Entomologisk Tidskrift Volym 80 – år 1959
Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Lars Brundin, Lund
Redaktör: Lars Brundin, Lund
Tryckeri: Carl Bloms Boktryckeri A.-B. Lund
ISSN 0013-886x
Utgivningsdatum:
Nr 1-2, sid 1-84, 12 augusti 1959;
Nr 3-4, sid 85-167, 31 december 1959.

Landin, B. -0. 1959. The taxonomic position of Aphodius circumdatus Klug, with some notes on the synonymy of the species of subgenus Adeloparius Schmidt (Col. Lamellicornia). Entomologisk tidskrift vol. 80 (1-2), s. 1-13. 1-13
Heqvist, K. -J. 1959. Cylindronotus dermestoides Ill., en för Skandinavien ny art, och om ett återfynd av Osphya bipunctata F. (Col. Tenebrionidae och Serropalpidae). Entomologisk tidskrift vol. 80 (1-2), s. 14-16. 14-16
Palm, T. 1959. Anteckningar om svenska skalbaggar. XIII Entomologisk tidskrift vol. 80 (1-2), s. 17-21. 17-21
Palm, T. 1959. Bidrag till kännedomen om svenska skalbaggars biologi och systematik. 28-35. Entomologisk tidskrift vol. 80 (1-2), s. 22-32. 22-32
Micsic, R. 1959. Ueber die Verbreitung der Arten der Gattung Platycerus Fourc. (=Systenocerus Ws.) in Jugoslavien (Coleoptera-Lucanidae). Entomologisk tidskrift vol. 80 (1-2), s. 33-38. 33-38
Ringdahl, O. 1959. Flugor på strandängar i nordvästra Skåne. Entomologisk tidskrift vol. 80 (1-2), s. 39-47. 39-47
Oliver, D. R. 1959. Some Diamesini (Chironomidae) from the Nearetic and Palearctic. Entomologisk tidskrift vol. 80 (1-2), s. 48-64. 48-64
Jansson, A. 1959. Studier över svenska proctotrupider. II. Några anmärkningar med anledning av Dr. Nixons belytinarbete. Entomologisk tidskrift vol. 80 (1-2), s. 65-71. 65-71
Hanson. B. 1959. UV-experiment med nattflygande insekter. Entomologisk tidskrift vol. 80 (1-2), s. 72-83. 72-83
Smärre meddelanden och notiser Entomologisk tidskrift vol. 80 (1-2) 84
Jansson, A. 1959. Homalotylus flaminius Dalm. Svensk art beskriven av svensk förf. Entomologisk tidskrift vol. 80 (1-2), s. 84. 84
Medlemmarnas egen sida. Entomologisk tidskrift vol. 80 (1-2), s. 85. 85
Eidmann, H. 1959. Die Verwendung von Roentgenphotographie bei entomologischen Untersuchungen. Entomologisk tidskrift vol. 80 (3-4), s. 85-90. 85-90
Lekander, B. 1959. Über die Malpighischen Gefässe bei lps tygraphus L. (Col., Ipidae). Entomologisk tidskrift vol. 80 (3-4), s. 91-97. 91-97
Bielawski, R. 1959. Beiträge zur Kenntnis der Coccinelliden von Afghanistan. II. (Coleoptera). Contribution á l’étude de la faune d’Afghanistan. 16. Entomologisk tidskrift vol. 80 (3-4), s. 98-113. 98-113
Breuning, S. 1959. Zwei neue Arten der Gattung Serixia Pasc. (Col., Cerambycidae). Entomologisk tidskrift vol. 80 (3-4), s. 114-115. 114-115
Uhmann, E. 1959. Hispa bihamata Linné ist eine Acanthodes. 185. Beilrag zur Kenntnis der Hispinae (Coleopt. Chrysomelidae). Entomologisk tidskrift vol. 80 (3-4), s. 116-119. 116-119
Palm, T. 1959. Följdverkningar av fjällbjörkmätarens härjning i Abiskodalen 1954-56. En koleopterologisk undersökning somrarna 1958 och 1959 (Mit deutschen Auszug). Entomologisk tidskrift vol. 80 (3-4), s. 120-136. 120-136
Heqvist, K. -J. 1959. A new species of Ropronia from Burma (Proctorupoidea, Heloridae). Entomologisk tidskrift vol. 80 (3-4), s. 137-139. 137-139
Heqvist, K. -J. 1959. Notes on Chalcidoidea. VI. Description of two new species and the male of Dasyneurophaga japonica Heqv. (Eulophidae and Pteromalidae). Entomologisk tidskrift vol. 80 (3-4), s. 140-145. 140-145
Rosen, H. v. 1959. Zur Kenntnis des Pterornaliden-Genus Mesopolobus Westwood 1833 (Hym., Chalcidoidea) IV. Entomologisk tidskrift vol. 80 (3-4), s. 146-162. 146-162
Rosen, H. v. 1959. Zur Kenntnis von drei auf Getreide vorkommenden Arten der Gattung Pediobius Walker 1846 (Hym., Chalc., Eulophidae). Entomologisk tidskrift vol. 80 (3-4), s. 163-167. 163-167
Medlemmarnas egen sida. Entomologisk tidskrift vol. 80 (3-4), s. 168. 168
Innehåll/Contents Entomologisk tidskrift vol. 80 169