Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 121, 2000

Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Markus Forslund
Redaktör: Ragnar Hall
Tryckeri: Berlings Skogs, Trelleborg
ISSN 0013-886x

ET2001 1-2 omslag ET2001 3 omslag ET2001 4 omslag

Utgivningsdatum: Nr 1-2, s 1-72, maj 2000. Nr 3, s 73-136, september 2000. Nr 4, s 137-200, december 2000

Svensson, I. 2000. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 1999. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 1999.] Entomologisk tidskrift vol. 121 (1-2), s. 1-12. 1-12
Forslund, M. 2000. Nya fridlysningsbestämmelser. [New regulations for protection of species by the law.] Entomologisk tidskrift vol. 121 (1-2), s. 13-20. 13-20
Torstenius, S. & Lindmark, H. 2000. Synanthedon andrenaeformis (Laspeyres 1801), Lepidoptera: Sesiidae, en för Sverige ny glasvinge. [Synanthecion andrenaeformis (Laspeyres 1801), Lepidoptera: Sesiidae, a Clearwing Moth new to Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 121 (1-2), s. 21-22. 21-22
Rättelse/Correction: E.T. vol. 120(4) 135-142. Entomologisk tidskrift vol. 121 (1-2), s. 22. 22
Solbreck, C. 2000. Ecology and biology of Euphranta connexa (Fabr. (Diptera, Tephritidae) – a seed predator on Vincetoxicum hirundinaria Med. Asclepiadaceae. [Ekologi och biologi hos tulkörtsborrflugan, Euphranta connexa (Fabr. (Diptera: Tephritidae) – en fröpredator på tulkört, Vincetoxicum hirundinaria Med. Asclepiadaceae.] Entomologisk tidskrift vol. 121 (1-2), s. 23-30. 23-30
Palmqvist, G. 2000. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 1999. [Remarkable records of Macrolepidoptera in Sweden 1999.] Entomologisk tidskrift vol. 121 (1-2), s. 31-45. 31-45
Wikars, L.-O. 2000. Entomologens tips. Entomologisk tidskrift vol. 121 (1-2), s. 45. 45
Andersson, H. 2000. Debatt: Sic transit… Entomologisk tidskrift vol. 121 (1-2), s. 46. 46
Ryrholm, N. & Ohlsson, A. 2000. Intressanta fynd av fjällfjärilar i Sverige 1999. [Interesting records of Lepidoptera in the taiga- and tundra regions of Sweden 1999.] Entomologisk tidskrift vol. 121 (1-2), s. 47-52. 47-52
Sörensson, M. 2000. Andrena chrysoceles (Kirby) – ett nytt sandbi för Sverige (Hymenoptera:   Andrenidae). [Andrena chrysosceles (Kirby) – a new mining bee to Sweden (Hymenoptera: Andrenidae).] Entomologisk tidskrift vol. 121 (1-2), s. 53-57. 53-57
Upprop: Hur står det till med våra vildbin. Entomologisk tidskrift vol. 121 (1-2), s. 57. 57
Annons: Elfte svenska entomologmötet. Entomologisk tidskrift vol. 121 (1-2), s. 58. 58
Gerell, R. 2000. Alléernas betydelse för rödlistade vedlevande skalbaggar. [The importance of avenues   for threatened saproxylic beetles.] Entomologisk tidskrift vol. 121 (1-2), s. 59-66. 59-66
Douwes, P. 2000. Recension: Ljungberg, H. 1999. Skalbaggar och andra insekter på sandstäppslokaler i östra Skåne. Entomologisk tidskrift vol. 121 (1-2), s. 67-68. 67-68
Lindelöw, Å. 2000. Recension: Csóka, G. & Kovács, T. 1999. Xylophagous insects. Entomologisk tidskrift vol. 121 (1-2), s. 68. 68
Hydén, N. 2000. Recension: Tuzov, V. K. 1999. Guide to the Butterflies of Russia and adjacent territories (Lepidoptera, Rhopalocera). Vol. 1. Hesperiidae, Papilionidae, Pieridae, Satyridae. Entomologisk tidskrift vol. 121 (1-2), s. 69-70. 69-70
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 121 (1-2), s.   71-72. 71-72
Hedmark, K. 2000. Svampmyggor i taigan – nya arter för Sverige i ett fennoskandiskt perspektiv (Diptera, Sciaroidea exkl. Sciaridae). [Fungus gnats in the taiga – new species from Sweden in a Fennoscandian perspective (Diptera: Sciaroidea excl. Sciaridae.] Entomologisk tidskrift vol. 121 (3), s. 73-89. 73-89
Svensson, I. 2000. Recension: Gaedicke, R. & Heinicke, W. 1999. Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Entomofauna Germanica 3). Entomologisk tidskrift vol. 121 (3), s. 89-90. 89-90
Sjöberg, F. 2000. Recension: Gärdenfors, U. (red.). 2000. Rödlistade arter i Sverige 2000. Entomologisk   tidskrift vol. 121 (3), s. 91-92. 91-92
Jansson, N. & Lundberg, S. 2000. Skalbaggar i ihåliga ädellövträd – Två nya arter för Sverige jämte återfynd av kortvingarna Hypnogyra glabra (Nordmann) och Meliceria tragardhi (Palm). [Beetles in hollow broadleaved deciduous trees – Two new species to Sweden and the staphylinid beetles (Coleoptera: Staphylinidae) Hypnogyra glabra (Nordmann) and Meliceria tragardhi (Palm) found again in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 121 (3), s. 93-97. 93-97
Hall, R. 2000. Recension: Sandskär, B. 1999. Biologisk bekämpning av skadedjur. Entomologisk tidskrift vol. 121 (3), s.   98. 98
Forshage, M. 2000. Svenska namn på inhemska bladhorningar. [Swedish names for Swedish lamellicorn beetles (Coleoptera: Scarabaeoidea).] Entomologisk tidskrift vol. 121 (3), s. 99-118. 99-118
Eriksson, P. 2000. Populationsutvecklingen för några trädlevande skalbaggar vid nedre Dalälven. [Long term variation in population densities og saproxylic beetles at the river Dalälven, Soveden.] Entomologisk tidskrift vol. 121 (3), s. 119-135. 119-135
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 121 (3), s. 136. 136
Nilsson, S. G., Baranowski, R., Ehnström, B., Eriksson, P., Hedin, J. & Ljungberg, H. 2000.   Svartoxen, Ceruchus chrysomelinus (Coleoptera, Lucanidae), en försvinnande urskogsrelikt? [Ceruchus   chrysomelinus (Coleoptera, Lucanidae), a disappearing virgin forest relict species?] Entomologisk tidskrift vol. 121 (4), s. 137-146. 137-146
Gertsson, C.-A. 2000. Nya arter och nya landskapsfynd av sköldlöss från Sverige fram till år 2000. [New species and new province-records of scale insects from Sweden (Homoptera: Coccoidea) up to the year 2000.] Entomologisk tidskrift vol. 121 (4), s. 147-153. 147-153
Hydén, N. 2000. Recension: Spatenka, K., Gorbunov, O., Lastuvka, Z., Tosevski, I. & Arita, Y. 1999. Handbook of Palaearctic Macrolepidoptera. Volume 1 Sesiidae – Clearwing Moths. Entomologisk tidskrift vol. 121 (4), s. 153-155. 153-155
Annons: Tolfte svenska entomologmötet. Entomologisk tidskrift vol. 121 (4), s. 156. 156
Cederström, P. & Ljungberg, H. 2000. Dynmarklöparen, Calathus mollis (Marsh.), nu funnen i Sverige   (Coleoptera, Carabidae). [The ground beetle Calathus mollis (Marsh.) finally recorded from Sweden (Coleoptera: Carabidae).] Entomologisk tidskrift vol. 121 (4), s. 157-159. 157-159
Annons: International symposium in Estonia. Entomologisk tidskrift vol. 121   (4), s. 160. 160
Wallin, H., Lindelöw, Å. & Nylander, U. 2000. Träsksammetslöparen (Chlaenius sulcicollis (Paykull)) (Coleoptera, Carabidae) i södra Gästrikland – aktivitet, käkslitage och ålder. [The hairy ground beetle Chlaenius sulcicollis (Paykull) (Coleoptera: Carabidae) in central Sweden – activity, mandible wear and age.] Entomologisk tidskrift vol. 121 (4), s. 161-170. 161-170
Hall, R. 2000. Recension: Forslund, M. & Forshed, N. 2000. Sveriges Landskapsinsekter. Entomologisk tidskrift vol. 121 (4), s. 171. 171
Bengtsson, B. Å. 2000. Recension: Parenti, U. 2000. A Guide to the Microlepidoptera of Europe. Guide 1 2000. Entomologisk tidskrift vol. 121 (4), s. 172. 172
Eliasson, C. 2000. Är svart guldbagge, Gnorimus variabilis (Coleoptera, Scarabaeidae), ursprunglig vid sin nordgräns? [Is Gnorimus variabilis (Coleoptera: Scarabaeidae) native at its northern limit?] Entomologisk tidskrift vol. 121 (4), s. 173-179. 173-179
Bengtsson, B. Å. 2000. Recension: Aarvik, L., Berggren, K. & Hansen, L.O. 1999. Catalogus Lepidopterorum Norvegiae. Entomologisk tidskrift vol. 121 (4), s. 180. 180
Sörensson, M. 2000. New Swedish records of Feather-wing beetles (Coleoptera, Ptiliidae), and discussion of two regionally extinct species. [Nya fynd av fjädervingar (Coleoptera, Ptiliidae) i Sverige samt en diskussion kring två regionalt utdöda arter.] Entomologisk tidskrift vol. 121 (4), s. 181-188. 181-188
Sörensson, M. 2000. Blomflugan Platycheirus occultus Goeldlin, Maibach & Speigth dokumenterad från   Sverige. [Platycheirus occultus Goeldlin, Maibach & Speight recorded from Sweden (Diptera: Syrphidae)] Entomologisk tidskrift vol. 121 (4), s. 189-190. 189-190
Hydén, N. 2000. Recension: Scoble, M.J. (editor). 1999. Geometrid Moths of the World – A Catalogue. Entomologisk tidskrift vol. 121 (4), s. 190-192. 190-192
Cederberg, B. & Nilsson, L. A. 2000. Sandbiet Andrena flavipes i Sverige (Hymenoptera, Andrenidae). [The mining bee Andrena flavipes in Sweden (Hymenoptera: Andrenidae).] Entomologisk tidskrift vol. 121 (4), s. 193-197. 193-197
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 121 (4), s. 198. 198
Innehåll: Entomologisk tidskrift vol. 121 2000. Entomologisk tidskrift vol. 121 (4), s. 199-200. 199-200

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.