Landskapsinsekt Närke

serrata_hane

Vassmosaikslända Aeshna osiliensis (Mierzerjewski)

Vassmosaiksländan är en magnifik, iögonfallande trollslända med den största vingbredden (110 mm) av alla svenska arter. Med en annars östlig utbredning förekommer den kring Mälaren och vid de stora grunda slättsjöarna i Mellansverige bland annat Kvismaren i Närke.

Iögonfallande, vacker och kan lokalt förekomma i stora mängder. Hanarna försvarar sina revir mycket aggressivt, men ger sig gärna ut i omgivningarna. Honorna håller sig lågt bland vassen där de lägger sina ägg. Hanarna söker efter honorna och parningen sker ett stycke från vattnet. Under parningen bildar honan och hanen ett s.k. parningshjul som passande nog påminner om ett hjärta. Parningssättet är unikt för trollsländor och det är en gåta hur och varför de utvecklats på detta sätt. Hanen håller fast honan vid huvudet med bakkroppsspetsen och honan för fram sin bakkroppspets till hanens parningsorgan som sitter på undersidan av bakkroppens främre del.

Nymfen (larven) är mycket stor (ca 50 mm). Den föredrar näringsrika, grunda sjöar med kraftig vassvegetation, eller bräckvattenmiljöer vid kusterna. Utvecklingen är tvåårig eller längre.

Arten beskrevs från Ösel i Estland 1913 under namnet A. osiliensis. Den betraktades under flera årtionden som synonym med den sibiriska A. serrata. Den har under 80-talet betraktats som en egen art, men i dagsläget är man åter osäker. Östersjöformen skiljer sig från den sibiriska, men frågan är om det är tillräckligt mycket för att betrakta den som en egen art. Inga individer har påträffats mellan den nordvästeuropeiska och den sibiriska populationen.

Text: Markus Forslund

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.