Entomologisk Tidskrift Volym 85 – år 1964
Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Lars Brundin, Lund
Redaktör: Lars Brundin, Lund
Tryckeri: Carl Bloms Boktryckeri A.-B. Lund
ISSN 0013-886x
Utgivningsdatum:
Nr 1-2, sid 1-140, 30 september 1964;
Nr 3-4, sid 141-242, 31 december 1964.

Lundblad, O. 1964. Sven Ekman – in memoriam Entomologisk tidskrift vol. 85 (1-2), s. 1-3. 1-3
Ossiannilsson, F. 1964. On Three Swedish Aphids (Hom., Aphidoidea). With Description of a New Species Entomologisk tidskrift vol. 85 (1-2), s. 4-6. 4-6
Ossiannilsson, F. 1964. Anmärkningar och tillägg till den svenska bladlusfaunan (Hom., Aphidoidea) Entomologisk tidskrift vol. 85 (1-2), s. 7-11. 7-11
Capuse, I. 1964. Uber drei paläarktischer Gelechiidae: Carpatolechia dumitrescui n.g., n.sp., Aproaerema aureliana n. sp. und Mirificarma formosella (Hb.) n. comb. (Lepidoptera: Gelechiidae) Entomologisk tidskrift vol. 85 (1-2), s. 12-19. 12-19
Malaise, R. 1964. New Genera and Species of the Subfamily Blennocampinae (Hym. Tenthred.) Entomologisk tidskrift vol. 85 (1-2), s. 20-39. 20-39
Palm, T. 1964. Bidrag till kännedomen om svenska skalbaggars biologi systematik. 54-56 Entomologisk tidskrift vol. 85 (1-2), s. 40-44. 40-44
Lundberg, S. 1964. Bidrag till kännedom om skalbaggfaunan på Gotska Sandön Entomologisk tidskrift vol. 85 (1-2), s. 45-48. 45-48
Dahl, R. G:son 1964. Dipterologiska anteckningar I Entomologisk tidskrift vol. 85 (1-2), s. 49-51. 49-51
Heinrich, G. 1964. Festsetzung von Lectotypen einiger afrikanischer Species der Subfamilie lchneumoninae Entomologisk tidskrift vol. 85 (1-2), s. 52-53. 52-53
Evers, A. M. J. 1964. Eine neue Mixis-Art (Col. Malachiidae) aus SW-Afrika Entomologisk tidskrift vol. 85 (1-2), s. 54-55. 54-55
Breuning, S. 1964. Eine neue Lamiide aus den Beständen des Riksmuseums, Stockholm (Col. Ceramb.) Entomologisk tidskrift vol. 85 (1-2), s. 56. 56
Abdullah, M. 1964. A revision of the genus Duboisius Abdullah (Coleoptera, Anthicidae, Pedilinae) Entomologisk tidskrift vol. 85 (1-2), s. 57-83. 57-83
Abdullah, M. 1964. Species of the collaris and impressus groups of Pedilus (Coleoptera, Anthicidae, Pedilinae) Entomologisk tidskrift vol. 85 (1-2), s. 84-98. 84-98
Ananthakrishnan, T. N. 1964. Thysanopterologica Indica – I  Entomologisk tidskrift vol. 85 (1-2), s. 99-120. 99-120
Hult, K. 1964. Egendomlig missbildning av täckvingarnas mönster hos Pterostichus vulgaris Entomologisk tidskrift vol. 85 (1-2), s. 121. 121
Recension/Book review: Entomologisk tidskrift vol. 85 (1-2), s. 122-123. 122-123
Redogörelse för föreningssammanträden under året 1963 Entomologisk tidskrift vol. 85 (1-2), s. 124-126. 124-126
Förteckning över Entomotogiska Föreningens i Stockholm medlemmar den 1 januari 1964 Entomologisk tidskrift vol. 85 (1-2), s. 127-138. 127-138
Medlemmarnas egen sida. Entomologisk tidskrift vol. 85 (1-2), s. 139. 139
Schmidt, E. 1964. Libellen aus Burma, gesammelt von Dr. R. Malaise, Stockholm Entomologisk tidskrift vol. 85 (3-4), s. 141-164. 141-164
Lundberg, S. 1964. Bidrag till kännedomen om biologin för några svenska cerambycider Entomologisk tidskrift vol. 85 (3-4), s. 165-170. 165-170
Louwerens, C. J. 1964. An annotated list of the Carabidae, chiefly collected in East Borneo by Dr Eric Mjöberg, with descriptions of new species Entomologisk tidskrift vol. 85 (3-4), s. 171-189. 171-189
John, H. 1964. Zwei neue Spezies von Thorictus Germ. (Thorictidae. Col.) Entomologisk tidskrift vol. 85 (3-4), s. 190-192. 190-192
Palm, T. 1964. Hylesinus oleiperda Fabr. (Col. Scolytidae). En översikt över artens förekomst och levnadssätt i Sverige Entomologisk tidskrift vol. 85 (3-4), s. 193-195. 193-195
Abdullah, M. 1964. Cadogenius iquitosensis, a new species of Eurygeniini (Coleoptera, Anthicidae) from Peru Entomologisk tidskrift vol. 85 (3-4), s. 196-198. 196-198
Abdullah, M. 1964. A new species of Neoeurygenius Abdullah (Coleoptera, Anthicidae) from Arizona Entomologisk tidskrift vol. 85 (3-4), s. 199-202. 199-202
Dahlgren, G. 1964. Dicerca alni Fisch., berolinensis Hbst und aenea L. Entomologisk tidskrift vol. 85 (3-4), s. 203-204. 203-204
Erlandsson, S. 1964. Notes on Hymenoptera. 3. Contribution to the knowledge of the distribution of Swedish aculeate hymenoptera. I Entomologisk tidskrift vol. 85 (3-4), s. 205-217. 205-217
Ananthakrishnan, T. N. 1964. Thysanopterologica Indica – II Entomologisk tidskrift vol. 85 (3-4), s. 218-235. 218-235
Forsslund, K. H. 1964. Liochthonius muscorum n. sp. und L. lapponicus (Träg.) (Acari, Oribatei) Entomologisk tidskrift vol. 85 (3-4), s. 236-239. 236-239
Gaunitz, S. 1964. Fynd av Hexodonta dubia Zett. (Dipt. Stratiomyidae) Entomologisk tidskrift vol. 85 (3-4), s. 240. 240
Lundberg, S. 1964. Rättelse Entomologisk tidskrift vol. 85 (3-4), s. 240. 240
Lundberg, S. 1964. Upprop Entomologisk tidskrift vol. 85 (3-4), s. 240. 240
Nordiskt entomologmöte Entomologisk tidskrift vol. 85 (3-4), s. 241. 241
Recension/Book review: Entomologisk tidskrift vol. 85 (3-4), s. 242. 242
Medlemmarnas egen sida. Entomologisk tidskrift vol. 85 (3-4), s. 243-244. 243-244