Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 101, 1980

Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Huvudredaktör: Per Douwes
Tryckeri: Borgströms, Motala
ISSN 0013-886x

ET 1980 1 omslag ET 1980 2-3 omslag ET 1980 4 omslag

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-48, 10 mars 1980;
Nr 2-3, sid 49-108, 20 juni 1980;
Nr 4, sid 109-160, 15 november 1980.

Gunnarsson, B. 1980. Yngelvård hos skogstvestjärt, Chelidurella acanthopygia, en experimentell undersökning [Parental care by Chelidurella acanthopygia (Dermaptera), an experimental study] Entomologisk tidskrift vol. 101 (1), s.   1-7. 1-7
Larsson, R. 1980. Recension/Book review: Hubert, M. 1979. Les Araignees. Entomologisk tidskrift vol. 101 (1), s. 7-8. 7-8
Lindskog, P. 1980. Biogeografisk analys – en undersökning av kalladapterade strandstinkflyns utbredning och släktskapsförhållanden [Biogeographical analysis—a study of distribution and phylogeny of some cold adapted shore bugs (Het., Saldidae)] Entomologisk tidskrift vol. 101 (1), s. 9-17. 9-17
Erlandsson, S. 1980. Recension/Book review: Lomholt, O. 1975-76. The Sphecidae (Hymenoptera) of Fennoscandia and Denmark. Entomologisk tidskrift vol. 101 (1), s. 17-18. 17-18
Palm, T. 1980. Några intryck från en koleopterologisk resa till Kenya [Some impressions from a coleopterous trip to Kenya] Entomologisk tidskrift vol. 101 (1), s. 19-28. 19-28
Baranowski, R. 1980. Några bidrag till kännedomen om coleopterfaunan vid nedre Dalälven. 2 [Some contributions to knowledge of the beetle fauna at the lower part of River Dalälven 2 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 101 (1), s. 29-42. 29-42
Meddelande: Norsk Entomologisk förening 75år. Entomologisk tidskrift vol. 101 (1), s. 42. 42
Merisuo, A. & Pekkarinen, A. 1980. Vridvingen Paraxenos sphecidarum som parasit på Ammophila sabulosa och A. pubescens på Gotland [The stylopid Paraxenos sphecidarum (Strepsitera)– a parasite on Ammophila sabulosa and A. pubescens on the baltic island Gotland] Entomologisk tidskrift vol. 101 (1), s. 43. 43
Olsson, J. 1980. Nya landskapsfynd av skalbaggar [New provincial records of beetles (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 101 (1), s. 43-44. 43-44
Itämies, J. 1980. Det andra nordiska fyndet av Elachista quadripunctella [The second Nordic record of Elachista quadripunctella] Entomologisk   tidskrift vol. 101 (1), s. 44-45. 44-45
Dahlgren. G. 1980. Oxytelus migrator, en ny svensk kortvinge [Oxytelus migrator new to Sweden (Col., Staphylinidae)] Entomologisk tidskrift vol. 101 (1), s. 45. 45
Upprop: Eriogaster arbusculae. Entomologisk tidskrift vol. 101 (1), s. 45. 45
Föreningsmeddelanden Entomologisk tidskrift vol. 101 (1), s. 46-47. 46-47
Upprop: tenobrionider & European Congress of Lepidopterology. Entomologisk tidskrift vol. 101 (1), s. 48. 48
Carlberg, U. 1980. Recension/Book review: Richards, O. W. & Davies, R. G. 1978. Imm’s Outlines of Entomology. Entomologisk tidskrift vol. 101 (1), s. 48. 48
Charpentier, R. 1980. Insektspatologin och dess tillämpning [Insect pathology and its applications] Entomologisk tidskrift vol. 101 (2-3), s. 49-60. 49-60
Baranowski, R. 1980. Recension/Book review: Bangsholt m. fl. 1979. Enumeration Coleopterorum Fennoscandiae et Daniae. Entomologisk tidskrift vol. 101 (2-3), s. 60. 60
Andersson, G. & Jonasson, J. Å. 1980. Insektsförekomst på fjällbjörk i Ammarnäsområdet,   Lappland [Relative abundance of insects on mountain birch at Ammarnäs, Swedish Lapland] Entomologisk tidskrift vol. 101 (2-3), s. 61-69. 61-69
Palm, T. 1980. Recension/Book review: Baranowski, R. 1979. Natur vid Nedre Dalälven 2. Insektsinventering. Entomologisk tidskrift vol. 101 (2-3), s. 69-70. 69-70
Gertsson, C.-A. 1980. Förekomsten av stinkflyn i sydsvenska jordgubbsodlingar [The occurrence of bugs (Hemiptera-Heteroptera) in strawberry fields in southern Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 101 (2-3), s. 71-74. 71-74
Jaensson, T. 1980. Recension/Book review: Matthews, R. W. & Matthews, J. R. 1978. Insect behavior. Entomologisk tidskrift vol. 101 (2-3), s. 74. 74
Svensson, I. 1980. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1979 [Remarkable finds of Microlepidoptera in Sweden 1979] Entomologisk tidskrift vol. 101 (2-3), s. 75-86. 75-86
Carlberg, U. 1980. Recension/Book review: Carter, D. J. 1979. The Observer’s Book of Caterpillars. Entomologisk tidskrift vol. 101 (2-3), s. 86. 86
Bengtsson, B. Å. 1980. Två för Sverige nya småfjärilsarter [Two species of Microlepidoptera new to Sweden (Lep., Tortricidae and Gelechidae)] Entomologisk tidskrift vol. 101 (2-3), s. 87-90. 87-90
Sandhall, K. 1980. Recension/Book review: Wallin, L. Svenska gräshoppors och vårtbitares sångläten. Entomologisk tidskrift vol. 101 (2-3), s. 90. 90
Lundberg, S. 1980. Fynd av för Sverige nya skalbaggsarter rapporterade under åren 1978-79 [Finds of beetles new to Sweden reported in 1978-79 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 101 (2-3), s. 91-93. 91-93
Upprop och meddelanden Entomologisk tidskrift vol. 101 (2-3), s. 94. 94
Lundberg, S. 1980. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar 19 [Contributions to the knowledge of Swedish beetles 19 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 101 (2-3), s. 95-97. 95-97
Palm, T. 1980. Recension/Book review: Allenspach, V. & Wittmer, W. Cantharoidea, Cleroidea, Lymexyloidea. Insecta Helvetica. Entomologisk tidskrift vol. 101 (2-3), s. 97-98. 97-98
Baranowski, R. 1980. Intressanta skalbaggsfynd 5 [Interesting finds of beetles 5 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 101 (2-3), s. 99-106. 99-106
Wollin, H. 1980. Tillägg till bivargens förekomst i Sverige [Additional notes on the occurrence of Philanthus triangulum in Sweden (Hym., Sphecidae)] Entomologisk tidskrift vol. 101 (2-3), s. 107. 107
Hartz, K. 1980. Nordliga fynd av slåtergräshoppan, Chorthippus biguttulus [Chorthippus biguttulus L. found in north Sweden (Orthoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 101 (2-3), s. 107-108. 107-108
Mendl, H. 1980. Anmärkningsvärda fynd av småharkranken Dicranomyia sera [Remarkable finds of Dicranomyia sera (Walker) (Diptera, Limoniidae)] Entomologisk tidskrift vol. 101 (2-3), s. 108. 108
Jennersten, O. 1980. Födoval och rörelsemönster hos en höstpopulation av citronfjäril [Nectar source plant selection and distribution pattern in an autumn population of Gonepteryx rhamni (Lep., Pieridae)] Entomologisk tidskrift vol. 101 (4), s. 109-114. 109-114
Hammarstedt, O. 1980. Metallflyn som pollinatörer av grönvit nattviol [Plusiinae (Lep., Noctuidae) as pollinators of Platanthera chlorantha (Orchidaceae)] Entomologisk tidskrift vol. 101 (4), s. 115-118. 115-118
Gunnarsson, S. 1980. De svärmande gräshoppornas biologi, utbredning och ekonomiska betydelse [Biology, distribution and economic importance of locusts] Entomologisk tidskrift vol. 101 (4), s. 119-125. 119-125
Douwes, P. 1980. Recension/Book review: Southwood, T. R. E. 1978. Ecological Methods. With particular reference to the study of Insect Populations. Entomologisk tidskrift vol. 101 (4), s. 126. 126
Upprop: Klagshamn. Entomologisk tidskrift vol. 101 (4), s. 126. 126
Gustafsson, K. & Holm, Å. 1980. Spindlar från ett nordsvenskt urskogsområde – Muddus Nationalpark [Spiders (Araneae) from a North Swedish primeval forest—Muddus National Park] Entomologisk tidskrift vol. 101 (4), s. 127-134. 127-134
Palmqvist, G. 1980. Intressanta fynd av Macrolepidoptera i Sverige 1979 [Interesting finds of Macrolepidoptera in Sweden in 1979] Entomologisk tidskrift vol. 101 (4), s. 135-137. 135-137
Meddelanden: Entomologica Scandinavica. Entomologisk tidskrift vol. 101 (4), s. 138. 138
Palm, T. 1980. Skalbaggsfångst i Thailand [Beetle collecting in Thailand (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 101 (4), s. 139-146. 139-146
Upprop och meddelanden: Entomologisk tidskrift vol. 101 (4), s. 146. 146
Lundberg, S. 1980. För Norrbotten nya skalbaggar under tioårsperioden 1969-78 [Beetles new to the province of Norrbotten during the ten years 1969-78 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 101 (4), s. 147-150. 147-150
Nilsson, A. N. 1980. Utbredning och flygperiodik hos Helodidae vid norra Ångermanlandskusten [Distribution and seasonal flight-patterns of Helodidae (Coleoptera) at the northern coast of the province Ångermanland, northern Sweden] Entomologisk tidskrift vol.   101 (4), s. 151-153. 151-153
Larsson, R. 1980. Recension/Book review: (Gupta, A. P. ed) Insect hemocytes—Development, forms, functions, and techniques. Entomologisk tidskrift vol. 101 (4), s. 153-154. 153-154
Holmen, M. 1980. Agabus clypealis genfundet i Sverige [Agabus clypealis (Thoms.) refound in Sweden (Col., Dytiscidae)] Entomologisk tidskrift vol. 101 (4), s. 155-156. 155-156
Rydh, I. 1980. Nyfynd av skalbaggar i Blekinge 3 [Beetles new to the province of Blekinge 3 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 101 (4), s. 156-157. 156-157
Annonser. Entomologisk tidskrift vol. 101 (4), s. 158. 158
Innehåll/Contents i Entomologisk Tidskrift vol. 101 (1980). Entomologisk tidskrift vol. 101 (4), s. 159-160. 159-160

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.