Utgivare: Entomologiska Föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Lars Brundin
Redaktör: Edvard Sylvén
Bitr. redaktör: Torbjörn Kronstedt
Tryckeri: Carl Bloms Boktryckeri AB, Lund
ISSN 0013-886x

ET 1976 1-2 omslag ET 1976 3-4 omslag

Utgivningsdatum: Nr 1-2, sid 1-102, 30 juni 1976; Nr 3-4, sid 103-181, 29 december 1976.

 

Müller, K., Mendl, H., Dahl, M. & Müller-HaeckelA. 1976. Biotopwahl und Colonization Cycle von Plecopteren in einem subarktischen Gewässersystem. Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 1-6. 1-6
Zur Strassen, R. 1976. Fransenflügler (Thysanoptera) im Gebiet von Messaure in der schwedischen Lappmark. Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 7-8. 7-8
Israelson, G. 1976. A key to the Palaearctic Mesocoelopus, with description of a new species (Col, Anobiidae). Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 9-14. 9-14
Lundberg, S. 1976. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar. 16 (Coleoptera). Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 15-20. 15-20
Dahlgren, G. 1976. Eine neue Asclera-Art aus Griechenland (Col., Oedemeridae). Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 21-22. 21-22
Palm, T. 1976. Zur Kenntnis der Käferfauna der Kanarischen Inseln. 11-14. Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 23-38. 23-38
Karlström, U. 1976. Notes on the life cycle of Rhyacophila nubila (Zett.) (Trichoptera) in a North Swedish river. Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 39-42. 39-42
Palmqvist, G. 1976. Intressantare fynd av Macrolepidoptera i Sverige 1975. Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 43-44. 43-44
Gustafsson, B. 1976. A new species of Nepticula v. Heyden and redescription of Trifurcula clinomochla (Meyrick) from Sri Lanka (Lep., Nepticulidae). Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 45-49. 45-49
Hedquist, K.-J. 1976. Descriptions of new chalcid flies (Hym., Chalcidoidea, Encyrtidae and Eulophidae) reared from Nepticula species collected in Sri Lanka. Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 50-54. 50-54
Huggert, L. 1976. Descriptions of a previously unknown male, of a new genus and three new species of Pteromalidae (Hym., Chalcidoidea) from northern Sweden. Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 55-64. 55-64
Nordlander, G. 1976. Studies on Eucoilidae (Hym., Cynipoidea). I. A revision of the north-western European species of Cothonaspis Htg. with description of a new species and notes on some other genera. Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 65-77. 65-77
Svensson, B. G. & Tengö, J. 1976. Andrena (Hym., Apoidea) on the island of Öland, Sweden, with key to species. I. Subgenus Andrena (s. s.) Fabricius. Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 78-89. 78-89
Cederberg, B. 1976. Snylthumlan Psithyrus norvegicus Sp. Schn., boparasit hos hushumlan Bombus hypnorum L. (Hym., Apidae). Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 90-91. 90-91
Azrang, M. 1976. A simple device for collecting insects. Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 92-94. 92-94
Imby, L. 1976. Leucania 1-album L., en för Sverige ny noctuid (Lepidoptera) Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 95. 95
Dahlgren, G. 1976. Om den sjunde sterniten hos hanen av Oxytelus laqueatus Marsh. (Col., Staphylinidae). Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 96. 96
Redogörelse för Entomologiska Föreningens sammanträden 1975. Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 97-99. 97-99
Recension/Book review:. Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 100. 100
Nordiska entomologmötet i Bergen 1977. Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 100. 100
Meddelande om Entomologiska Föreningen i Stockholm. Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 101. 101
Medlemmarnas egen sida. Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 102. 102
Coulianos, C.-C. 1976. Några för Sverige nya Hemiptera – Heteroptera samt anmärkningar och tillägg till Ölands och Gotlands heteropterfauna. Entomologisk tidskrift vol. 97 (3-4), s. 103-114. 103-114
Coulianos, C.-C. 1976. Sciocoris homalonotus Fieb. in Sweden, a shield bug (Hem. – Het., Pentatomidae) new to northern Europé. Entomologisk tidskrift vol. 97 (3-4), s. 115-116. 115-116
Baranowski, R. 1976. Några för Sverige nya skalbaggar (Coleoptera). Entomologisk tidskrift vol. 97 (3-4), s. 117-123. 117-123
Svensson, I. 1976. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1975. Entomologisk tidskrift vol. 97 (3-4), s. 124-134. 124-134
Coulianos, C.-C. & OssiannilssonF. 1976. Catalogus Insectorum Sueciae. VII. Hemiptera – Heteroptera. 2nd Ed. Entomologisk tidskrift vol. 97 (3-4), s. 135-173. 135-173
Rydh, I. 1976. Nyfynd av skalbaggar i Blekinge och Småland. Entomologisk tidskrift vol. 97 (3-4), s. 174-175. 174-175
Huggert, L. 1976. Zdenekiana nom. n. for Zdenekia Hugg. (preocc.) (Hym., Chalcidoidea) Entomologisk tidskrift vol. 97 (3-4), s. 175. 175
Recension/Book review. Entomologisk tidskrift vol. 97 (3-4), s. 176-179. 176-179
Meddelande om Entomologiska Föreningen i Stockholm. Entomologisk tidskrift vol. 97 (3-4), s. 180. 180
Medlemmarnas egen sida. Entomologisk tidskrift vol. 97 (3-4), s. 181. 181
Innehåll/Contents i Entomologisk Tidskrift vol. 97 (1976). Entomologisk tidskrift vol. 97 (3-4), s. 182. 182