Posts by: "Thomas Harry"

600 skønne Danske sommarfuglelarver heter verket som är författat av Kjeld Brem Sørensen ”med venner”. boken behandlar bestämningsinformation, ekologi, fotografering, uppfödning mm. Dessutom fakta om hur man hittar larverna. Naturligtvis är boken inriktad på danska förhållanden, men mycket går förstås att applicera på Sverige.

Du kan helt fritt ladda ner boken här. Tänk dock på att PDF-filen är dock stor, ca 600 MB.

För andra året i rad delar projektet Rikare trädgård ut utmärkelsen Årets rikare trädgård. 2021 går den till Ronny Fritsches radhustomt på Hisingen i Göteborg som visar hur mycket det går att göra även på en liten yta och utan att vara expert. Den livfulla lilla trädgården är också ett tydligt exempel på hur snabbt naturen svarar på insatser som görs för ökad biologisk mångfald. R

Motiveringen till Årets rikare trädgård 2021 lyder:
”Alltför många radhus- och villaträdgårdar består bara av en ständigt kortklippt gräsmatta. Årets rikare trädgård 2021 visar att det finns alternativ och att det inte behövs expertkunskap för att gynna naturen. På 2,5 år har Ronny Fritsche på Hisingen i Göteborg skapat en oas för fjärilar, bin och nyckelpigor och den lilla radhustomten vimlar av liv. Landets alla radhuskvarter skulle må bra av att ha Ronny Fritsches inställning till grönytor.“

– Årets vinnare är ett utmärkt exempel på att även små insatser kan göra stor skillnad och att alla kan vara med och skapa rikare trädgårdar. Det krävs inte mycket mer än viljan att hjälpa naturen. Ronny Fritsche visar också hur en trädgård som står ut från mängden har möjlighet att skapa förändring, säger Erik Hansson, projektledare för Rikare trädgård. 

– Utmärkelsen ger mig hopp i min dröm om en framtid där oklippta gräsmattor har högre status än en fet bil i carporten. Uppskattningen för min trädgård betyder mycket och ger mig massor av energi för framtiden, säger årets vinnare Ronny Fritsche.


Rikare trädgård är ett samarbete mellan Fritidsodlingens RiksorganisationSveriges Entomologiska FöreningBiologiska Mångfaldens Dag-initiativetNatursidan.seOdlings-TVStudiefrämjandet och Wild About Gardens, som jobbat med ett liknande koncept i Storbritannien i många år.

För första gången utannonserar Rikare trädgård Årets trädgårdskryp. 2021 går utmärkelsen till gräsgrön guldbagge! Syftet med Årets trädgårdskryp är att uppmärksamma de små, ofta okända djuren som lever bredvid oss, hjälper till med trädgårdsarbetet och som är fascinerande att lära känna.

Läs mer om utnämningen här.

Gräsgrön guldbagge (Cetonia aurata), eller guldsmed. Foto: I, Chrumps, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2521547

Biologiska mångfaldens dag är lördagen 22 maj, men redan 17 maj startar ett antal digitala livesändningar som sen pågår under ett antal dagar. Se det spännande programmet här.

Motivering:
Entomologiska föreningen i Uppland har för år 2020 valt att dela ut årets markägardiplom till Fortum AB för deras arbete runt Untra vid nedre dalälven. Man har där under ca 10 års tid i samarbete med Upplandsstiftelsen förvaltat ca 300 ha skogsmark på ett för insektslivet mycket gynnsamt sätt. Stora arealer har avsatts för fri utveckling samt att man har gjort naturvårdshuggningar för att restaurera lövskog och skapat död ved. I området finns tex populationer av svartoxe, cinnoberbagge och
aspsplintbock som har svarat positivt på åtgärderna. Man jobbar just nu på att ta fram en ny naturvårdsplan för de kommande 10 åren med ändå högre ambitionsnivå. Detta visar på ett mycket positivt exempel där naturvården sätts i fokus och detta har varit avgörande för vårt val av mottagare av markägardiplomet.

Uppsala 2020-06-08
Å styrelsens vägnar.

Stefan Eriksson
Ordförande Entomologiska föreningen i Uppland

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.