Efter att utgivningen av bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna stoppades 2014 har det nu återigen tagits i produktion. Det är ökat statligt anslag och nya riktlinjer till Svenska artprojektet som gör det möjligt för ArtDatabanken SLU att inrikta sin verksamhet på både digital och tryckt kunskapsspridning.

Tidigare har bl.a. ett antal fina insektsvolymer utgivits – givna verk att ha i sitt bibliotek. Den första volymen i bokform vi nu kan se fram emot handlar om havsborstmaskar och kommer ut i april. Priset får anses som mycket lågt för de volymer som hittills utkommit med tanke på den höga kvalitén och omfattningen. Om man förbeställer den nya volymen innan sista mars så kostar den 399 kr. 

Läs mer på Nationalnyckelns hemsida.

Share →