Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Huvudredaktör: Per Douwes
Tryckeri: Borgströms, Motala
ISSN 0013-886x

ET 1980 1 omslag ET 1980 2-3 omslag ET 1980 4 omslag

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-48, 10 mars 1980;
Nr 2-3, sid 49-108, 20 juni 1980;
Nr 4, sid 109-160, 15 november 1980.

Gunnarsson, B. 1980. Yngelvård hos skogstvestjärt, Chelidurella acanthopygia, en experimentell undersökning [Parental care by Chelidurella acanthopygia (Dermaptera), an experimental study] Entomologisk tidskrift vol. 101 (1), s.   1-7. 1-7
Larsson, R. 1980. Recension/Book review: Hubert, M. 1979. Les Araignees. Entomologisk tidskrift vol. 101 (1), s. 7-8. 7-8
Lindskog, P. 1980. Biogeografisk analys – en undersökning av kalladapterade strandstinkflyns utbredning och släktskapsförhållanden [Biogeographical analysis—a study of distribution and phylogeny of some cold adapted shore bugs (Het., Saldidae)] Entomologisk tidskrift vol. 101 (1), s. 9-17. 9-17
Erlandsson, S. 1980. Recension/Book review: Lomholt, O. 1975-76. The Sphecidae (Hymenoptera) of Fennoscandia and Denmark. Entomologisk tidskrift vol. 101 (1), s. 17-18. 17-18
Palm, T. 1980. Några intryck från en koleopterologisk resa till Kenya [Some impressions from a coleopterous trip to Kenya] Entomologisk tidskrift vol. 101 (1), s. 19-28. 19-28
Baranowski, R. 1980. Några bidrag till kännedomen om coleopterfaunan vid nedre Dalälven. 2 [Some contributions to knowledge of the beetle fauna at the lower part of River Dalälven 2 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 101 (1), s. 29-42. 29-42
Meddelande: Norsk Entomologisk förening 75år. Entomologisk tidskrift vol. 101 (1), s. 42. 42
Merisuo, A. & Pekkarinen, A. 1980. Vridvingen Paraxenos sphecidarum som parasit på Ammophila sabulosa och A. pubescens på Gotland [The stylopid Paraxenos sphecidarum (Strepsitera)– a parasite on Ammophila sabulosa and A. pubescens on the baltic island Gotland] Entomologisk tidskrift vol. 101 (1), s. 43. 43
Olsson, J. 1980. Nya landskapsfynd av skalbaggar [New provincial records of beetles (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 101 (1), s. 43-44. 43-44
Itämies, J. 1980. Det andra nordiska fyndet av Elachista quadripunctella [The second Nordic record of Elachista quadripunctella] Entomologisk   tidskrift vol. 101 (1), s. 44-45. 44-45
Dahlgren. G. 1980. Oxytelus migrator, en ny svensk kortvinge [Oxytelus migrator new to Sweden (Col., Staphylinidae)] Entomologisk tidskrift vol. 101 (1), s. 45. 45
Upprop: Eriogaster arbusculae. Entomologisk tidskrift vol. 101 (1), s. 45. 45
Föreningsmeddelanden Entomologisk tidskrift vol. 101 (1), s. 46-47. 46-47
Upprop: tenobrionider & European Congress of Lepidopterology. Entomologisk tidskrift vol. 101 (1), s. 48. 48
Carlberg, U. 1980. Recension/Book review: Richards, O. W. & Davies, R. G. 1978. Imm’s Outlines of Entomology. Entomologisk tidskrift vol. 101 (1), s. 48. 48
Charpentier, R. 1980. Insektspatologin och dess tillämpning [Insect pathology and its applications] Entomologisk tidskrift vol. 101 (2-3), s. 49-60. 49-60
Baranowski, R. 1980. Recension/Book review: Bangsholt m. fl. 1979. Enumeration Coleopterorum Fennoscandiae et Daniae. Entomologisk tidskrift vol. 101 (2-3), s. 60. 60
Andersson, G. & Jonasson, J. Å. 1980. Insektsförekomst på fjällbjörk i Ammarnäsområdet,   Lappland [Relative abundance of insects on mountain birch at Ammarnäs, Swedish Lapland] Entomologisk tidskrift vol. 101 (2-3), s. 61-69. 61-69
Palm, T. 1980. Recension/Book review: Baranowski, R. 1979. Natur vid Nedre Dalälven 2. Insektsinventering. Entomologisk tidskrift vol. 101 (2-3), s. 69-70. 69-70
Gertsson, C.-A. 1980. Förekomsten av stinkflyn i sydsvenska jordgubbsodlingar [The occurrence of bugs (Hemiptera-Heteroptera) in strawberry fields in southern Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 101 (2-3), s. 71-74. 71-74
Jaensson, T. 1980. Recension/Book review: Matthews, R. W. & Matthews, J. R. 1978. Insect behavior. Entomologisk tidskrift vol. 101 (2-3), s. 74. 74
Svensson, I. 1980. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1979 [Remarkable finds of Microlepidoptera in Sweden 1979] Entomologisk tidskrift vol. 101 (2-3), s. 75-86. 75-86
Carlberg, U. 1980. Recension/Book review: Carter, D. J. 1979. The Observer’s Book of Caterpillars. Entomologisk tidskrift vol. 101 (2-3), s. 86. 86
Bengtsson, B. Å. 1980. Två för Sverige nya småfjärilsarter [Two species of Microlepidoptera new to Sweden (Lep., Tortricidae and Gelechidae)] Entomologisk tidskrift vol. 101 (2-3), s. 87-90. 87-90
Sandhall, K. 1980. Recension/Book review: Wallin, L. Svenska gräshoppors och vårtbitares sångläten. Entomologisk tidskrift vol. 101 (2-3), s. 90. 90
Lundberg, S. 1980. Fynd av för Sverige nya skalbaggsarter rapporterade under åren 1978-79 [Finds of beetles new to Sweden reported in 1978-79 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 101 (2-3), s. 91-93. 91-93
Upprop och meddelanden Entomologisk tidskrift vol. 101 (2-3), s. 94. 94
Lundberg, S. 1980. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar 19 [Contributions to the knowledge of Swedish beetles 19 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 101 (2-3), s. 95-97. 95-97
Palm, T. 1980. Recension/Book review: Allenspach, V. & Wittmer, W. Cantharoidea, Cleroidea, Lymexyloidea. Insecta Helvetica. Entomologisk tidskrift vol. 101 (2-3), s. 97-98. 97-98
Baranowski, R. 1980. Intressanta skalbaggsfynd 5 [Interesting finds of beetles 5 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 101 (2-3), s. 99-106. 99-106
Wollin, H. 1980. Tillägg till bivargens förekomst i Sverige [Additional notes on the occurrence of Philanthus triangulum in Sweden (Hym., Sphecidae)] Entomologisk tidskrift vol. 101 (2-3), s. 107. 107
Hartz, K. 1980. Nordliga fynd av slåtergräshoppan, Chorthippus biguttulus [Chorthippus biguttulus L. found in north Sweden (Orthoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 101 (2-3), s. 107-108. 107-108
Mendl, H. 1980. Anmärkningsvärda fynd av småharkranken Dicranomyia sera [Remarkable finds of Dicranomyia sera (Walker) (Diptera, Limoniidae)] Entomologisk tidskrift vol. 101 (2-3), s. 108. 108
Jennersten, O. 1980. Födoval och rörelsemönster hos en höstpopulation av citronfjäril [Nectar source plant selection and distribution pattern in an autumn population of Gonepteryx rhamni (Lep., Pieridae)] Entomologisk tidskrift vol. 101 (4), s. 109-114. 109-114
Hammarstedt, O. 1980. Metallflyn som pollinatörer av grönvit nattviol [Plusiinae (Lep., Noctuidae) as pollinators of Platanthera chlorantha (Orchidaceae)] Entomologisk tidskrift vol. 101 (4), s. 115-118. 115-118
Gunnarsson, S. 1980. De svärmande gräshoppornas biologi, utbredning och ekonomiska betydelse [Biology, distribution and economic importance of locusts] Entomologisk tidskrift vol. 101 (4), s. 119-125. 119-125
Douwes, P. 1980. Recension/Book review: Southwood, T. R. E. 1978. Ecological Methods. With particular reference to the study of Insect Populations. Entomologisk tidskrift vol. 101 (4), s. 126. 126
Upprop: Klagshamn. Entomologisk tidskrift vol. 101 (4), s. 126. 126
Gustafsson, K. & Holm, Å. 1980. Spindlar från ett nordsvenskt urskogsområde – Muddus Nationalpark [Spiders (Araneae) from a North Swedish primeval forest—Muddus National Park] Entomologisk tidskrift vol. 101 (4), s. 127-134. 127-134
Palmqvist, G. 1980. Intressanta fynd av Macrolepidoptera i Sverige 1979 [Interesting finds of Macrolepidoptera in Sweden in 1979] Entomologisk tidskrift vol. 101 (4), s. 135-137. 135-137
Meddelanden: Entomologica Scandinavica. Entomologisk tidskrift vol. 101 (4), s. 138. 138
Palm, T. 1980. Skalbaggsfångst i Thailand [Beetle collecting in Thailand (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 101 (4), s. 139-146. 139-146
Upprop och meddelanden: Entomologisk tidskrift vol. 101 (4), s. 146. 146
Lundberg, S. 1980. För Norrbotten nya skalbaggar under tioårsperioden 1969-78 [Beetles new to the province of Norrbotten during the ten years 1969-78 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 101 (4), s. 147-150. 147-150
Nilsson, A. N. 1980. Utbredning och flygperiodik hos Helodidae vid norra Ångermanlandskusten [Distribution and seasonal flight-patterns of Helodidae (Coleoptera) at the northern coast of the province Ångermanland, northern Sweden] Entomologisk tidskrift vol.   101 (4), s. 151-153. 151-153
Larsson, R. 1980. Recension/Book review: (Gupta, A. P. ed) Insect hemocytes—Development, forms, functions, and techniques. Entomologisk tidskrift vol. 101 (4), s. 153-154. 153-154
Holmen, M. 1980. Agabus clypealis genfundet i Sverige [Agabus clypealis (Thoms.) refound in Sweden (Col., Dytiscidae)] Entomologisk tidskrift vol. 101 (4), s. 155-156. 155-156
Rydh, I. 1980. Nyfynd av skalbaggar i Blekinge 3 [Beetles new to the province of Blekinge 3 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 101 (4), s. 156-157. 156-157
Annonser. Entomologisk tidskrift vol. 101 (4), s. 158. 158
Innehåll/Contents i Entomologisk Tidskrift vol. 101 (1980). Entomologisk tidskrift vol. 101 (4), s. 159-160. 159-160