Posts by: "Thomas Harry"

Motivering:
Entomologiska föreningen i Uppland har för år 2020 valt att dela ut årets markägardiplom till Fortum AB för deras arbete runt Untra vid nedre dalälven. Man har där under ca 10 års tid i samarbete med Upplandsstiftelsen förvaltat ca 300 ha skogsmark på ett för insektslivet mycket gynnsamt sätt. Stora arealer har avsatts för fri utveckling samt att man har gjort naturvårdshuggningar för att restaurera lövskog och skapat död ved. I området finns tex populationer av svartoxe, cinnoberbagge och
aspsplintbock som har svarat positivt på åtgärderna. Man jobbar just nu på att ta fram en ny naturvårdsplan för de kommande 10 åren med ändå högre ambitionsnivå. Detta visar på ett mycket positivt exempel där naturvården sätts i fokus och detta har varit avgörande för vårt val av mottagare av markägardiplomet.

Uppsala 2020-06-08
Å styrelsens vägnar.

Stefan Eriksson
Ordförande Entomologiska föreningen i Uppland

Den tråkiga följetongen fortsätter tyvärr med att också årets Riksmöte får ställas in. Västsvenska Entomologklubben känner inte att det är genomförbart i nuläget. Juni närmar sig fort och pandemin är tyvärr inte under kontroll ännu. Planen är att VEK håller mötet på samma plats 2022 istället .

SEF:s årsmöte kommer dock att hållas planenligt, men digitalt, via Google Meet lördagen 12 juni.

I ett öppet brev från 16 organisationer uppmanas regeringen, riksdagen och myndigheter att stoppa avverkningar på grund av granbarkborrar i skyddade områden och skogar med höga naturvärden.

Brevet finns att läsa i sin helhet på Skydda skogens hemsida

Källa: Natursidan.se, Skyddaskogen.se

Under rådande omständigheter och i linje med direktiv från Folkhälsomyndigheten måste vi tyvärr ställa in årets riksmöte på Laxön. Det gäller det fysiska mötet – ett digitalt årsmöte kommer att gå av stapeln 13 juni kl 09:00. För att delta så kontakta Linda Strand.

Läs mer om detta här:

Finland och Helsingfors står som värdar för XXVI International Congress of Entomology. Evenemanget hålls i världsberömda Finlandia Hall.

Eventet har denna gång underrubriken ”Entomology for our planet”. Inriktningen är vetenskaplig och kanske mest relevant för yrkesverksamma men inbjudan riktar sig till alla entomologer.

Läs mer på kongressens hemsida.

Nu kan du efterbeställa ”lusnumret” för 200 kr från ET:s prenumerationskontor.

Specialnumret av ET behandlar alla Sveriges alla 322 lusarter och deras inressanta biologi.

En rolig julklapp till alla naturintresserade!

Läs mer här

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.