I ett öppet brev från 16 organisationer uppmanas regeringen, riksdagen och myndigheter att stoppa avverkningar på grund av granbarkborrar i skyddade områden och skogar med höga naturvärden.

Brevet finns att läsa i sin helhet på Skydda skogens hemsida

Källa: Natursidan.se, Skyddaskogen.se

Share →