Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Redaktör: Anders N. Nilsson
Tryckeri: Borgströms, Motala
ISSN 0013-886x
ET 1989 1-2 omslagET 1989 3 omslagET 1989 4 omslag

Utgivningsdatum:
Nr 1-2, sid 1-64, 10 april 1989;
Nr 3, sid 65-120, 31 maj 1989;
Nr 4, sid 121-174, 31 okt 1989.

Florén, F. 1989. Distribution, phenology and habitats of the lesser dung fly species (Diptera, Sphaeroceridae) of Sweden and Norway, with notes from adjacent countries [Hoppflugornas (Diptera, Sphaeroceridae) utbredning, fenologi och habitatval i Sverige och Norge, med spridda uppgifter från angränsande länder] Entomologisk tidskrift vol. 110 (1-2), s. 1-29. 1-29
Upprop: entomologmöte. Entomologisk tidskrift vol. 110 (1-2), s. 29. 29
Tjeder, B. & Andersson, H. 1989. Recension/Book review: Geiger, W. 1986. Diptera Limoniinae. Insecta Helvetica Fauna & Catalogus. Entomologisk tidskrift vol. 110 (1-2), s. 30. 30
Bengtsson, B.-E., Elmquist, H. & Nyholm, E. 1989. Några rön kring apollofjärilen i Sverige samt försök att förklara dess tillbakagång [On the Swedish apollo butterfly with an attempt to explain its decline] Entomologisk tidskrift vol. 110 (1-2), s. 31-37. 31-37
Lundqvist, L. 1989. Recension/Book review: Woolley, T. A. 1988. Acarology. Mites and human welfare. Entomologisk tidskrift   vol. 110 (1-2), s. 37-38. 37-38
Upprop: stipendier. Entomologisk tidskrift vol. 110 (1-2), s. 38. 38
Lemdahl, G. & Thelaus, M. 1989. Subfossila skalbaggsfynd från medeltida Halmstad [Subfossil Coleoptera of Medivial age from Halmstad, SW Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 110 (1-2), s. 39-41. 39-41
Forsse, E. 1989. Recension/Book review: Needham, G. R., Page, R. E. (Jr), Delfinado-Baker, M. & Bowinan, C. E.   (red.). 1988. Africanized honey bees and bee mites. Entomologisk tidskrift vol. 110 (1-2), s. 41-42 & 45-46. 41-42 & 45-46
Olofsson, E. 1989. Två för Sverige nya växtsteklar med kolonilevande larver på gran [Two new Swedish records of Symphyta with gregarious larvae on Norway spruce] Entomologisk tidskrift vol. 110 (1-2), s. 43-45. 43-45
Nilsson, G. E. 1989. Nya landskaps fynd av gaddsteklar från mellersta och norra Sverige [New records of Hymenoptera Aculeata from central and northern Sweden] Entomologisk   tidskrift vol. 110 (1-2), s. 47-49. 47-49
Svensson, B. W. 1989. Recension/Book review: Holmen, M. 1987. The aquatic Adephaga (Coleoptera) of Fennoscandia and Danmark. 1. Gyrinidae, Haliplidae, Hygrobiidae and Noteridae. Entomologisk tidskrift vol. 110 (1-2), s. 49-52. 49-52
Coulianos, C.-C. 1989. Nya landskapsfynd av barkstinkflyn (Hem.-Het., Aradidae) jämte Aradus truncatus ny för Sverige [New provincial records of Swedish flatbugs and barkbugs (Hem.-Het., Aradidae) with Aradus truncatus Fieber, 1861, new to Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 110 (1-2), s. 53-57. 53-57
Upprop: skalbaggskongress i Barcelona. Entomologisk tidskrift vol. 110 (1-2), s. 57. 57
Johansson, A. & Nilsson, A. N. 1989. Nemoura viki (Plecoptera), en för Sverige ny bäckslända [Nemoura viki Lillehammer (Plecoptera) recorded from Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 110 (1-2), s. 58-59. 58-59
Borisch, D. 1989. Nya landskapsfynd av tvestjärtar [New provincial records of earwigs (Dermaptera) from Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 110 (1-2), s. 59-60. 59-60
Nilsson. A. N. 1989. Recension/Book review: Elytron. Entomologisk tidskrift vol. 110 (1-2), s. 60. 60
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 110 (1-2), s. 61-64. 61-64
Hydén, N. 1989. Biologin hos Malacodea regelaria (Lep., Geometridae) med tonvikt på de preimaginella stadierna [The biology of Malacodea regelaria Tengström (Lep., Geometridae) emphasizing the preimaginal stages] Entomologisk tidskrift vol. 110 (3), s. 65-71. 65-71
Redaktören efterlyser. Entomologisk tidskrift vol. 110 (3), s. 71. 71
Nilsson. A. N. 1989. Recension/Book review: Böcher, J. 1988. The Coleoptera of Greenland. Entomologisk tidskrift vol. 110 (3), s. 72. 72
Leiler, T.-E. 1989. Årlig kolonisation och succession av skalbaggar på igenväxande översvämningsmark vid Vivelstaån i Uppland [Annual colonization and succession of Coleoptera on seasonally flooded bare soil with expanding vegetation by the Vivelstaån river, central Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 110 (3), s. 73-79. 73-79
Carlberg, U. 1989. Recension/Book review: Marshall, J.A. & Haes, E.C.M. 1988. Grasshoppers and allied insects of   Great Britain and Ireland; Burton, J. & Ragge, D.R. 1987. A sound guide to the grasshoppers and allied insects of Great Britain and Ireland. Entomologisk tidskrift vol. 110 (3), s. 80. 80
Engelmark, R. & Engelmark, T.-B. 1989. Den calyptrata flugfaunan (Diptera, Calyptratae) på tre myrar vid Jokkmokk i Lule lappmark [The calyptrate fly fauna (Diptera, Calyptratae) of three fens near Jokkmokk in Swedish Lapland] Entomologisk tidskrift vol. 110 (3), s. 81-95. 81-95
Upprop: tulkörtsfly och fästingar. Entomologisk tidskrift vol. 110 (3), s. 95. 95
Palmqvist, G. 1989. Intressanta fynd av Macrolepidoptera i Sverige 1988 [Interesting records of Macrolepidoptera in Sweden during 1988] Entomologisk tidskrift vol. 110 (3), s. 96-102. 96-102
Bartsch, H. 1989. Recension/Book review: Gilbert, F. S. & Falk, S. J. 1986. Hoverflies. Entomologisk tidskrift vol. 110 (3), s. 102. 102
Svensson, I. 1989. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1988 [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 1988] Entomologisk tidskrift vol. 110 (3), s. 103-108. 103-108
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 110 (3), s. 108. 108
Thorsell, W., Mikiver, A., Malm, E. & Mikiver, M. 1989. Flugrepellenter ur extrakt från Mentha spicata x crispata ­studier med Protophormia terraenovae [Fly repellents from   extracts of Mentha spicata x crispata — studies on Protophormia terraenovae] Entomologisk tidskrift vol. 110 (3), s. 109-112. 109-112
Pettersson, R. B. 1989. Svenska namn på de inhemska skalbaggsfamiljerna [Common namnes in Swedish for the   native families of Coleoptera] Entomologisk tidskrift vol. 110 (3), s. 113-115. 113-115
Föreningsmeddelanden Entomologisk tidskrift vol. 110 (3), s. 115. 115
Andersson, B. & Ferrer, J. 1989. Svartbaggen Cynaeus angustatus funnen i Sverige [The first Swedish record of Cynaeus angustatus (LeConte, 1851) (Coleoptera, Tenebrionidae)] Entomologisk tidskrift vol. 110 (3), s. 116-117. 116-117
Palmqvist, G. 1989. Cryphia ereptricula (Lepidoptera, Noctuidae) tillfälligt funnen i Sverige [Cryphia ereptricula (Lepidoptera, Noctuidae) accidentally found in Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 110 (3), s. 117-119. 117-119
Gullefors, B. 1989. Oxyethira falcata (Trichoptera, Hydroptilidae), en för Sverige ny nattslända [Oxyethira falcata Morton, 1893 (Trichoptera, Hydroptilidae), a caddis fly species new to Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 110 (3), s. 119-120. 119-120
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 110 (3), s. 120. 120
Kronestedt, T. 1989. Åke Holm – in memoriam Entomologisk tidskrift vol. 110 (4), s. 121-125. 121-125
Bengtsson, B. Å. 1989. Recension/Book review: Palm, E. 1989. Nordeuropas Prydvinger (Lepidoptera: Oecophoridae) – med saerlig henblik på den danske fauna. Entomologisk tidskrift vol. 110 (4), s. 125-126. 125-126
Bartsch, I. 1989. Havskvalster (Acari, Halacaridae) i mellersta och norra Sverige [Marine mites (Acari, Halacaridae) from central and northern Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 110 (4), s. 127-138. 127-138
Lundberg, S. 1989. Sällsynta skalbaggar från gammal granskog i Blåkölen-reservatet i Norrbotten [Rare Coleoptera species collected chiefly in window traps in the old spruce forest at Blåkölen, northern Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 110 (4), s. 139-144. 139-144
Upprop: Svenska insektsnamn. Entomologisk tidskrift vol. 110 (4), s. 144. 144
Ruuth, P. & Stenman, K. 1989. Odling av den stora kålflugan, Della floralis (Diptera, Anthomyiidae) i laboratorium [Laboratory rearing of the turnip root fly, Della floralis (Diptera, Anthomyiidae)] Entomologisk tidskrift vol. 110 (4), s. 145-148. 145-148
Hedström, L. 1989. Svenska insektfynd – rapport 5 [Swedish insect records – report 5] Entomologisk tidskrift vol. 110 (4), s. 149-155. 149-155
Nilsson. A. N. 1989. Recension/Book review: Whalley, P. 1988. Fakta i närbild. Fjärilar. Entomologisk tidskrift vol. 110 (4), s. 155. 155
Lind, H. & Lindeborg, M. 1989. Fjärilar som presumtiva pollinatörer av salepsrot, Anacamptis pyramidalis [Lepidopterans as presumptive pollinators of Anacamptis pyramidalis] Entomologisk tidskrift vol. 110 (4), s. 156-160. 156-160
Annons: Fjärilar i Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 110 (4), s. 160. 160
Atlegrim, O. 1989. Recension/Book review: Gösswald, K. 1989. Die Waldameise. Band 1. Biologische Grundlagen, Ökologie und Verhalten. Entomologisk tidskrift vol. 110 (4), s. 160 & 164. 160 & 164
Pekkarinen, A. 1989. The hornet (Vespa   crabro L.) in Finland and its changing northern limit in northwestern Europe [Bålgetingen (Vespa crabro L.) i Finland och dess förändrade nordliga utbredningsgräns i nordvästra Europa] Entomologisk tidskrift vol. 110 (4), s. 161-164. 161-164
Nilsson, A. N. & Carr, R. 1989. The third-instar larvae of Hydroporus fuscipennis, H. gyllenhalii and H. lapponum   (Coleoptera, Dytiscidae) [Beskrivning av tredje larvstadiet hos Hydroporus fuscipennis, H. gyllenhalii och H. lapponum   (Coleoptera, Dytiscidae)] Entomologisk tidskrift vol. 110 (4), s. 165-170. 165-170
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 110 (4), s. 170. 170
Janzon, L.-Å. 1989. Stellan Erlandsson, entusiastisk och framgångsrik utforskare av gaddsteklar [0bituary and publication list of the late Stellan Erlandsson] Entomologisk tidskrift vol. 110 (4), s. 171-172. 171-172
Andersson, B. & Douwes, P. 1989. Myran Leptothorax affinis funnen på Öland — ny för Nordeuropa [Leptothorax affinis Mayr (Hymenoptera, Formicidae) recorded from Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 110 (4), s. 173. 173
Nilsson, A. N. 1989. Om utbredningen av Rhantus fennicus (Coleoptera, Dytiscidae) [On the distribution of Rhantus fennicus Huldén (Coleoptera, Dytiscidae)] Entomologisk tidskrift vol. 110 (4), s. 174. 174