ArtDatabanken, SLU har ett antal webbtjänster och portaler som t.ex. Artportalen, Artfakta (inklusive artnycklarna), Dyntaxa för taxonomi och Analysportalen.

Dessa ska nu samlas i en gemensam portal som ska bidra till en förhöjd användarupplevelse och att informationen lättare hittas och används. När detta ska vara klart sägs dock inte i ArDatabankens införmationsbrev.

 

Share →