Warning: Undefined array key "options" in /customers/d/d/4/sef.nu/httpd.www/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 192

Entomologisk Tidskrift Vol. 110, 1989

Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Redaktör: Anders N. Nilsson
Tryckeri: Borgströms, Motala
ISSN 0013-886x
ET 1989 1-2 omslagET 1989 3 omslagET 1989 4 omslag

Utgivningsdatum:
Nr 1-2, sid 1-64, 10 april 1989;
Nr 3, sid 65-120, 31 maj 1989;
Nr 4, sid 121-174, 31 okt 1989.

Florén, F. 1989. Distribution, phenology and habitats of the lesser dung fly species (Diptera, Sphaeroceridae) of Sweden and Norway, with notes from adjacent countries [Hoppflugornas (Diptera, Sphaeroceridae) utbredning, fenologi och habitatval i Sverige och Norge, med spridda uppgifter från angränsande länder] Entomologisk tidskrift vol. 110 (1-2), s. 1-29. 1-29
Upprop: entomologmöte. Entomologisk tidskrift vol. 110 (1-2), s. 29. 29
Tjeder, B. & Andersson, H. 1989. Recension/Book review: Geiger, W. 1986. Diptera Limoniinae. Insecta Helvetica Fauna & Catalogus. Entomologisk tidskrift vol. 110 (1-2), s. 30. 30
Bengtsson, B.-E., Elmquist, H. & Nyholm, E. 1989. Några rön kring apollofjärilen i Sverige samt försök att förklara dess tillbakagång [On the Swedish apollo butterfly with an attempt to explain its decline] Entomologisk tidskrift vol. 110 (1-2), s. 31-37. 31-37
Lundqvist, L. 1989. Recension/Book review: Woolley, T. A. 1988. Acarology. Mites and human welfare. Entomologisk tidskrift   vol. 110 (1-2), s. 37-38. 37-38
Upprop: stipendier. Entomologisk tidskrift vol. 110 (1-2), s. 38. 38
Lemdahl, G. & Thelaus, M. 1989. Subfossila skalbaggsfynd från medeltida Halmstad [Subfossil Coleoptera of Medivial age from Halmstad, SW Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 110 (1-2), s. 39-41. 39-41
Forsse, E. 1989. Recension/Book review: Needham, G. R., Page, R. E. (Jr), Delfinado-Baker, M. & Bowinan, C. E.   (red.). 1988. Africanized honey bees and bee mites. Entomologisk tidskrift vol. 110 (1-2), s. 41-42 & 45-46. 41-42 & 45-46
Olofsson, E. 1989. Två för Sverige nya växtsteklar med kolonilevande larver på gran [Two new Swedish records of Symphyta with gregarious larvae on Norway spruce] Entomologisk tidskrift vol. 110 (1-2), s. 43-45. 43-45
Nilsson, G. E. 1989. Nya landskaps fynd av gaddsteklar från mellersta och norra Sverige [New records of Hymenoptera Aculeata from central and northern Sweden] Entomologisk   tidskrift vol. 110 (1-2), s. 47-49. 47-49
Svensson, B. W. 1989. Recension/Book review: Holmen, M. 1987. The aquatic Adephaga (Coleoptera) of Fennoscandia and Danmark. 1. Gyrinidae, Haliplidae, Hygrobiidae and Noteridae. Entomologisk tidskrift vol. 110 (1-2), s. 49-52. 49-52
Coulianos, C.-C. 1989. Nya landskapsfynd av barkstinkflyn (Hem.-Het., Aradidae) jämte Aradus truncatus ny för Sverige [New provincial records of Swedish flatbugs and barkbugs (Hem.-Het., Aradidae) with Aradus truncatus Fieber, 1861, new to Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 110 (1-2), s. 53-57. 53-57
Upprop: skalbaggskongress i Barcelona. Entomologisk tidskrift vol. 110 (1-2), s. 57. 57
Johansson, A. & Nilsson, A. N. 1989. Nemoura viki (Plecoptera), en för Sverige ny bäckslända [Nemoura viki Lillehammer (Plecoptera) recorded from Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 110 (1-2), s. 58-59. 58-59
Borisch, D. 1989. Nya landskapsfynd av tvestjärtar [New provincial records of earwigs (Dermaptera) from Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 110 (1-2), s. 59-60. 59-60
Nilsson. A. N. 1989. Recension/Book review: Elytron. Entomologisk tidskrift vol. 110 (1-2), s. 60. 60
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 110 (1-2), s. 61-64. 61-64
Hydén, N. 1989. Biologin hos Malacodea regelaria (Lep., Geometridae) med tonvikt på de preimaginella stadierna [The biology of Malacodea regelaria Tengström (Lep., Geometridae) emphasizing the preimaginal stages] Entomologisk tidskrift vol. 110 (3), s. 65-71. 65-71
Redaktören efterlyser. Entomologisk tidskrift vol. 110 (3), s. 71. 71
Nilsson. A. N. 1989. Recension/Book review: Böcher, J. 1988. The Coleoptera of Greenland. Entomologisk tidskrift vol. 110 (3), s. 72. 72
Leiler, T.-E. 1989. Årlig kolonisation och succession av skalbaggar på igenväxande översvämningsmark vid Vivelstaån i Uppland [Annual colonization and succession of Coleoptera on seasonally flooded bare soil with expanding vegetation by the Vivelstaån river, central Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 110 (3), s. 73-79. 73-79
Carlberg, U. 1989. Recension/Book review: Marshall, J.A. & Haes, E.C.M. 1988. Grasshoppers and allied insects of   Great Britain and Ireland; Burton, J. & Ragge, D.R. 1987. A sound guide to the grasshoppers and allied insects of Great Britain and Ireland. Entomologisk tidskrift vol. 110 (3), s. 80. 80
Engelmark, R. & Engelmark, T.-B. 1989. Den calyptrata flugfaunan (Diptera, Calyptratae) på tre myrar vid Jokkmokk i Lule lappmark [The calyptrate fly fauna (Diptera, Calyptratae) of three fens near Jokkmokk in Swedish Lapland] Entomologisk tidskrift vol. 110 (3), s. 81-95. 81-95
Upprop: tulkörtsfly och fästingar. Entomologisk tidskrift vol. 110 (3), s. 95. 95
Palmqvist, G. 1989. Intressanta fynd av Macrolepidoptera i Sverige 1988 [Interesting records of Macrolepidoptera in Sweden during 1988] Entomologisk tidskrift vol. 110 (3), s. 96-102. 96-102
Bartsch, H. 1989. Recension/Book review: Gilbert, F. S. & Falk, S. J. 1986. Hoverflies. Entomologisk tidskrift vol. 110 (3), s. 102. 102
Svensson, I. 1989. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1988 [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 1988] Entomologisk tidskrift vol. 110 (3), s. 103-108. 103-108
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 110 (3), s. 108. 108
Thorsell, W., Mikiver, A., Malm, E. & Mikiver, M. 1989. Flugrepellenter ur extrakt från Mentha spicata x crispata ­studier med Protophormia terraenovae [Fly repellents from   extracts of Mentha spicata x crispata — studies on Protophormia terraenovae] Entomologisk tidskrift vol. 110 (3), s. 109-112. 109-112
Pettersson, R. B. 1989. Svenska namn på de inhemska skalbaggsfamiljerna [Common namnes in Swedish for the   native families of Coleoptera] Entomologisk tidskrift vol. 110 (3), s. 113-115. 113-115
Föreningsmeddelanden Entomologisk tidskrift vol. 110 (3), s. 115. 115
Andersson, B. & Ferrer, J. 1989. Svartbaggen Cynaeus angustatus funnen i Sverige [The first Swedish record of Cynaeus angustatus (LeConte, 1851) (Coleoptera, Tenebrionidae)] Entomologisk tidskrift vol. 110 (3), s. 116-117. 116-117
Palmqvist, G. 1989. Cryphia ereptricula (Lepidoptera, Noctuidae) tillfälligt funnen i Sverige [Cryphia ereptricula (Lepidoptera, Noctuidae) accidentally found in Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 110 (3), s. 117-119. 117-119
Gullefors, B. 1989. Oxyethira falcata (Trichoptera, Hydroptilidae), en för Sverige ny nattslända [Oxyethira falcata Morton, 1893 (Trichoptera, Hydroptilidae), a caddis fly species new to Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 110 (3), s. 119-120. 119-120
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 110 (3), s. 120. 120
Kronestedt, T. 1989. Åke Holm – in memoriam Entomologisk tidskrift vol. 110 (4), s. 121-125. 121-125
Bengtsson, B. Å. 1989. Recension/Book review: Palm, E. 1989. Nordeuropas Prydvinger (Lepidoptera: Oecophoridae) – med saerlig henblik på den danske fauna. Entomologisk tidskrift vol. 110 (4), s. 125-126. 125-126
Bartsch, I. 1989. Havskvalster (Acari, Halacaridae) i mellersta och norra Sverige [Marine mites (Acari, Halacaridae) from central and northern Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 110 (4), s. 127-138. 127-138
Lundberg, S. 1989. Sällsynta skalbaggar från gammal granskog i Blåkölen-reservatet i Norrbotten [Rare Coleoptera species collected chiefly in window traps in the old spruce forest at Blåkölen, northern Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 110 (4), s. 139-144. 139-144
Upprop: Svenska insektsnamn. Entomologisk tidskrift vol. 110 (4), s. 144. 144
Ruuth, P. & Stenman, K. 1989. Odling av den stora kålflugan, Della floralis (Diptera, Anthomyiidae) i laboratorium [Laboratory rearing of the turnip root fly, Della floralis (Diptera, Anthomyiidae)] Entomologisk tidskrift vol. 110 (4), s. 145-148. 145-148
Hedström, L. 1989. Svenska insektfynd – rapport 5 [Swedish insect records – report 5] Entomologisk tidskrift vol. 110 (4), s. 149-155. 149-155
Nilsson. A. N. 1989. Recension/Book review: Whalley, P. 1988. Fakta i närbild. Fjärilar. Entomologisk tidskrift vol. 110 (4), s. 155. 155
Lind, H. & Lindeborg, M. 1989. Fjärilar som presumtiva pollinatörer av salepsrot, Anacamptis pyramidalis [Lepidopterans as presumptive pollinators of Anacamptis pyramidalis] Entomologisk tidskrift vol. 110 (4), s. 156-160. 156-160
Annons: Fjärilar i Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 110 (4), s. 160. 160
Atlegrim, O. 1989. Recension/Book review: Gösswald, K. 1989. Die Waldameise. Band 1. Biologische Grundlagen, Ökologie und Verhalten. Entomologisk tidskrift vol. 110 (4), s. 160 & 164. 160 & 164
Pekkarinen, A. 1989. The hornet (Vespa   crabro L.) in Finland and its changing northern limit in northwestern Europe [Bålgetingen (Vespa crabro L.) i Finland och dess förändrade nordliga utbredningsgräns i nordvästra Europa] Entomologisk tidskrift vol. 110 (4), s. 161-164. 161-164
Nilsson, A. N. & Carr, R. 1989. The third-instar larvae of Hydroporus fuscipennis, H. gyllenhalii and H. lapponum   (Coleoptera, Dytiscidae) [Beskrivning av tredje larvstadiet hos Hydroporus fuscipennis, H. gyllenhalii och H. lapponum   (Coleoptera, Dytiscidae)] Entomologisk tidskrift vol. 110 (4), s. 165-170. 165-170
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 110 (4), s. 170. 170
Janzon, L.-Å. 1989. Stellan Erlandsson, entusiastisk och framgångsrik utforskare av gaddsteklar [0bituary and publication list of the late Stellan Erlandsson] Entomologisk tidskrift vol. 110 (4), s. 171-172. 171-172
Andersson, B. & Douwes, P. 1989. Myran Leptothorax affinis funnen på Öland — ny för Nordeuropa [Leptothorax affinis Mayr (Hymenoptera, Formicidae) recorded from Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 110 (4), s. 173. 173
Nilsson, A. N. 1989. Om utbredningen av Rhantus fennicus (Coleoptera, Dytiscidae) [On the distribution of Rhantus fennicus Huldén (Coleoptera, Dytiscidae)] Entomologisk tidskrift vol. 110 (4), s. 174. 174

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.