Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 107, 1986

Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Huvudredaktör: Anders N. Nilsson
Tryckeri: Borgströms, Motala
ISSN 0013-886x

ET 1986 1-2 omslag ET 1986 3 omslag ET 1986 4 omslag

Utgivningsdatum: Nr 1-2, sid 1-64, 15 februari 1986; Nr 3, sid 65-116, 31 maj 1986; Nr 4, sid 117-172, 25 november 1986.

Redaktörens ord. Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 1. 1
Symposium om flugor – bakgrund och tack. Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 1-2 & 16. 1-2 & 16
Andersson, H. 1986. Betydelsen av ”små” och ”stora” karaktärer i den fylogenetiska taxonomin [The phylogenetic importance of ”small” and ”large” characters in the phylogenetic taxonomy] Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 3-6. 3-6
Meddelanden/Notices: stipendier. Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 6. 6
Hackman, W. & Väisänen, R. 1986. Synpunkter på de calyptrata flugornas systematik utifrån vingframkantens chaetotaxi [Viewpoints on the classification of the calyptrate flies based on the costal chaetotaxy] Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 7-9. 7-9
Otto, C. 1986. Recension/Book review: Resh. V. H. & Rosenberg, D. M. (eds.). 1984. The ecology of aquatic insects. Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 9-10. 9-10
Qvick, U. 1986. Utbredning, flygtid och uppträdande hos svenska svampflugor [Distribution, flight periods and habitats of Swedish flat-footed flies (Diptera: Platypezidae)] Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 11-16. 11-16
Upprop: fjärilsobservationer i Värmland. Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 16. 16
Jaenson, T. G. T. 1986. The tsetse fly and trypanosomiasis problem in the Lambwe Valley, western Kenya — a brief review and consideration for the future [Tsetseflugan och sömnsjuke-problemet i Lambwe-dalen, Västra Kenya — en kort översikt med synpunkter på den framtida utvecklingen] Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 17-19. 17-19
Meddelanden/Notices: På exkursion med Uppsala-föreningen. Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 19-20. 19-20
Nedstam, B. 1986. Biologisk bekämpning av tomatminerarflugan i växthus [Biological control of the tomato leafminer in glasshouses] Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 21-25. 21-25
Chirico, J. 1986. Biologisk kontroll av parafilarians vektor Musca autumnalis (Diptera: Muscidae) [Biological control of the vector of parafilariosis Musca autumnalis (Diptera: Muscidae)] Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 26-30. 26-30
Nilsson, A. N. 1986. Vindelälvens vattenskalbaggar – utbredning och hahitatval [The aquatic Coleoptera of the Vindelälven river, N Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 31-42. 31-42
Ronquist, F. 1986. Recension/Book review: Fältbiologerna. 1985. Knuffa för insekter. Del I. Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 42. 42
Jaenson, T. G. T., Espmark, Å., Niklasson, B., Henriksson, B. & Kjelsson, T. 1986. Inkoovirus och Sindbisvirus isolerade från stickmyggor insamlade i Hälsingland [Inkoo and Sindbis viruses isolated from mosquitoes collected in the province of Hälsingland, central Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 43-45. 43-45
Douwes, P. 1986. Recension/Book review: Jaenson, T. G. T. 1985. Medicinsk entomologi. Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 46. 46
Ågren, L. 1986. Fenologin hos knäppare av släktet Agriotes på Öland [Adult phenology of Agriotes (Coleoptera: Elateridae) on the Baltic Island of Öland] Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 47-50. 47-50
Jaenson, T. G. T. 1986. Massförekomst av Aedes rossicus och andra stickmyggor vid Dalälven hösten 1985 [Pest occurrence of Aedes rossicus and other mosquitoes in central Sweden during the autumn of 1985] Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 51-52. 51-52
Palm, T. 1986. Skalbaggsstudier på Stenshuvud [Coleoptera from Stenshuvud, SE Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 53-58. 53-58
Arnqvist, G. 1986. För Åsele lappmark nya vattenskinnhaggar [Aquatic and semi-aquatic Heteroptera new to the province of Åsele lappmark, N Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 59-60. 59-60
Palm, T. 1986. Jordlöparen Pterostichus nigrita, en kollektivart [The carabid Pterostichus nigrita, a composite species] Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 60-61. 60-61
Palm, T. 1986. Ovanlig missbildning av skalbaggsben [A specimen of Biphyllus lunatus Fabr. (Coleoptera: Biphyllidae) with rigth hind-leg doubled] Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 61. 61
Andersson, B. 1986. Apion origani funnen i Sverige [Apion origani Planet found in Sweden (Coleoptera: Apionidae)] Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 62. 62
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 107 (1-2), s. 62-64. 62-64
Palmqvist, G. 1986. Intressanta fynd av Macrolepidoptera i Sverige 1985 [Interesting records of Macrolepidoptera in Sweden during 1985] Entomologisk tidskrift vol. 107 (3), s. 65-69. 65-69
Ander, K. 1986. Recension/Book review: Sahlén, G. 1985. Sveriges trollsländor (Odonata). Entomologisk tidskrift vol. 107 (3), s. 69-70. 69-70
Svensson, I. 1986. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1985 [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 1985] Entomologisk tidskrift vol. 107 (3), s. 71-79. 71-79
Upprop: Deformerade fjärilsbakben. Entomologisk tidskrift vol. 107 (3), s. 80. 80
Meddelanden/Notices: 7th European Carabidologist Symposium. Entomologisk tidskrift vol. 107 (3), s. 80. 80
Lundberg, S. & Palm, T. 1986. Ljusfångst av skalbaggar i Gambia [Collecting Coleoptera at light in Gambia, W Africa] Entomologisk tidskrift vol. 107 (3), s. 81-84. 81-84
Lindelöw, Å. 1986. Recension/Book review: Zahradník, J. 1985. Käfer Mittel- und Nordwesteuropas. Entomologisk tidskrift vol. 107 (3), s. 84. 84
Upprop: Gonocephalum. Entomologisk tidskrift vol. 107 (3), s. 84. 84
Nilsson, G. E. 1986. Nya landskapsfynd av gaddsteklar, med en översikt av de fennoskandiska arterna i familjen Dryinidae [New records of Hymenoptera Aculeata from various Swedish provinces, with a check list of Fennoscandian Dryinidae] Entomologisk tidskrift vol. 107 (3), s. 85-90. 85-90
Svensson, B. S. 1986. Sveriges dagsländor (Ephemeroptera), bestämning av larver [Swedish mayflies (Ephemeroptera), a key to larvae] Entomologisk tidskrift vol. 107 (3), s. 91-106. 91-106
Upprop: Inventering av mnemosynefjäril. Entomologisk tidskrift vol. 107 (3), s. 106. 106
Ryrholm, N. & Källander, C. 1986. Nattmigrerande dagfjärilar inom familjen Nymphalidae [Nocturnal migration in nymphalid butterflies] Entomologisk tidskrift vol. 107 (3), s. 107-109. 107-109
Jaenson, T. G. T. 1986. Recension/Book review: Laird, M. & Miles, J. W. (eds.). 1985. Integrated mosquito control methodologies. Vol. 2. Entomologisk tidskrift vol. 107 (3), s. 109-110. 109-110
Lindeborg, M. & Lind, H. 1986. Scopula nigropunctata, en för Sverige ny mätarart [The first Swedish record of Scopula nigropunctata Hufnagel, 1767 (Lep.: Geornetridae)] Entomologisk tidskrift vol. 107 (3), s. 111-112. 111-112
Pettersson, R. B. & Nilsson, A. N. 1986. Några nordsvenska fynd av barkstinkflyn med Aradus angularis J. Sahlberg ny för landet [Records of flat bugs (Heteroptera: Aradidae) from northern Sweden, with Aradus angularis J. Sahlberg new to the country] Entomologisk tidskrift vol. 107 (3), s. 112-114. 112-114
Baranowski, R. 1986. Fem för Sverige nya skalbaggsarter [Five Coleoptera species new to Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 107 (3), s. 114-115. 114-115
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 107 (3), s. 115-116. 115-116
Tham, E., Elmquist, H. & Trei, H. 1986. En jämförelse mellan dvärgbjörkspinnaren, Eriogaster arbusculae, och björkspinnaren, E. lanestris, i Sverige [A comparison hetween Eriogaster arbusculae Freyer and E. lanestris L. in Sweden (Lep.: Lasiocampidae)] Entomologisk tidskrift vol. 107 (4), s. 117-123. 117-123
Hedström, L. 1986. Recension/Book review: Holst, K. Th. 1986. The Saltatoria (Bush-crickets, crickets and grasshoppers) of Northern Europe. Fauna ent. scand. 16. Entomologisk tidskrift vol. 107 (4), s. 123-124. 123-124
Löfstedt, C. 1986. Sexualferomoner och reproduktiv isolering hos nattfjärilar [Sex pheromones and reproductive isolation in moths] Entomologisk tidskrift vol. 107 (4), s. 125-137. 125-137
Nilsson, A. N. 1986. Recension/Book review: Lundberg, S. 1986. Catalogus Coleopterorum Sueciae. Entomologisk tidskrift vol. 107 (4), s. 138 & 150. 138 & 150
Hedström, L. 1986. Svenska insektfynd — rapport 2 [Swedish insect records — report 2] Entomologisk tidskrift vol. 107 (4), s. 139-147. 139-147
Nilsson, A. N. 1986. Recension/Book review: Arnesson-Westerdahl, A. & Olsson. R. 1986. Myller. SNF årsbok 77. Entomologisk tidskrift vol. 107 (4), s. 147 & 166. 147 & 166
Lundberg, S. 1986. Några förklaringar till 1986 års skalbaggskatalog, med under 1984 och 1985 nytillkomna arter [Notes to the 1986 Swedish Coleoptera catalogue. with species recorded for the first time 1984 and 1985] Entomologisk tidskrift vol. 107 (4), s. 148-150. 148-150
Nilsson, G. E. & Svensson, B. G. 1986. Handledning för gaddstekelsamlare [Guide for collectors of Hymenoptera Aculeata] Entomologisk tidskrift vol. 107 (4), s. 151-166. 151-166
Bergström, C. 1986. Fem för Sverige nya parasitflugor [Five species of Tachinidae (Diptera) new to Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 107 (4), s. 167-168. 167-168
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 107 (4), s. 168. 168
Økland, J. & Økland, K. A. 1986. Norden-kart til biogeografiske formål [Maps of Norden for use in biogeography] Entomologisk tidskrift vol. 107 (4), s. 169-170. 169-170
Innehåll/Contents i Entomologisk Tidskrift vol. 112 (1991).  Entomologisk tidskrift vol. 107 (4), s. 171-172. 171-172

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.