Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 113, 1992

Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Huvudredaktör: Sven-Åke Berglind, Uppsala
Tryckeri: Malungs Boktryckeri AB, Malung
ISSN 0013-886x

ET 1992 omslag 1-2 ET 1992 omslag 3 ET 1992 omslag 4

Utgivningsdatum:

Nr 1-2, s 1-64, 30 April 1992.
Nr 3, s 1-52, November 1992.
Nr 4, s 1-64, December 1992.

Gärdenfors, U. & Baranowski, R. 1992. Skalbaggar anpassade till öppna respektive slutna ädel­lövskogar föredrar olika trädslag [Beetles living in open deciduos forests prefer different tree species than those living in dense forests] Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 1-11. 1-2 1-11
Notis: Myggornas meny avslöjar motmedel. Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 11. 1-2 11
Omslagsbilden. Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 11. 1-2 11
Entomologens budord. Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 12. 1-2 12
Förändringar i Sveriges boreala skogar 1870-1991. Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 13-15. 1-2 13-15
Entomologernas naturvårdsdeklaration. Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 16-18. 1-2 16-18
Upprop: Sveriges Entomologiska Förenings markägardiplom. Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 18. 1-2 18
Jaenson, T. 1992. Myggnät skyddar mot malaria i afrikanska byar. Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 19. 1-2 19
Gärdenfors, U. & Wilander, P. 1992. Sveriges klokrypare med nyckel till arterna [Swedish pseudoscorpions with a key to the species] Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 20-35. 1-2 20-35
Upprop: Bokolonier av bin och grävsteklar önskas. Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 35. 1-2 35
Svensson, I. 1992. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1991 [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 1991] Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 36-41. 1-2 36-41
Andersson, H. 1992. Snylthumlan Psithyrus vestalis (Geoffroy) (Hymenoptera, Apidae) lever och frodas i Skåne [The cuckoo bumble bee Psithyrus vestalis (Geoffroy) (Hymenoptera, Apidae) lives and flourishes in Sweden, Scania] Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 42-43. 1-2 42-43
Upprop: Vedlevande knäppare önskas. Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 43. 1-2 43
Alroth, G. 1992. Solifugae — den bortglömda djurgruppen. Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 44-46. 1-2 44-46
Svensson, I. 1992. Monochroa inflexella n.sp. (Lepidoptera, Gelechiidae) Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 47-51. 1-2 47-51
Palmqvist, G. 1992. Recension/Book review: Fibiger, M. & Hacker, H. 1991. Systematic list of the Noctuidae of Europé. Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 51. 1-2 51
Palm, E. 1992. Antonomus brunnipennis Curtis 1840 er utbredt i Norden! (Coleoptera, Curculio­nidae) [Antonomus brunnipennis Curtis 1840 is widespread in Scandinavia!] Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 52-54. 1-2 52-54
Stipendier: Ansök! Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 54. 1-2 54
Leiler, T.-E. 1992. Ljudalstring hos Lamiinae-larver (Coleoptera, Cerambycidae) [ Sound produc­tion by lamiine larvae (Coleoptera, Cerambycidae)] Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 55-56. 1-2 55-56
Johansson, F. 1992. Nya landskapsfynd av trollsländor (Odonata) i mellersta Norrland [New pro­vincial   records of dragonflies from North Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 56-57. 1-2 56-57
Upprop: angående fjällvärldens insektfauna. Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 57. 1-2 57
Nilsson, A. 1992. Recension/Book review: Coulianos, C.-C. & Holmåsen, I. 1991. Galler, en fälthandbok om gallbildningar på vilda och odlade växter. Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 58. 1-2 58
Nilsson, A. 1992. Recension/Book review: Peckarsky, B.L., Fraissinet, P.R., Penton, M.A. & Conklin, D.J.Jr. 1990. Freshwater macroinvertebrates of northeastern North America. Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 59. 1-2 59
Nilsson, A. 1992. Recension/Book review: Stork, N.E. (red.) 1990. The role of ground beetles in ecological and environ­mental studies. Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 59-60. 1-2 59-60
Imby, L. 1992. Recension/Book review: Ehrenroth, B. & Owe–Larson, B. 1991 Hammarö sydspets — udde i Vänern. Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 61. 1-2 61
Annons: Till salu. Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 61. 1-2 61
Föreningsmeddelande: EFIS. Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 62. 1-2 62
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 62-64. 1-2 62-64
Inbjudan: Fjärde Svenska Entomologmötet. Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 64. 1-2 64
Andersson, G. 1992. XXII Nordiska Entomologmötet i Göteborg 1991. Entomologisk tidskrift vol. 113 (3), s. 1-4. 3 1-4
Jonasson, J. Å. 1992. XXII Nordiska Entomologmötets Västgötaexkursion. Entomologisk tidskrift vol. 113 (3), s. 5-7. 3 5-7
Andersson, G. 1992. Arkeo-entomologiska undersökningar i historisk tid i Göteborg [Archaeo-entomological investigations in historical time in Göteborg] Entomologisk tidskrift vol. 113 (3), s. 7-14. 3 7-14
Arneklev, J. V. & Dolmen, D. 1992. Ferskvannsinvertebrater i noen nord-norske kalksteinsgrotter [Freshwater invertebrates in north Norwegian karst caves] Entomologisk tidskrift vol. 113 (3), s. 15-26. 3 15-26
Hagström, T. 1992. Brunbandad kackerlacka, Supella longipalpa Fabr. (Blattodea, Blatellidae), på spridning i Göteborgstrakten [The brown-banded cockroach, Supella longipalpa Fabr. (Blat­todea, Blatellidae), increasing in the Göteborg area, Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 113 (3), s. 27-29. 3 27-29
Annons: Naturhistoriska museet i Göteborg. Entomologisk tidskrift vol. 113 (3), s. 30. 3 30
Hagström, T. 1992. Entomologins utveckling i Göteborgstrakten [The progress of entomology in the Göteborg area] Entomologisk tidskrift vol. 113 (3), s. 31-35. 3 31-35
Annons: Västsvenska Entomologklubben. Entomologisk tidskrift vol. 113 (3),   s. 36. 3 36
Pettersson, R. B. 1992. Tallblomviveln — contortaskogens karaktärsdjur [The pine flower weevil ­the character species of lodgepole pine forests] Entomologisk tidskrift vol. 113 (3), s. 37-38. 3 37-38
Silfverberg, H. 1992. Förändringar i förekomst av knäppare i Finland (Coleoptera, Elateridae) [In­creases and descreases among Finish Elateridae] Entomologisk tidskrift vol. 113 (3), s. 39-44. 3 39-44
Vuori, K.-M. 1992. Nattsländelarver (fam. Hydropsychidae) som indikatorer på vattenkvalitet [Hydropsychid caddis larvae as indicators of water pollution] Entomologisk tidskrift vol. 113 (3), s. 45-49. 3 45-49
Sammanfattningar av några föredrag från XXII Nordiska Entomologmötet. Entomologisk tidskrift vol. 113   (3), s. 50-51. 3 50-51
Annons: Sveriges Entomologiska Förening. Entomologisk tidskrift vol. 113 (3), s. 52. 3 52
Wikars, L.-0. 1992. Skogsbränder och insekter [Forest fires and insects] Entomologisk tidskrift vol. 113 (4), s. 1-11. 4 1-11
Bengtsson, B. Å. 1992. Recension/Book review: Landry, J.-F. 1991. Systematics of nearctic Scythrididae (Lepidoptera: Gelec­hioidea): Phylogeny and classification of supraspecific taxa, with a review of described species. Entomologisk tidskrift vol. 113 (4), s. 12. 4 12
Ahnlund, H. & Lindhe, A. 1992. Hotade vedinsekter i barrskogslandskapet — några synpunkter utifrån studier av sörmländska brandfält, hällmarker och hyggen [Endangered wood-living insects in coniferous forests — some thoughts from studies of forest-fire sites, outcrops and clearcuttings in the province of Sörmland, Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 113 (4), s. 13-23. 4 13-23
Pettersson, R. 1992. Recension/Book review: Wilding, N., Collins, N.M., Hammond, P.M. & Webber, J.F. 1989. Insect­fungus interactions. 14th Symposium of the Royal Entomological Society of London in col­laboration with the British Mycological Society 16-17 September 1987, London. Entomologisk tidskrift vol. 113 (4), s. 23-24. 4 23-24
Upprop: Byteslista för olika insektsgrupper. Entomologisk tidskrift vol. 113 (4), s. 24. 4 24
Eliasson, C. 1992. A contribution to the knowledge of the Iceland noctuid fauna (coll. Lindroth, Lepidoptera, Noctuidae) with new aspects on passive dispersal by ice-rafting [Bidrag till kän­nedom om Islands nattflyfauna (coll. Lindroth, Lepidoptera, Noctuidae) med nya synpunkter på passiv spridning med istransport] Entomologisk tidskrift vol. 113 (4), s. 25-35. 4 25-35
Berglind, S.-Å. 1992. Recension/Book review: Wikars, L.-O. & Ås, S. 1991. Hotade vedinsekter i fem lövbrännor i norra Hälsingland. Entomologisk tidskrift vol. 113 (4), s. 35. 4 35
Cederberg, B. 1992. Naturvårdsdiplom till skogseldare. Entomologisk tidskrift vol. 113 (4), s. 36. 4 36
Palmqvist, G. 1992. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 1991 [Interesting records of Macrolepidoptera in Sweden during 1991] Entomologisk tidskrift vol. 113 (4), s. 37-45. 4 37-45
Palmqvist, G. 1992. Recension/Book review: Skou, P. 1991. Nordens ugler, håndbog over de danske, islandske og fennos­kandiske Herminiidae og Noctuidae (Lepidoptera). Entomologisk tidskrift vol. 113 (4), s. 45-46. 4 45-46
Östberg, A. 1992. De svenska hårmyggorna av släktet Dilophus (Diptera, Bibionidae), med en ny art för   Sverige [The swedish Dilophus-species (Diptera, Bibionidae), with a new species for Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 113 (4), s. 47-51. 4 47-51
Carlberg, U. 1992. Recension/Book review: Emmet, A.M. 1991. The scientific names of the British Lepidoptera — their history and meaning. Entomologisk tidskrift vol. 113 (4), s. 51-52. 4 51-52
Elmquist, H. 1992. Recension/Book review: Berglind, S-Å. 1989 resp 1990. Inventering av fjärilsfaunan på Rännberget respektive Gultberget, Torsby kommun, Värmland. Entomologisk tidskrift vol.   113 (4), s. 52. 4 52
Nilsson, G. E. 1992. Nya fynd av gaddsteklar i Sverige [New records of Hymenoptera Aculeata from Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 113 (4), s. 53-57. 4 53-57
Nilsson, A. 1992. Recension/Book review: Studemann, D., Landolt, P., Sartori, M., Hefti, D. & Tomka, I. 1992. Ephemeroptera. Entomologisk tidskrift vol. 113 (4), s. 58. 4 58
Gunnardo, D. 1992. Kommunal bivarg, Philanthus triangulum F. (Hymenoptera, Sphecidae), i Värmland [A colony of Philanthus triangulum (Hymemoptera Sphecidae) in Värmland, south central Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 113 (4), s. 59-60. 4 59-60
Berglind, S.-Å. 1992. Ny redaktion för ET. Entomologisk tidskrift vol. 113 (4), s. 60. 4 60
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 113 (4), s. 61-62. 4 61-62
Innehåll i Entomologisk Tidskrift vol. 113 (1992). [Contents of Entomologisk Tidskrift vol. 113 (1992).] Entomologisk tidskrift vol. 113 (4), s. 63-64. 4 63-64

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.