Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Huvudredaktör: Per Douwes
Tryckeri: Berlingska, Lund
ISSN 0013-886x

ET 1978 1 omslag ET 1978 2 omslag ET 1978 3-4 omslag

Utgivningsdatum: Nr 1, sid 1-48, 10 april 1978; Nr 2, sid 49-96, 16 juni 1978; Nr 3-4, sid 97-160, 1 december 1978.

Douwes, P. 1978. Fjärilens födoval hos vitfläckiga guldvingen, Heodes virgaureae L. (Lep., (Lycaenidae) [Adult feeding in the scarce copper, Heodes virgaureae L. (Lep., (Lycaenidae).] Entomologisk tidskrift vol. 99 (1), s. 1-10. 1-10
Torstenius, S. 1978. Anaitis praeformata Hb. tagen i Sverige (Lep., Geomebridae) [Anaitis praeformata Hb. recorded from Sweden (Lep., Geomebridae).] Entomologisk tidskrift vol. 99 (1), s. 11-12. 11-12
Bengtsson, B. Å. 1978. Cataplectica farreni Waisingham – en för Norden ny småfjäril (Lep., Epermeniidae) [Cataplectica farreni Waisingham – a tineid moth new to northen Europe (Lep., Epermeniidae).] Entomologisk tidskrift vol. 99 (1), s. 13-14. 13-14
Eriksson, M. O., Henriksson, L., Nilsson, B.-I. & Oscarsson, H. G. 1978. Nya landskapsfynd av Glaenocorisa p. propinqua (Fieb.) och andra corixidarter (Hem., Corixidae) [New province records of Glaenocorisa p. propinqua (Fieb.) and other corixid species (Hem., Corixidae).] Entomologisk tidskrift vol. 99 (1), s. 15-17. 15-17
Elmquist, H. 1978. En extremt ljus aberration av Chiasmia clathrata L. (Lep., Geometridae) [An extremely light aberration of Chiasmia clathrata L. (Lep., Geometridae).] Entomologisk tidskrift vol. 99 (1), s. 18. 18
Baranowski, R. & Sörensson, M. 1978. Fångst av skalbaggar vid en översvämning vid Häckeberga i Skåne (Coleoptera) [Beetles collected on a submersed meadow at Häckeberga, Skåne (Coleoptera).] Entomologisk tidskrift   vol. 99 (1), s. 19-23. 19-23
Andersson, H. 1978. Recension/Book review: Spencer, Kenneth A. 1976. The Agromyzidae (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. Entomologisk tidskrift vol. 99 (1), s. 24. 24
Huggert, L. & Nilsson, A. 1978. Anteckningar om tre dykar-arter (Col., Dytiscidae) [Notes on three species of Dytiscidae] Entomologisk tidskrift vol. 99 (1), s. 25-29. 25-29
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 99 (1), s. 30. 30
Lundberg, S. 1978. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar. 17 (Coleoptera) [Contributions to the knowledge of Swedish beetles. 17] Entomologisk tidskrift vol. 99 (1), s. 31-34. 31-34
Leifelt, A. och K. 1978. Iakttagelser av näringsval och beteende hos Buprestis rustica L. (Col., Buprestidae) [Notes onthe behavior of Buprestis rustica L. (Col., Buprestidae)] Entomologisk tidskrift vol. 99 (1), s. 35-36. 35-36
Baranowski, R. 1978. Skalbaggar i frökompost (Coleoptera) [The beetle fauna in compost (Coleoptera).] Entomologisk tidskrift vol. 99 (1), s. 37-39. 37-39
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 99 (1), s. 40. 40
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift   vol. 99 (1), s. 41-46. 41-46
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 99 (1), s. 47. 47
Palm, T. 1978. Melanotus rufipes Herbst. och M. castanipes Payk. – taxonomisk status och utbredning (Col., Elateridae) [Melanotus rufipes Herbst. och M. castanipes Payk. – taxonomic status and distribution (Col., Elateridae).] Entomologisk tidskrift vol. 99 (2), s. 49-51. 49-51
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 99 (2), s. 52. 52
Baranowski, R. 1978. Intressanta skalbaggsfynd 3 (Coleoptera) [Interesting finds of beetles 3 (Coleoptera).] Entomologisk tidskrift vol. 99 (2), s. 53-60. 53-60
Lundberg, S. 1978. Fynd av för Sverige nya skalbaggar rapporterade under åren 1976-77 (Coleoptera) [Finds of beetles new to Sweden reported in 1976-77 (Coleoptera).] Entomologisk tidskrift vol. 99 (2), s. 61-63. 61-63
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 99 (2), s. 64. 64
Palmqvist, G. 1978. Intressantare fynd av Macrolepidoptera i Sverige 1977 [Interesting finds of Macrolepidoptera in Sweden in 1977.] Entomologisk tidskrift vol. 99 (2), s. 65-67. 65-67
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 99 (2), s. 68. 68
Lindroth, C. H. 1978. In memorian — Adolf Horion. Entomologisk tidskrift vol. 99 (2), s. 69-70. 69-70
Larsson, R. 1978. Insekter och ricketsier [Insects and rickettsiae.] Entomologisk tidskrift vol. 99 (2), s. 71-84. 71-84
Nilsson, A. N. 1978. Dykare från en översvämmad strandäng vid Vindelälven (Col., Dytiscidae) [Dytiscids of a flooded river meadow in northern Sweden (Col,. Dytiscidae).] Entomologisk tidskrift vol. 99 (2), s. 85-86. 85-86
Svensson, I. 1978. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1977 [Remarkable finds of Microlepidoptera in Sweden 1977] Entomologisk tidskrift vol. 99 (2), s. 87-94. 87-94
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 99 (2), s. 95-96. 95-96
Imby, L. & Palmqvist, G. 1978. De svenska Anomogyna-arternas utseende, biologi och utbredning (Lep., Noctuidae) [The biology and occurrence of the Swedish Anomogyna species (Lep., Noctuidae).] Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 97-107. 97-107
Carlberg, U. 1978. Recension/Book review: Heath, J. (Ed.). 1976. The moths and Butterflies of Great Britain and Ireland, vol 1, Micropterygidae – Heliozelidae. Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 108. 108
Elmquist, H. 1978. Det svenska fyndet av Chloroclystis v-ata Hw. (Lep., Geometridae) [The Swedish find of Chloroclystis v-ata Hw. (Lep., Geometridae).] Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 109-110. 109-110
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 110. 110
Müller, K. & Mendl, H. 1978. Vingutveckling hos Capnia atra Morton i Abisko-området (Plecoptera) [Develpment of wings in Capnia atra Morton in Abisko area (Plecoptera).] Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 111-113. 111-113
Dahl, C. 1978. Recension/Book review: Schlee, D. 1978. Bernstein. Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 113-114. 113-114
Dahl, C. 1978. Recension/Book review: Larsson, S. G. 1978. Baltic Amber – a Paleobiological Study. Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 114. 114
Kronblad, W. & Lundberg, S. 1978. Bilhåvning – en intressant fångstmetod för skalbaggar och andra insekter [Car-catching an interesting method for collecting beetles and other insects.] Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 115-118. 115-118
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 118. 118
Israelsson, G. 1978. Genitalier hos några nordiska arter av Thinobius s. str. (Col., Staphylinidae) [Genitals in some Nordic species of Thinobius s. str. (Col., Staphylinidae)] Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 119-120. 119-120
Lundberg, S. 1978. Skalbaggsarter, som inte återfunnits i Sverige på lång tid – några tips (Coleoptera) [Beetles wich have not been recovered in a long time in Sweden – some tips (Coleoptera).] Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 121-126. 121-126
Huggert, L. 1978. Mikroparasitsteklar fångade i ljusfällor vid Ängeråns utlopp i Bottenhavet (Hymenoptera) [Parasitic microwasps collected in light traps at the outlet of the stream Ängerån in the Baltic (Hymenoptera).] Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 127-130. 127-130
Erlandsson, S. 1978. Bivargens (Philanthus triangulum F.) förekomst i Sverige (Hym., Sphecidae) [The occurrence of Philanthus triangulum F. in Sweden (Hym., Sphecidae).] Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 131-134. 131-134
Cederholm, L. 1978. Namnkoder – ett förslag till enhetliga personangivelser inom biologin [Name codes – an attempt towards standardized denotation of personal names in biology] Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 135-141. 135-141
Carlberg, U. 1978. Recension/Book review: Hammond, C. O. 1977. The Dragonflies of Great Britain and Ireland. Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 142. 142
Carlberg, U. 1978. Recension/Book review: Keen, D. 1977. Collecting and Studying Dragonflies (Odonata). Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 142. 142
Gärdenfors, U., Hall, R. & Samuelsson. G. 1978. Resa till Kameruns regnskogar [A visit to the Rain forests of the Cameroons.] Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 143-154. 143-154
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 155-156. 155-156
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 157. 157
Douwes, P. 1978. Recension/Book review: Dal, B. Fjärilar i naturen. Europas dagfjärilar. Nordeuropa. Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 158. 158
Innehåll/Contents i Entomologisk Tidskrift vol. 99 (1978). Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 159-160. 159-160