Entomologisk Tidskrift Vol. 103, 1982

Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Huvudredaktör: Per Douwes
Tryckeri: Borgströms, Motala
ISSN 0013-886x

ET 1982 1 omslag ET 1982 2 omslag ET 1982 3-4 omslag

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-44, 15 mars 1982;
Nr 2, sid 45-96, 10 juni 1982;
Nr 3-4, sid 97-144, 15 november 1982.

Andersson. H. 1982. Fladdermusparasiter och svenska fynd av fladdermusflugor [Bat parasites and Swedish records of bat Bies (Dipt., Nycteribiidae)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (1), s. 1-3. 1-3
Upprop: jordlöpare i Närke. Entomologisk tidskrift vol. 103 (1), s. 3. 3
Andersson, G. 1982. Recension/Book review: Demange, J.-M. 1981. Les Mille-pattes, Myriapodes. Entomologisk tidskrift vol. 103 (1), s. 4. 4
Andersson, H. 1982. De svenska arterna av myggfamiljerna i Synneuridae, Canthyloscelidae och Scatopsidae [The Swedish species of the families Synneuridae, Canthyloscelidae, and Scatopsidae (Diptera)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (1), s. 5-11. 5-11
Lundberg, S. 1982. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar 20 [Contributions to the knowledge of Swedish beetles 20 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (1), s. 12-14. 12-14
Lundqvist, N. 1982. Zoocecidiesamlingar i svenska institutionsherbarier [Collections of zoocecidia in Sweden botanical institutes] Entomologisk tidskrift vol. 103 (1), s. 15-17. 15-17
Gertsson, C.-A. 1982. Fångst av jordgubbsstinkflyet med fönsterfällor [Capture of Plagiognathus arbustorum (Fabr.) (Heteroptera, Miridae) with window traps] Entomologisk tidskrift vol. 103 (1), s. 18-20. 18-20
Brinck, P. 1982. Recension/Book review: Zwick. P. 1980. Plecoptera (Steinfliegen). Entomologisk tidskrift vol. 103 (1), s.20. 20
Tham, E. 1982. Något om förstadierna till nattflyet Hydroecia nordstroemi [The earlier stages of Hydroecia nordstroemi (Lep., Noctuidae)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (1), s. 21-22. 21-22
Israelsson, G. 1982. Sven Palmqvist – in memoriam. Entomologisk tidskrift vol. 103 (1), s. 22. 22
Svensson, Bo G. 1982. Blodbiet Sphecostes cristatus ny för Nordvästeuropa [Sphecodes cristatus von Hagens new to N.W. Europe (Hym., Halictidae)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (1), s. 23-24. 23-24
Palm, T. 1982. Förändringar i den svenska skalbaggsfaunan [Changes in the Swedish beetle fauna (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (1), s. 25-32. 25-32
Palm, T. 1982. Skalbaggsfångst i Malaysia [ Beetle collecting in Malaysia (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (1), s. 33-41. 33-41
Andersson, H. 1982. Recension/Book review: Hackman. W. 1980. Enumeratio Dipterorum Fenniae. Entomologisk tidskrift vol. 103 (1), s. 41. 41
Föreningsmeddelande Entomologisk tidskrift vol. 103 (1), s. 42-44. 42-44
Palm, T. 1982. Tillbakablick på ett liv som amatörentomolog [Looking back on a Life as an amateur entomologist] Entomologisk tidskrift vol. 103 (2), s. 45-49. 45-49
Svensson, I. 1982. In memoriam Sune Wendel. Entomologisk tidskrift vol. 103 (2), s. 50. 50
Lundberg, S. 1982. Fynd av för Sverige nya skalbaggsarter rapporterade under åren 1980-81 [Find of beetles new to Sweden reported in 1980-81 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (2), s. 51-53. 51-53
Andersson, H. 1982. Recension/Book review: McAlpine et al. (eds) 1981. Manual of Nearctic Diptera. vol. 1. Entomologisk tidskrift vol. 103 (2), s. 53-54. 53-54
Andersson, H. 1982. Recension/Book review: Griffiths. G. C. D. (ed) 1980. Files of the Nearctic Region. Entomologisk tidskrift vol. 103 (2), s. 54. 54
Upprop: Norrlands entomologiska förening. Entomologisk tidskrift vol. 103 (2), s. 54. 54
Svensson, Bo W. 1982. Gyrinus pullatus, en för Sverige ny virvelbagge [Gyrinus pullatus Zaitsev new to Sweden (Col.. Gyrinidae)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (2), s. 55-60. 55-60
Baranowski. R. 1982. För Sverige nya Leiodes-arters systematik och faunistik [Systematical and faunistica] notes on species of Leiodes new to Sweden (Col., Leiodidae)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (2), s. 61-64. 61-64
Baranowski. R. 1982. Några bidrag till kännedom om coleopterfaunan vid nedre Dalälven 3 [Some contribution to the knowledge of the beetle fauna at the lower part of River Dalälven 3 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (2), s. 65-70. 65-70
Gillerfors, G. 1982. Heterocerus senescens, ny skalbaggsart för Sverige [Heterocerus senescens Kiesenw., new to Sweden (Col., Heteroceridae)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (2), s. 71-72. 71-72
Gillerfors, G. 1982. Anteckningar om svenska coleoptera 2 [Notes on Swedish Coleoptera 2] Entomologisk tidskrift vol. 103 (2), s. 73-77. 73-77
Axelsson, R. 1982. Rovsteklar fångade i fönsterfällor i mellersta Sverige [Sphecid wasps (Hymenoptera) caught in window traps in central Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 103 (2), s. 78-80. 78-80
Svensson, I. 1982. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1981 [Remarkable finds of Microlepidoptera in Sweden 1980] Entomologisk tidskrift vol. 103 (2), s. 81-88. 81-88
Svensson, I. 1982. Rättelse / Correction. Entomologisk tidskrift vol. 103 (2), s. 88. 88
Palmqvist, G. 1982. Intressanta fynd av Macrolepidoptera i Sverige 1981 [lnteresting finds of Macrolepidoptera in Sweden in 1981] Entomologisk tidskrift vol. 103 (2), s. 89-95. 89-95
Douwes, P. 1982. Recension/Book review: Fibiger. M. & Svendsen, P. 1981. Danske natsommerfugle. Entomologisk tidskrift vol. 103 (2), s. 95. 95
Thorstensson, Å. 1982. Plusia chryson, ett för Sverige nytt nattfly [Plusia chryson Esp., a moth new to Sweden (Lep.. Noctuidae)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (2), s. 96. 96
Almquist, S. 1982. Spindeldjursfaunan i granplanteringar i södra Skåne [Spiders. harvestmen, and pseudoscorpions in spruce plantations in south Scania, Sweden (Arachnida)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (3-4), s. 97-105. 97-105
Wahlstedt, U. 1982. Något om mellangetingens bo [Notes on the nest of Dolichovespula media (Retz.) (Hyn., Vespidae)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (3-4), s. 106-110. 106-110
Andersson, H. 1982. Recension/Book review: Anthon, H. & Coulianos. C.-C.: 1982. Myggor och flugor i färg. Entomologisk tidskrift vol. 103 (3-4), s. 110. 110
Palm, T. 1982. Till minnet av Nils Gyllensvärd [Nils Gyllensvärd in memoriam] Entomologisk tidskrift vol. 103 (3-4), s. 111-112. 111-112
Jeppsson, L. & Jonasson, T. 1982. Ett tillfälligt fynd av fältsyrsa i Skåne [An occasional find of Gryllus campestris L. in southern Sweden (Orthoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (3-4), s. 112. 112
Baranonwski, R. & Sörensson. M. 1982. En coleopterologisk resa till östra Kanada [A coleopterological trip to eastern Canada] Entomologisk tidskrift vol. 103 (3-4), s. 113-120. 113-120
Andersson, H. 1982. Recension/Book review: H.: Stubs, A. & Chandler. P. (eds) 1978. A Dipterist’s Handbook. Entomologisk tidskrift vol. 103 (3-4), s. 120. 120
Lemdahl, G. & Nilsson, A. 1982. Ett postglacialt subfossilfynd av dykarbaggen Cybister laterimarginalis från Skåne [A subfossil record of Cybister laterimarginalis (De Geer) from Scania (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (3-4), s. 121-122. 121-122
Nilsson, A. 1982. Den akvatiska skalbaggsfaunan i ett åsgropsområde i norra Hälsingland [The aquatic beetle fauna of an area rich in undrained glacial kettle holes in the central Swedish province of Hälsingland (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (3-4), s. 123-129. 123-129
Janzon, L. –Å. 1982. Recension/Book review: Carter, D. 1982. Butterflies and moths in Britain and Europé. Entomologisk tidskrift vol. 103 (3-4), s. 129. 129
Baranowski. R. 1982. Intressanta skalbaggsfynd 6 [Interesting finds of beetles 6 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (3-4), s. 130-136. 130-136
Lundberg, S. 1982. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar 21 [Contributions to the knowledge of Swedish beetles 21 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (3-4), s. 137-139. 137-139
Upprop: stipendier. Entomologisk tidskrift vol. 103 (3-4), s. 139. 139
Jonasson, T. 1982. Näringsgnag av jordloppor på två vårrapssorter med olika glukosinolathalt [Feeding of fleabeetles (Phyllotreta spp.) on two summer rape cultivars with different glucos­inolate content (Col., Chrysomelidae)] Entomologisk tidskrift vol. 103 (3-4), s. 140-142. 140-142
Innehåll/Contents i Entomologisk Tidskrift vol. 103 (1982). Entomologisk tidskrift vol. 103 (3-4), s. 143-144. 143-144

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.