Entomologisk Tidskrift Vol. 074, 1953

Entomologisk Tidskrift Volym 74 – år 1953
Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Olof V. Ahlberg
Redaktör: Olof V. Ahlberg
Tryckeri: Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, Uppsala
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1-2, sid 1-104, 18 juni 1953;
Nr 3, sid 105-168, 1 september 1953;
Nr 4, sid 169-226, 25 januari 1954

Kullenberg, B. 1953. Some observations on scents among bees and veasps (Hymenoptera) Entomologisk tidskrift vol. 74 (1-2), s. 1-7. 1-7
Palm, T. 1953. Anteckningar om svenska skalbaggar. VII. (Col.) Entomologisk tidskrift vol. 74 (1-2), s. 8-23. 8-23
Sellnick, M. 1953. Ichthyostomatogaster nyhléni, eine neue Acaride aus Schweden (Acari) Entomologisk tidskrift vol. 74 (1-2), s. 24-37. 24-37
Bryk, F. 1953. Pararge achine (Scop.) in Ostasien. Eine Revision (Lep.) Entomologisk tidskrift vol. 74 (1-2), s. 38-45. 38-45
Bryk, F. 1953. Papilio rex alinderi Bryk fa. holmi (forma nova) (Lep.). Ein kleiner Beitrag zur Frage der heterotropen Mimetismus Entomologisk tidskrift vol. 74 (1-2), s. 46-50. 46-50
Palm, T. 1953. Om uppfödning och kläckning av trädskalbaggar (Col.) Entomologisk tidskrift vol. 74 (1-2), s. 51-60. 51-60
Palm, T. 1953. Äro Batrisodes adnexus Hampe och venustus Reichb. skilda arter? (Col., Pselaphidae) Entomologisk tidskrift vol. 74 (1-2), s. 61-63. 61-63
Föreningsmeddelanden Entomologisk tidskrift vol. 74 (1-2), s. 64-68. 64-68
Bryk, F. 1953. Entspricht die heute übliche Spannstellung der präparierten Schmetterlinge den wissenschaftlichen Forderungen? (Lep.) Entomologisk tidskrift vol. 74 (1-2), s. 69-75. 69-75
Erlandsson, S. 1953. Bombus agrorum F. ssp. gotlandicus n. ssp. (Hym.) Entomologisk tidskrift vol. 74 (1-2), s. 76-80. 76-80
Nylander, U. 1953. Notiser om sällsyntare skalbaggar (Col.) Entomologisk tidskrift vol. 74 (1-2), s. 81-85. 81-85
Illies, J. 1953. Isoptena serricornis Pict. (Plecoptera) neu für Schweden Entomologisk tidskrift vol. 74 (1-2), s. 86-93. 86-93
Nyholm, T. 1953. Insektpreparationens mål och medel Entomologisk tidskrift vol. 74 (1-2), s. 94-98. 94-98
Hanson, B. H. 1953. Gnophos serotinaria Hb. i Sverige (Lep.) Entomologisk tidskrift vol. 74 (1-2), s. 99-100. 99-100
Bryk, F. 1953. Wer hat Linnés, Papilio Deianira erbeutet? (Lep.) Entomologisk tidskrift vol. 74 (1-2), s. 100-101. 100-101
Larsson, S. O. 1953. Några heteromerer från Åsa, Ölmevalla socken, Halland och från Göteborg (Col.) Entomologisk tidskrift vol. 74 (1-2), s. 102. 102
Nordström, F. 1953. Fjärilvandring (Lep.) Entomologisk tidskrift vol. 74 (1-2), s. 102-103. 102-103
Meddelande från red.: Donation till Entomologiska Föreningen Entomologisk tidskrift vol. 74 (1-2), s. 104. 104
Recension/Book review: Forster, W. & Wohlfart, Th. A., Die Schmetterlinge Mitteleuropas (Nordström) Entomologisk tidskrift vol. 74 (1-2), s. 104. 104
Medlemmarnas egen sida. Entomologisk tidskrift vol. 74 (1-2) M
Jansson, A. 1953. Viennopria nov. gen. (Hymen., Diapriidae) Entomologisk tidskrift vol. 74 (3), s. 105-107. 105-107
Nyholm, T. 1953. Zur Kenntnis der Copeognathenfauna Schwedens. 3. Verzeichnis der bisher in Schweden gefundenen Copeognathen Entomologisk tidskrift vol. 74 (3), s. 108-115. 108-115
Heqvist, K.-J. 1953. Två för Sverige nya tillfälligt inkomna skalbaggsarter (Col.) Entomologisk tidskrift vol. 74 (3), s. 116-117. 116-117
Hanson, B. H. 1953. Några mindre beaktade fall av könsdimorfism hos svenska lepidopterer (Lep.) Entomologisk tidskrift vol. 74 (3), s. 118-120. 118-120
Palm, T. 1953. Anmärkningar till några svenska Pissodes-arter (Col., Curculionidae) Entomologisk tidskrift vol. 74 (3), s. 121-123. 121-123
Palm, T. 1953. Leptura sandoeensis n. sp., eine neue Bockkäferart aus Schweden (Col., Cerambycidae) Entomologisk tidskrift vol. 74 (3), s. 124-129. 124-129
Palm, T. 1953. För Sverige nya Coleoptera. XIII Entomologisk tidskrift vol. 74 (3), s. 130-136. 130-136
Wahlgren, E. 1953. Cecidiologiska anteckningar. VII. (Zoocecidia) Entomologisk tidskrift vol. 74 (3), s. 137-151. 137-151
Forsslund, K.-H. 1953. Schwedische Oribatei (Acari). II Entomologisk tidskrift vol. 74 (3), s. 152-157. 152-157
Widenfalk, T. 1953. Några skalbaggsfynd från Västmanland (Col.) Entomologisk tidskrift vol. 74 (3), s. 158-159. 158-159
Dahlgren, G. 1953. Tre för Sverige nya skalbaggar (Col.) Entomologisk tidskrift vol. 74 (3), s. 159. 159
Dahlgren, G. 1953. Skalbaggar från Blekinge och några andra landskap (Col.) Entomologisk tidskrift vol. 74 (3), s. 160. 160
Gaunitz, S. 1953. Fynd av rovflugor (Dipt.) Entomologisk tidskrift vol. 74 (3), s. 161. 161
Svensson, G. 1953. Några för Västergötland i Catalogus Coleopterorum Daniae et Fennoscandiae ej upptagna skalbaggsarter. 2. (Col.) Entomologisk tidskrift vol. 74 (3), s. 162. 162
Nyholm, T. 1953. Egendomlig förpuppningsplats för Exapate congelatella Cl. (Lep., Tortr.) Entomologisk tidskrift vol. 74 (3), s. 162-163. 162-163
Strömgren, E. 1953. Pygaera timon Hbn., en för Sverige ny notodontid (Lep.) Entomologisk tidskrift vol. 74 (3), s. 163. 163
Föreningsmeddelanden Entomologisk tidskrift vol. 74 (3), s. 164-168. 164-168
Medlemmarnas egen sida. Entomologisk tidskrift vol. 74 (3),  
Föreningsmeddelanden Entomologisk tidskrift vol. 74 (4), s. 169-170. 169-170
Palm, T. 1953. Anteckningar om svenska skalbaggar. VIII. (Col.) Entomologisk tidskrift vol. 74 (4), s. 171-186. 171-186
Nyholm, T. 1953. Bemerkungen über einige schwedische Cis-Arten (Col., Ciidae) Entomologisk tidskrift vol. 74 (4), s. 187-196. 187-196
Gaunitz, S. 1953. Syrphidstudier. (Syrphidenstudien.) (Dipt.) Entomologisk tidskrift vol. 74 (4), s. 197-200. 197-200
Bryk, F. 1953. Rectificationes nomenclatoricae (Lep., Col.) Entomologisk tidskrift vol. 74 (4), s. 201-202. 201-202
Princis, K. 1953. Kleine Beiträge zur Kenntnis der Blattarien und ihrer Verbreitung. VI Entomologisk tidskrift vol. 74 (4), s. 203-213. 203-213
Östlund, R. 1953. Anteckningar om storfjärilfaunan på Sätraåsen vid Gävle (Lep.) Entomologisk tidskrift vol. 74 (4), s. 214-220. 214-220
Gaunitz, S. 1953. Fyndorter för harkrankar (Dipt.) Entomologisk tidskrift vol. 74 (4), s. 221. 221
Reuterskiöld, B. 1953. Boarmia punctinalis Scop., en för Sverige ny geometrid (Lep.) Entomologisk tidskrift vol. 74 (4), s. 221. 221
Bryk, F. 1953. Eine Karte mit falscher Verbreitung von Parnassius apollo (L.) (Lep) Entomologisk tidskrift vol. 74 (4), s. 222. 222
Bryk, F. 1953. Berichtigung Entomologisk tidskrift vol. 74 (4), s. 222. 222
Recension/Book review: Bodenheimer, F. S., Insects as human food (Bryk) Entomologisk tidskrift vol. 74 (4), s. 223-225. 223-225
Recension/Book review: Horton, A., Faunistik der mitteleuropäischen Käfer III. (Palm) Entomologisk tidskrift vol. 74 (4), s. 225-226. 225-226
Upprop (Uppgifter om skalbaggsfynd för Catalogus Insectorum Sueciae) Entomologisk tidskrift vol. 74 (4), s. 226. 226

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.