Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Huvudredaktör: Anders N. Nilsson
Tryckeri: Borgströms, Motala
ISSN 0013-886x

ET 1986 1-2 omslag ET 1986 3 omslag ET 1986 4 omslag

Utgivningsdatum: Nr 1-2, sid 1-64, 15 februari 1986; Nr 3, sid 65-116, 31 maj 1986; Nr 4, sid 117-172, 25 november 1986.

 

Redaktörens ord. Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 1. 1
Symposium om flugor – bakgrund och tack. Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 1-2 & 16. 1-2 & 16
Andersson, H. 1986. Betydelsen av ”små” och ”stora” karaktärer i den fylogenetiska taxonomin [The phylogenetic importance of ”small” and ”large” characters in the phylogenetic taxonomy] Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 3-6. 3-6
Meddelanden/Notices: stipendier. Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 6. 6
Hackman, W. & Väisänen, R. 1986. Synpunkter på de calyptrata flugornas systematik utifrån vingframkantens chaetotaxi [Viewpoints on the classification of the calyptrate flies based on the costal chaetotaxy] Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 7-9. 7-9
Otto, C. 1986. Recension/Book review: Resh. V. H. & Rosenberg, D. M. (eds.). 1984. The ecology of aquatic insects. Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 9-10. 9-10
Qvick, U. 1986. Utbredning, flygtid och uppträdande hos svenska svampflugor [Distribution, flight periods and habitats of Swedish flat-footed flies (Diptera: Platypezidae)] Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 11-16. 11-16
Upprop: fjärilsobservationer i Värmland. Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 16. 16
Jaenson, T. G. T. 1986. The tsetse fly and trypanosomiasis problem in the Lambwe Valley, western Kenya — a brief review and consideration for the future [Tsetseflugan och sömnsjuke-problemet i Lambwe-dalen, Västra Kenya — en kort översikt med synpunkter på den framtida utvecklingen] Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 17-19. 17-19
Meddelanden/Notices: På exkursion med Uppsala-föreningen. Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 19-20. 19-20
Nedstam, B. 1986. Biologisk bekämpning av tomatminerarflugan i växthus [Biological control of the tomato leafminer in glasshouses] Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 21-25. 21-25
Chirico, J. 1986. Biologisk kontroll av parafilarians vektor Musca autumnalis (Diptera: Muscidae) [Biological control of the vector of parafilariosis Musca autumnalis (Diptera: Muscidae)] Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 26-30. 26-30
Nilsson, A. N. 1986. Vindelälvens vattenskalbaggar – utbredning och hahitatval [The aquatic Coleoptera of the Vindelälven river, N Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 31-42. 31-42
Ronquist, F. 1986. Recension/Book review: Fältbiologerna. 1985. Knuffa för insekter. Del I. Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 42. 42
Jaenson, T. G. T., Espmark, Å., Niklasson, B., Henriksson, B. & Kjelsson, T. 1986. Inkoovirus och Sindbisvirus isolerade från stickmyggor insamlade i Hälsingland [Inkoo and Sindbis viruses isolated from mosquitoes collected in the province of Hälsingland, central Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 43-45. 43-45
Douwes, P. 1986. Recension/Book review: Jaenson, T. G. T. 1985. Medicinsk entomologi. Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 46. 46
Ågren, L. 1986. Fenologin hos knäppare av släktet Agriotes på Öland [Adult phenology of Agriotes (Coleoptera: Elateridae) on the Baltic Island of Öland] Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 47-50. 47-50
Jaenson, T. G. T. 1986. Massförekomst av Aedes rossicus och andra stickmyggor vid Dalälven hösten 1985 [Pest occurrence of Aedes rossicus and other mosquitoes in central Sweden during the autumn of 1985] Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 51-52. 51-52
Palm, T. 1986. Skalbaggsstudier på Stenshuvud [Coleoptera from Stenshuvud, SE Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 53-58. 53-58
Arnqvist, G. 1986. För Åsele lappmark nya vattenskinnhaggar [Aquatic and semi-aquatic Heteroptera new to the province of Åsele lappmark, N Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 59-60. 59-60
Palm, T. 1986. Jordlöparen Pterostichus nigrita, en kollektivart [The carabid Pterostichus nigrita, a composite species] Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 60-61. 60-61
Palm, T. 1986. Ovanlig missbildning av skalbaggsben [A specimen of Biphyllus lunatus Fabr. (Coleoptera: Biphyllidae) with rigth hind-leg doubled] Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 61. 61
Andersson, B. 1986. Apion origani funnen i Sverige [Apion origani Planet found in Sweden (Coleoptera: Apionidae)] Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 62. 62
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 62-64. 62-64
Palmqvist, G. 1986. Intressanta fynd av Macrolepidoptera i Sverige 1985 [Interesting records of Macrolepidoptera in Sweden during 1985] Entomologisk tidskrift vol. 107 (3), s. 65-69. 65-69
Ander, K. 1986. Recension/Book review: Sahlén, G. 1985. Sveriges trollsländor (Odonata). Entomologisk tidskrift vol. 107 (3), s. 69-70. 69-70
Svensson, I. 1986. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1985 [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 1985] Entomologisk tidskrift vol. 107 (3), s. 71-79. 71-79
Upprop: Deformerade fjärilsbakben. Entomologisk tidskrift vol. 107 (3), s. 80. 80
Meddelanden/Notices: 7th European Carabidologist Symposium. Entomologisk tidskrift vol. 107 (3), s. 80. 80
Lundberg, S. & Palm, T. 1986. Ljusfångst av skalbaggar i Gambia [Collecting Coleoptera at light in Gambia, W Africa] Entomologisk tidskrift vol. 107 (3), s. 81-84. 81-84
Lindelöw, Å. 1986. Recension/Book review: Zahradník, J. 1985. Käfer Mittel- und Nordwesteuropas. Entomologisk tidskrift vol. 107 (3), s. 84. 84
Upprop: Gonocephalum. Entomologisk tidskrift vol. 107 (3), s. 84. 84
Nilsson, G. E. 1986. Nya landskapsfynd av gaddsteklar, med en översikt av de fennoskandiska arterna i familjen Dryinidae [New records of Hymenoptera Aculeata from various Swedish provinces, with a check list of Fennoscandian Dryinidae] Entomologisk tidskrift vol. 107 (3), s. 85-90. 85-90
Svensson, B. S. 1986. Sveriges dagsländor (Ephemeroptera), bestämning av larver [Swedish mayflies (Ephemeroptera), a key to larvae] Entomologisk tidskrift vol. 107 (3), s. 91-106. 91-106
Upprop: Inventering av mnemosynefjäril. Entomologisk tidskrift vol. 107 (3), s. 106. 106
Ryrholm, N. & Källander, C. 1986. Nattmigrerande dagfjärilar inom familjen Nymphalidae [Nocturnal migration in nymphalid butterflies] Entomologisk tidskrift vol. 107 (3), s. 107-109. 107-109
Jaenson, T. G. T. 1986. Recension/Book review: Laird, M. & Miles, J. W. (eds.). 1985. Integrated mosquito control methodologies. Vol. 2. Entomologisk tidskrift vol. 107 (3), s. 109-110. 109-110
Lindeborg, M. & Lind, H. 1986. Scopula nigropunctata, en för Sverige ny mätarart [The first Swedish record of Scopula nigropunctata Hufnagel, 1767 (Lep.: Geornetridae)] Entomologisk tidskrift vol. 107 (3), s. 111-112. 111-112
Pettersson, R. B. & Nilsson, A. N. 1986. Några nordsvenska fynd av barkstinkflyn med Aradus angularis J. Sahlberg ny för landet [Records of flat bugs (Heteroptera: Aradidae) from northern Sweden, with Aradus angularis J. Sahlberg new to the country] Entomologisk tidskrift vol. 107 (3), s. 112-114. 112-114
Baranowski, R. 1986. Fem för Sverige nya skalbaggsarter [Five Coleoptera species new to Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 107 (3), s. 114-115. 114-115
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 107 (3), s. 115-116. 115-116
Tham, E., Elmquist, H. & Trei, H. 1986. En jämförelse mellan dvärgbjörkspinnaren, Eriogaster arbusculae, och björkspinnaren, E. lanestris, i Sverige [A comparison hetween Eriogaster arbusculae Freyer and E. lanestris L. in Sweden (Lep.: Lasiocampidae)] Entomologisk tidskrift vol. 107 (4), s. 117-123. 117-123
Hedström, L. 1986. Recension/Book review: Holst, K. Th. 1986. The Saltatoria (Bush-crickets, crickets and grasshoppers) of Northern Europe. Fauna ent. scand. 16. Entomologisk tidskrift vol. 107 (4), s. 123-124. 123-124
Löfstedt, C. 1986. Sexualferomoner och reproduktiv isolering hos nattfjärilar [Sex pheromones and reproductive isolation in moths] Entomologisk tidskrift vol. 107 (4), s. 125-137. 125-137
Nilsson, A. N. 1986. Recension/Book review: Lundberg, S. 1986. Catalogus Coleopterorum Sueciae. Entomologisk tidskrift vol. 107 (4), s. 138 & 150. 138 & 150
Hedström, L. 1986. Svenska insektfynd — rapport 2 [Swedish insect records — report 2] Entomologisk tidskrift vol. 107 (4), s. 139-147. 139-147
Nilsson, A. N. 1986. Recension/Book review: Arnesson-Westerdahl, A. & Olsson. R. 1986. Myller. SNF årsbok 77. Entomologisk tidskrift vol. 107 (4), s. 147 & 166. 147 & 166
Lundberg, S. 1986. Några förklaringar till 1986 års skalbaggskatalog, med under 1984 och 1985 nytillkomna arter [Notes to the 1986 Swedish Coleoptera catalogue. with species recorded for the first time 1984 and 1985] Entomologisk tidskrift vol. 107 (4), s. 148-150. 148-150
Nilsson, G. E. & Svensson, B. G. 1986. Handledning för gaddstekelsamlare [Guide for collectors of Hymenoptera Aculeata] Entomologisk tidskrift vol. 107 (4), s. 151-166. 151-166
Bergström, C. 1986. Fem för Sverige nya parasitflugor [Five species of Tachinidae (Diptera) new to Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 107 (4), s. 167-168. 167-168
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 107 (4), s. 168. 168
Økland, J. & Økland, K. A. 1986. Norden-kart til biogeografiske formål [Maps of Norden for use in biogeography] Entomologisk tidskrift vol. 107 (4), s. 169-170. 169-170
Innehåll/Contents i Entomologisk Tidskrift vol. 112 (1991).  Entomologisk tidskrift vol. 107 (4), s. 171-172. 171-172