologisk tidskrift vol. 135 (4), s. 170-174. 170-174
Hallin, G. 2014. Vårpälsbiet Anthophora plumipes funnet i Närke (Hymenoptera: Anthophoridae). [The Hairy-footed Flower Bee (Anthophora plumipes) found in province Närke (Hymenoptera, Anthophoridae).] Entomologisk tidskrift vol. 135 (4), s. 175-177. 175-177
Elmqvist, H. 2014. Recensioner/Book reviews: Natvik, L.-J. 2013. Opplev og utforsk sommerfugler. – Ørn forlag, Hosle, Norge. Entomologisk tidskrift vol. 135 (4), s. 178. 178
MacGowan, I. 2014. A review of the Lonchaea fraxina group of species (Diptera: Lonchaeidae) with the description of a new species. [Revision av Lonchaea fraxina-gruppen (Diptera: Lonchaeidae) inklusive beskrivning av en ny art.] Entomologisk tidskrift vol. 135 (4), s. 179-186. 179-186
Forshage, M. & Vårdal, H. 2014. Vem var Sveriges första kvinnliga entomolog? [Who was Sweden’s first female entomologist?] Entomologisk tidskrift vol. 135 (4), s. 187-197. 187-197
Inbjudan SEF 2015 Entomologisk tidskrift vol. 135 (4), s. 198. 198
Innehåll Entomologisk tidskrift vol. 135 (4), s. 199-200. 199-200