Warning: Undefined array key "options" in /customers/d/d/4/sef.nu/httpd.www/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 192

Entomologisk Tidskrift Vol. 109, 1988

Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Redaktör: Anders N. Nilsson
Tryckeri: Borgströms, Motala
ISSN 0013-886x

ET 1988 1 omslagET 1988 2 omslagET 1988 3-4 omslag

Utgivningsdatum: Nr 1, sid 1-52, 15 feb. 1988; Nr 2, sid 53-104, 15 maj 1988; Nr 3-4, sid 105-166, 31 okt. 1988.

Lemdahl, G. 1988. Kvartära insektfossil, ett faunahistoriskt källmaterial [Quaternary fossil insects, a source material for faunal history] Entomologisk tidskrift vol. 109 (1), s. 1-13. 1-13
Anderson, P. 1988. Äggläggningshämmande feromoner hos insekter [Oviposition deterring pheromones in insects] Entomologisk tidskrift vol. 109 (1), s. 14-18. 14-18
Annons: bokinbindning. Entomologisk tidskrift vol. 109 (1), s. 18. 18
Janzon, L.-Å. & Svensson, B. G. 1988. 110 år med träbiet Ceratina cyanea (Hym., Anthophoridae) i Sverige [110 years with the carpenter bec Ceratina cyanea (Hym., Anthophoridae) in Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 109 (1), s. 19-23. 19-23
Danielsson, R. 1988. Recension/Book review:  Heie, O. E. 1980, 1982, 1986. The Aphidoidea (Hemiptera) of Fennoscandia and Denmark. Vol. 1-3. Entomologisk tidskrift vol. 109 (1), s. 23-24 & 29-30. 23-24 & 29-30
Larsson, F. K. 1988. Sexuell selektion och partnerval hos insekter— ett exempel från flugbaggen Cantharis pellucida (Coleoptera, Cantharidae) [Sexual selection and mate choice in insects — an example from the soldier beetle Cantharis pellucida (Coleoptera, Cantharidae)] Entomologisk tidskrift vol. 109 (1), s. 25-29. 25-29
Ossiannilsson, F. 1988. Recension/Book review: Péricart, J. 1987. Hémiptéres Nabidae d’Europe occidentale et du Maghreb. Entomologisk tidskrift vol. 109 (1), s. 30. 30
Meddelanden/Notices: Nordiska entomologmötet. Entomologisk tidskrift vol. 109 (1), s. 30. 30
Andersson, H. 1988. De svenska styngen [The Swedish bot and warble flies (Diptera: Gasterophilidae, Hypodermatidae, Oestridae)] Entomologisk tidskrift vol. 109 (1), s. 31-41. 31-41
Rättelse/Correction: Ent. Tids. 1987 vol. 108(3): 65-75. Entomologisk tidskrift vol. 109 (1), s. 41. 41
Gillerfors, G. 1988. Skalbaggar införda till Sverige med importerad massaved [Coleoptera from pulp-wood imported to South Sweden from France and Spain] Entomologisk tidskrift vol. 109 (1), s. 42-45. 42-45
Cedhagen, T. 1988. Migration hos trollsländan Hemianax ephippiger iakttagen i Israel [Migration of Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) (Odonata, Aeshnidae) observed in Eilath, Israel] Entomologisk tidskrift vol. 109 (1), s. 46-48. 46-48
Ferrer, J. 1988. Svartbaggen Martianus dermestoides (Chevrolat, 1878) funnen i Skåne ]The first Swedish record of Martianus   dermestoides (Chevrolat) (Coleoptera, Tenebrionidae)] Entomologisk tidskrift vol. 109 (1), s. 48-49. 48-49
Lundberg, S. 1988. Några intressanta skalbaggsfynd i till Norrbotten importerat barrvirke [Records of Coleoptera from northern Sweden in timber imported from Central Europe] Entomologisk tidskrift vol. 109 (1), s. 49-50. 49-50
Meddelanden/Notices: stipendier Entomologisk tidskrift vol. 109 (1), s. 50. 50
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 109 (1), s. 51-52. 51-52
Heliövaara, K. & Väisänen, R. 1988. Periodicity of Aradus cinnamomeus (Heteroptera, Aradidae) in northern Europe [Periodicitet hos tallbarkstinkflyet, Aradus cinnamomeus (Heteroptera, Aradidae) i norra Europa] Entomologisk tidskrift vol. 109 (2), s. 53-58. 53-58
Carlberg, U. 1988. Recension/Book review: Vögtle, F. & Schuss, W. 1985. Spiegelstereoskop. Entomologisk tidskrift vol. 109 (2), s. 58. 58
Palmqvist, G. 1988. Intressanta fynd av Macrolepidoptera i Sverige 1987 [Interesting records of Macrolepidoptera in Sweden during 1987] Entomologisk tidskrift vol. 109 (2), s. 59-64. 59-64
Nilsson, A.1988. Recension/Book review: Andersson, L. & Appelqvist, T. 1987. Naturen inom Skillingaryds skjutfält, Vaggeryds kommun. Entomologisk tidskrift vol. 109 (2), s. 64. 64
Svensson, I. 1988. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1987 [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 1987] Entomologisk tidskrift vol. 109 (2), s. 65-70. 65-70
Meddelanden/Notices: Asociacion Europa de Coleopterologia. Entomologisk tidskrift vol. 109 (2), s. 70. 70
Gullefors, B. 1988. Förteckning över Sveriges nattsländor (Trichoptera), med fyndangivelser för de nordliga landskapen [The Swedish Trichoptera, a check-list with records for the northern provinces] Entomologisk tidskrift vol. 109 (2), s. 71-80. 71-80
Lundberg, S. 1988. Catalogus Coleopterorum Sueciae 1986 – rättelser och tillägg [Catalogus Coleopterorum Sueciae 1986 – corrections and additions] Entomologisk tidskrift vol. 109 (2), s. 81-85. 81-85
Sahlén, G. 1988. Recension/Book review: Sandhall, Å. 1987. Trollsländor i Europa. Entomologisk tidskrift vol. 109 (2), s. 85-86. 85-86
Nilsson, A. 1988. Recension/Book review: Samme, L. 1987. Insektenes suksess. Entomologisk tidskrift vol. 109 (2), s. 86. 86
Meddelanden/Notices:Entomologiske   meddelelser 100år. Entomologisk tidskrift vol. 109 (2), s. 86. 86
Nilsson, A. N. & Cuppen, I. G. M. 1988. The larvae of North European Colymbetes Clairville (Coleoptera, Dytiscidae) [De nordeuropeiska Colymbetes-arternas larver(Coleoptera, Dytiscidae)] Entomologisk tidskrift vol. 109 (2), s. 87-96. 87-96
Nilsson, A. 1988. Recension/Book review: Lucht, W. H. 1987. Die Käfer Mitteleuropas. Katalog. Entomologisk tidskrift vol. 109 (2), s. 96. 96
Upprop. gräshoppor Entomologisk tidskrift vol. 109 (2), s. 96. 96
Nilsson, G. E. 1988. Nya landskapsfynd av gaddsteklar med Evagetes subnudus ny för Nordeuropa och Sphecodes albilabris återfunnen i Sverige [Swedish provincial records of Hymenoptera Aculeata, with Evagetes subnudus new to Northern Europe and Sphecodes albilabris recovered from Scania] Entomologisk tidskrift vol. 109 (2), s. 97-100. 97-100
Annons: Köpes/säljes Entomologisk tidskrift vol. 109 (2), s. 100. 100
Leiler, T.-E. 1988. Apion meieri Desbrochers des Loges, 1903 (Coleoptera, Apionidae), ny för Sverige [Apion meieri Desbrochers des Loges, 1903 (Coleoptera, Apionidae) recorded from Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 109 (2), s. 101. 101
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 109 (2), s. 102-104. 102-104
BorgKarlson, A.-K. 1988. Attraction of Phyllopertha horticola (Coleoptera, Scarabaeidae) males to tragrance components of Ophrys flowers (Orchidaceae, section Fuciflorae) [Trädgårdsborrens hanar (Phyllopertha horticola) attraheras till komponenter i blomdoften från tre Ophrys arter (Orchidaceae, sektion Fuciflorae)] Entomologisk tidskrift vol. 109 (3-4), s. 105-109. 105-109
Nilsson, A. 1988. Recension/Book review: Gärdenfors, U. et al. 1988. Svenska småkryp. Entomologisk tidskrift vol. 109 (3-4), s. 109. 109
Wedell, N. 1988. Recension/Book review: Baccetti, B. (red.). 1987. Evolutionary biology of orthopteroid insects. Entomologisk tidskrift vol. 109 (3-4), s. 109-110. 109-110
Upprop. Rapportering av skinnbaggefynd. Entomologisk tidskrift vol. 109 (3-4), s. 110. 110
Atlegrim, O. 1988. Är samexistens mellan Eucnecosum brachypterum och Arpedium quadrum (Coleoptera, Staphylinidae) beroende av skilda livscykler? [Is coexistence between Eucnecosum brachypterum and Arpedium quadrum (Coleoptera, Staphylinidae) connected to different life cycles?] Entomologisk tidskrift vol. 109 (3-4), s. 111-117. 111-117
Coulianos, C.-C. 1988. Recension/Book review: Sandhall. Å. & Ossiannilsson, F. 1985. Skinnbaggar, bladlöss och andra småinsekter. Entomologisk tidskrift vol. 109 (3-4), s. 117. 117
Coulianos, C.-C. 1988. Recension/Book review: Norske insekttabeller 4, 5 & 8. Entomologisk tidskrift vol. 109 (3-4), s. 117. 117
Coulianos, C.-C. 1988. Recension/Book review: Jansson, A. 1986. The Corixidae (Heteroptera) of Europe and some adjacent regions. Entomologisk tidskrift vol. 109 (3-4), s. 118. 118
Meddelanden/Notices: Fjärilskongress Entomologisk tidskrift vol. 109 (3-4), s. 118. 118
Lindqvist, L. 1988. Transport av kadmium från växter till insekter i en terrester miljö [Transport of cadmium from herbs to insects in a terrestrial environment] Entomologisk tidskrift vol. 109 (3-4), s. 119-122. 119-122
Källander, C. & Ryrholm, N. 1988. Första svenska fyndet av Laelia coenosa (Lepidoptera, Lymantriidae) och dess samband med rådande vädersituation [The first Swedich record of Laelia coenosa (Lepidoptera, Lymantriidae) and its prevailing wind patterns.] Entomologisk tidskrift vol. 109 (3-4), s. 123-126. 123-126
Meddelanden/Notices: Rapport från Nordiska entomologmötet Entomologisk tidskrift vol. 109 (3-4), s. 127-128. 127-128
Andersson, H. 1988. De svenska Xylotini-arterna (Diptera, Syrphidae) [The Swedish Xylotini-species (Diptera, Syrphidae)] Entomologisk tidskrift vol. 109 (3-4), s. 129-137. 129-137
Svendsen, P. 1988. Recension/Book review: Lepidopterologische Arbeitsgruppe der Schweiz. 1987. Tagfalter und ihre   Lebensräume. Entomologisk tidskrift vol. 109 (3-4), s. 137. 137
Annons: Zootax. Entomologisk tidskrift vol. 109 (3-4), s. 138. 138
Hedström, L. 1988. Svenska insektfynd — rapport 4 [Swedish insect records — report 4] Entomologisk tidskrift vol. 109 (3-4), s. 139-149. 139-149
Larsson, S. 1988. Recension/Book review: Slansky, F. Jr & Rodriguez, J. G. (red.). 1987. Nutritional ecology of insects, mites, spiders, and related invertebrates. Entomologisk tidskrift vol. 109 (3-4), s. 150. 150
Bergström, C. 1988. För Sverige nya parasitflugor (Diptera, Tachinidae) — 2 [Species of Tachinidae (Diptera) new to Sweden — 2] Entomologisk tidskrift vol. 109 (3-4), s. 151-154. 151-154
Meddelanden/Notices: Entomologica scandinavica. Entomologisk tidskrift vol. 109 (3-4), s. 154. 154
Erlandsson, S. 1988. The distribution of the Hornet (Vespa c. crabro L.) in northwestern Europe [Bålgetingens (Vespa c. crabro L.) utbredning i nordvästra Europa] Entomologisk tidskrift vol. 109 (3-4), s. 155-159. 155-159
Bengtsson, B. –Å. Aleksanders Šulcs – in memorian. Entomologisk tidskrift vol. 109 (3-4), s. 159-160. 159-160
Nilsson, A. 1988. Recension/Book review: Jacobs, W. & Renner, M. 1988. Biologie und Ökologie der Insekten. Entomologisk   tidskrift vol. 109 (3-4), s. 160. 160
Erlandsson, S., Janzon, L.-Å. & Svensson, B. G. 1988. Catalogus Insectorum Sueciae. Hymenoptera, Apoidea. 1. Colletidae and Melittidae [Catalogus Insectorum Sueciae. Hymenoptera, Apoidea. 1. Colletidae och Melittidae] Entomologisk tidskrift vol. 109 (3-4), s. 161-163. 161-163
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift   vol. 109 (3-4), s. 163. 163
Nilsson, A. N. 1988. Hydrochus megaphallus (Coleoptera, Hydrochidae) ny för Sverige [Hydrochus megaphallus (Coleoptera, Hydrochidae) recorded from Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 109 (3-4), s. 164-166. 164-166
Andersson, B. 1988. Nyckelpigan Calvia decemguttata etablerad i Sverige [Calvia decemguttata (L.) (Coleoptera, Coccinellidae) now established in Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 109 (3-4), s. 166. 166
Innehåll/Contents i Entomologisk Tidskrift vol. 109 (1988). Entomologisk tidskrift vol. 109 (3-4), s. 167-168. 167-168

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.