Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Huvudredaktör: Per Douwes
Tryckeri: Borgströms, Motala
ISSN 0013-886x

ET 1982 1 omslag ET 1982 2 omslag ET 1982 3-4 omslag

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-44, 15 mars 1982;
Nr 2, sid 45-96, 10 juni 1982;
Nr 3-4, sid 97-144, 15 november 1982.

Andersson. H. 1982. Fladdermusparasiter och svenska fynd av fladdermusflugor [Bat parasites and Swedish records of bat Bies (Dipt., Nycteribiidae)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (1), s. 1-3. 1-3
Upprop: jordlöpare i Närke. Entomologisk tidskrift vol. 103 (1), s. 3. 3
Andersson, G. 1982. Recension/Book review: Demange, J.-M. 1981. Les Mille-pattes, Myriapodes. Entomologisk tidskrift vol. 103 (1), s. 4. 4
Andersson, H. 1982. De svenska arterna av myggfamiljerna i Synneuridae, Canthyloscelidae och Scatopsidae [The Swedish species of the families Synneuridae, Canthyloscelidae, and Scatopsidae (Diptera)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (1), s. 5-11. 5-11
Lundberg, S. 1982. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar 20 [Contributions to the knowledge of Swedish beetles 20 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (1), s. 12-14. 12-14
Lundqvist, N. 1982. Zoocecidiesamlingar i svenska institutionsherbarier [Collections of zoocecidia in Sweden botanical institutes] Entomologisk tidskrift vol. 103 (1), s. 15-17. 15-17
Gertsson, C.-A. 1982. Fångst av jordgubbsstinkflyet med fönsterfällor [Capture of Plagiognathus arbustorum (Fabr.) (Heteroptera, Miridae) with window traps] Entomologisk tidskrift vol. 103 (1), s. 18-20. 18-20
Brinck, P. 1982. Recension/Book review: Zwick. P. 1980. Plecoptera (Steinfliegen). Entomologisk tidskrift vol. 103 (1), s.20. 20
Tham, E. 1982. Något om förstadierna till nattflyet Hydroecia nordstroemi [The earlier stages of Hydroecia nordstroemi (Lep., Noctuidae)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (1), s. 21-22. 21-22
Israelsson, G. 1982. Sven Palmqvist – in memoriam. Entomologisk tidskrift vol. 103 (1), s. 22. 22
Svensson, Bo G. 1982. Blodbiet Sphecostes cristatus ny för Nordvästeuropa [Sphecodes cristatus von Hagens new to N.W. Europe (Hym., Halictidae)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (1), s. 23-24. 23-24
Palm, T. 1982. Förändringar i den svenska skalbaggsfaunan [Changes in the Swedish beetle fauna (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (1), s. 25-32. 25-32
Palm, T. 1982. Skalbaggsfångst i Malaysia [ Beetle collecting in Malaysia (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (1), s. 33-41. 33-41
Andersson, H. 1982. Recension/Book review: Hackman. W. 1980. Enumeratio Dipterorum Fenniae. Entomologisk tidskrift vol. 103 (1), s. 41. 41
Föreningsmeddelande Entomologisk tidskrift vol. 103 (1), s. 42-44. 42-44
Palm, T. 1982. Tillbakablick på ett liv som amatörentomolog [Looking back on a Life as an amateur entomologist] Entomologisk tidskrift vol. 103 (2), s. 45-49. 45-49
Svensson, I. 1982. In memoriam Sune Wendel. Entomologisk tidskrift vol. 103 (2), s. 50. 50
Lundberg, S. 1982. Fynd av för Sverige nya skalbaggsarter rapporterade under åren 1980-81 [Find of beetles new to Sweden reported in 1980-81 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (2), s. 51-53. 51-53
Andersson, H. 1982. Recension/Book review: McAlpine et al. (eds) 1981. Manual of Nearctic Diptera. vol. 1. Entomologisk tidskrift vol. 103 (2), s. 53-54. 53-54
Andersson, H. 1982. Recension/Book review: Griffiths. G. C. D. (ed) 1980. Files of the Nearctic Region. Entomologisk tidskrift vol. 103 (2), s. 54. 54
Upprop: Norrlands entomologiska förening. Entomologisk tidskrift vol. 103 (2), s. 54. 54
Svensson, Bo W. 1982. Gyrinus pullatus, en för Sverige ny virvelbagge [Gyrinus pullatus Zaitsev new to Sweden (Col.. Gyrinidae)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (2), s. 55-60. 55-60
Baranowski. R. 1982. För Sverige nya Leiodes-arters systematik och faunistik [Systematical and faunistica] notes on species of Leiodes new to Sweden (Col., Leiodidae)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (2), s. 61-64. 61-64
Baranowski. R. 1982. Några bidrag till kännedom om coleopterfaunan vid nedre Dalälven 3 [Some contribution to the knowledge of the beetle fauna at the lower part of River Dalälven 3 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (2), s. 65-70. 65-70
Gillerfors, G. 1982. Heterocerus senescens, ny skalbaggsart för Sverige [Heterocerus senescens Kiesenw., new to Sweden (Col., Heteroceridae)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (2), s. 71-72. 71-72
Gillerfors, G. 1982. Anteckningar om svenska coleoptera 2 [Notes on Swedish Coleoptera 2] Entomologisk tidskrift vol. 103 (2), s. 73-77. 73-77
Axelsson, R. 1982. Rovsteklar fångade i fönsterfällor i mellersta Sverige [Sphecid wasps (Hymenoptera) caught in window traps in central Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 103 (2), s. 78-80. 78-80
Svensson, I. 1982. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1981 [Remarkable finds of Microlepidoptera in Sweden 1980] Entomologisk tidskrift vol. 103 (2), s. 81-88. 81-88
Svensson, I. 1982. Rättelse / Correction. Entomologisk tidskrift vol. 103 (2), s. 88. 88
Palmqvist, G. 1982. Intressanta fynd av Macrolepidoptera i Sverige 1981 [lnteresting finds of Macrolepidoptera in Sweden in 1981] Entomologisk tidskrift vol. 103 (2), s. 89-95. 89-95
Douwes, P. 1982. Recension/Book review: Fibiger. M. & Svendsen, P. 1981. Danske natsommerfugle. Entomologisk tidskrift vol. 103 (2), s. 95. 95
Thorstensson, Å. 1982. Plusia chryson, ett för Sverige nytt nattfly [Plusia chryson Esp., a moth new to Sweden (Lep.. Noctuidae)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (2), s. 96. 96
Almquist, S. 1982. Spindeldjursfaunan i granplanteringar i södra Skåne [Spiders. harvestmen, and pseudoscorpions in spruce plantations in south Scania, Sweden (Arachnida)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (3-4), s. 97-105. 97-105
Wahlstedt, U. 1982. Något om mellangetingens bo [Notes on the nest of Dolichovespula media (Retz.) (Hyn., Vespidae)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (3-4), s. 106-110. 106-110
Andersson, H. 1982. Recension/Book review: Anthon, H. & Coulianos. C.-C.: 1982. Myggor och flugor i färg. Entomologisk tidskrift vol. 103 (3-4), s. 110. 110
Palm, T. 1982. Till minnet av Nils Gyllensvärd [Nils Gyllensvärd in memoriam] Entomologisk tidskrift vol. 103 (3-4), s. 111-112. 111-112
Jeppsson, L. & Jonasson, T. 1982. Ett tillfälligt fynd av fältsyrsa i Skåne [An occasional find of Gryllus campestris L. in southern Sweden (Orthoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (3-4), s. 112. 112
Baranonwski, R. & Sörensson. M. 1982. En coleopterologisk resa till östra Kanada [A coleopterological trip to eastern Canada] Entomologisk tidskrift vol. 103 (3-4), s. 113-120. 113-120
Andersson, H. 1982. Recension/Book review: H.: Stubs, A. & Chandler. P. (eds) 1978. A Dipterist’s Handbook. Entomologisk tidskrift vol. 103 (3-4), s. 120. 120
Lemdahl, G. & Nilsson, A. 1982. Ett postglacialt subfossilfynd av dykarbaggen Cybister laterimarginalis från Skåne [A subfossil record of Cybister laterimarginalis (De Geer) from Scania (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (3-4), s. 121-122. 121-122
Nilsson, A. 1982. Den akvatiska skalbaggsfaunan i ett åsgropsområde i norra Hälsingland [The aquatic beetle fauna of an area rich in undrained glacial kettle holes in the central Swedish province of Hälsingland (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (3-4), s. 123-129. 123-129
Janzon, L. –Å. 1982. Recension/Book review: Carter, D. 1982. Butterflies and moths in Britain and Europé. Entomologisk tidskrift vol. 103 (3-4), s. 129. 129
Baranowski. R. 1982. Intressanta skalbaggsfynd 6 [Interesting finds of beetles 6 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (3-4), s. 130-136. 130-136
Lundberg, S. 1982. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar 21 [Contributions to the knowledge of Swedish beetles 21 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (3-4), s. 137-139. 137-139
Upprop: stipendier. Entomologisk tidskrift vol. 103 (3-4), s. 139. 139
Jonasson, T. 1982. Näringsgnag av jordloppor på två vårrapssorter med olika glukosinolathalt [Feeding of fleabeetles (Phyllotreta spp.) on two summer rape cultivars with different glucos­inolate content (Col., Chrysomelidae)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (3-4), s. 140-142. 140-142
Innehåll/Contents i Entomologisk Tidskrift vol. 103 (1982). Entomologisk tidskrift vol. 103 (3-4), s. 143-144. 143-144