Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 047, 1926

Entomologisk Tidskrift Volym 47 – år 1926

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Ivar Trägårdh, Stockholm
Redaktör: Ivar Trägårdh, Stockholm
Tryckeri: Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, Uppsala
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-100, 17 april 1926
Nr 2, sid 101-148, 1 juni 1926
Nr 3, sid 149-204, 1 aug. 1926
Nr 4, sid 205-254, 31 dec. 1926

Falkenström, G. 1926. Beiträge zur kenntnis der der biologie der Halipliden und Metamorphose von Haliplus immaculatus Gerh. Entomologisk tidskrift vol. 47 (1), s. 1-29. 1-29
Ander, K. 1926. Beträge zur kenntnis der schwedischen Odonaten 1-2. Entomologisk tidskrift vol. 47 (1), s. 31-42. 31-42
Benander, P. 1926. Zur kenntnis dreier Argyroploce-arten. Entomologisk tidskrift vol. 47 (1), s. 43-47. 43-47
Spessivtseff, P. 1926. Eine neue palåarktischer Fichtenborkenkäfer, Pityophthorus morosovi n. sp. Entomologisk tidskrift vol. 47 (1), s. 48-50. 48-50
Bengtsson, S. 1926. Braconologische notizen II. Zur kenntnis der Schmarotzer der Rübenfliege (Pegomyia hyoscyami Panz.). Entomologisk tidskrift vol. 47 (1), s. 51-64. 51-64
Kemner, N. A. 1926. Spinnende Tenebrioniden-Larven (Col.). Entomologisk tidskrift vol. 47 (1), s. 65-78. 65-78
Ander, K. 1926. Om larven till Pyrrhia umbra Hufn. (Lepidopt.). Entomologisk tidskrift vol. 47 (1), s. 79-82. 79-82
Ander, K. 1926. Några odonatfynd. Entomologisk tidskrift vol. 47 (1), s. 83-85. 83-85
Dahl, Eric 1926. Plasia macrogramma Ev. Entomologisk tidskrift vol. 47 (1), s. 86. 86
Brundin, Lars 1926. Coleoptera från Småland och Öland. Entomologisk tidskrift vol. 47 (1), s. 86-91. 86-91
Wahlgren, Einar 1926. Ytterligare fjärilfynd från Mönsterås-orten. Entomologisk tidskrift vol. 47 (1), s. 92-94. 92-94
Wahlgren, Einar 1926. Ett par fjärilfynd. Entomologisk tidskrift vol. 47 (1), s. 94. 94
Wahlgren, Einar 1926. Några fjärilar från Gotland. Entomologisk tidskrift vol. 47 (1), s. 94. 94
Entomologiska föreningen i Stockholm: Entomologisk tidskrift vol. 47 (1), s. 95-99. 95-99
Trägårdh, I. 1926. Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 47 (1), s. 100. 100
Ringdahl, O. 1926. Neue nordische Musciden nebst berichtigung und Namensänderung. Entomologisk tidskrift vol. 47 (2), s. 101-118. 101-118
Rydén, Nils G. 1926. För Sverige nya Agromyzider och deras minor. Entomologisk tidskrift vol. 47 (2), s. 119-132. 119-132
Kemner, N. A. 1926. Zur kenntnis der Staphyliniden-Larven II. Entomologisk tidskrift vol. 47 (2), s. 133-148. 133-148
Kemner, N. A. 1926. Zur kenntnis der Staphyliniden-Larven II. Forts. Entomologisk tidskrift vol. 47 (3), s. 149-170. 149-170
Benander, P. 1926. Lita leucomelanella Z. und eine dieser nahestehende art. Entomologisk tidskrift vol. 47 (3), s. 171-177. 171-177
Falkenström, G. 1926. Stockholmstraktens vatten-coleoptera. Andra tillägget. Entomologisk tidskrift vol. 47 (3), s. 178-183. 178-183
Ljungdahl, D. 1926. Några puppbeskrivningar. Entomologisk tidskrift vol. 47 (3), s. 184-199. 184-199
Alfken, J. D. 1926. Über einige schwedische Bienen. Entomologisk tidskrift vol. 47 (3), s. 200-202. 200-202
Wahlgren, Einar 1926. Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 47 (3), s. 203-204. 203-204
Lundblad, O. 1926. Neue Hydracarinen aus Schweden. V-VI. Entomologisk tidskrift vol. 47 (4), s. 205-208. 205-208
Jansson, Anton 1926. Till frågan om Gotska Sandöns säregna insektsfauna och därmed sammanhängande problem. Entomologisk tidskrift vol. 47 (4), s. 209-216. 209-216
Spessivtseff, P. 1926. Eine neue Borkenkäfer aus Russland, Orthotomicus starki n. sp. Entomologisk tidskrift vol. 47 (4), s. 217-220. 217-220
Lundblad, O. 1926. Studien ¨ber Schwedische Corixiden. IV-V. Entomologisk tidskrift vol. 47 (4), s. 221-234. 221-234
Gebhardt, A. von 1926. Neue Buprestiden (Col.) aus Borneo. Entomologisk tidskrift vol. 47 (4), s. 235-237. 235-237
Sjöstedt, Y. 1926. Termiten aus Accra. Gesammelt von Herrn A. W. J. Omeroy. Entomologisk tidskrift vol. 47 (4), s. 238-246. 238-246
Sjöstedt, Y. 1926. Eine neue Calopterygide aus China. Entomologisk tidskrift vol. 47 (4), s. 247. 247
Aurivillius, Chr. 1926. Nekrolog. J. Meves. Entomologisk tidskrift vol. 47 (4), s. 248-251. 248-251
Lundblad, O. 1926. Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 47 (4), s. 252-254. 252-254
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 47 (4), s. I. I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.