Praktbyxbi. Foto: Thomas Harry

Praktbyxbi. Foto: Thomas Harry

EU-kommissionen vill nu totalförbjuda neonikotinoider som används till insektsbekämpningsmedel och anses skada bin och humlor. 

EU har sedan tidigare infört ett tillfälligt förbud av några av bekämpningsmedlen i vissa grödor men vill nu lägga fram ett förslag på ett totalförbud, enligt tidningen The Guardian

Svensk studie

En svensk studie av Lantbruksuniversitetet i Lund från 2015 visade tydligt att vilda bin och humlor inte lyckats reproducera sig vid fält där man använt neonikotinoider.

Även honungsbins nervsystem drabbas av kemikalierna men eftersom de har stora samhällen drabbas de inte på samma sätt som humlor och vildbin, enligt tidigare studier.

Används i rapsodling

I Sverige står neonikotinoiderna för 20-30 procent av den totala mängden insektsmedel i jordbruket, främst i rapsodlingar. Kemiföretagen har stämt EU för att upphäva det tillfälliga förbudet och anser att det inte finns bevis för de skadliga effekterna på pollinerande insekter.

Det nya förslaget till totalförbud ska gälla alla grödor utom odling i växthus. Frågan kan komma upp redan i maj i år och vid ett godkännande av medlemsländerna kan bekämpningsmedlen förbjudas inom några månader.

 

Share →

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.