Entomologisk Tidskrift Vol. 97, 1976

Utgivare: Entomologiska Föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Lars Brundin
Redaktör: Edvard Sylvén
Bitr. redaktör: Torbjörn Kronstedt
Tryckeri: Carl Bloms Boktryckeri AB, Lund
ISSN 0013-886x

ET 1976 1-2 omslag ET 1976 3-4 omslag

Utgivningsdatum: Nr 1-2, sid 1-102, 30 juni 1976; Nr 3-4, sid 103-181, 29 december 1976.

 

Müller, K., Mendl, H., Dahl, M. & Müller-HaeckelA. 1976. Biotopwahl und Colonization Cycle von Plecopteren in einem subarktischen Gewässersystem. Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 1-6. 1-6
Zur Strassen, R. 1976. Fransenflügler (Thysanoptera) im Gebiet von Messaure in der schwedischen Lappmark. Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 7-8. 7-8
Israelson, G. 1976. A key to the Palaearctic Mesocoelopus, with description of a new species (Col, Anobiidae). Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 9-14. 9-14
Lundberg, S. 1976. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar. 16 (Coleoptera). Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 15-20. 15-20
Dahlgren, G. 1976. Eine neue Asclera-Art aus Griechenland (Col., Oedemeridae). Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 21-22. 21-22
Palm, T. 1976. Zur Kenntnis der Käferfauna der Kanarischen Inseln. 11-14. Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 23-38. 23-38
Karlström, U. 1976. Notes on the life cycle of Rhyacophila nubila (Zett.) (Trichoptera) in a North Swedish river. Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 39-42. 39-42
Palmqvist, G. 1976. Intressantare fynd av Macrolepidoptera i Sverige 1975. Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 43-44. 43-44
Gustafsson, B. 1976. A new species of Nepticula v. Heyden and redescription of Trifurcula clinomochla (Meyrick) from Sri Lanka (Lep., Nepticulidae). Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 45-49. 45-49
Hedquist, K.-J. 1976. Descriptions of new chalcid flies (Hym., Chalcidoidea, Encyrtidae and Eulophidae) reared from Nepticula species collected in Sri Lanka. Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 50-54. 50-54
Huggert, L. 1976. Descriptions of a previously unknown male, of a new genus and three new species of Pteromalidae (Hym., Chalcidoidea) from northern Sweden. Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 55-64. 55-64
Nordlander, G. 1976. Studies on Eucoilidae (Hym., Cynipoidea). I. A revision of the north-western European species of Cothonaspis Htg. with description of a new species and notes on some other genera. Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 65-77. 65-77
Svensson, B. G. & Tengö, J. 1976. Andrena (Hym., Apoidea) on the island of Öland, Sweden, with key to species. I. Subgenus Andrena (s. s.) Fabricius. Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 78-89. 78-89
Cederberg, B. 1976. Snylthumlan Psithyrus norvegicus Sp. Schn., boparasit hos hushumlan Bombus hypnorum L. (Hym., Apidae). Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 90-91. 90-91
Azrang, M. 1976. A simple device for collecting insects. Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 92-94. 92-94
Imby, L. 1976. Leucania 1-album L., en för Sverige ny noctuid (Lepidoptera) Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 95. 95
Dahlgren, G. 1976. Om den sjunde sterniten hos hanen av Oxytelus laqueatus Marsh. (Col., Staphylinidae). Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 96. 96
Redogörelse för Entomologiska Föreningens sammanträden 1975. Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 97-99. 97-99
Recension/Book review:. Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 100. 100
Nordiska entomologmötet i Bergen 1977. Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 100. 100
Meddelande om Entomologiska Föreningen i Stockholm. Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 101. 101
Medlemmarnas egen sida. Entomologisk tidskrift vol. 97 (1-2), s. 102. 102
Coulianos, C.-C. 1976. Några för Sverige nya Hemiptera – Heteroptera samt anmärkningar och tillägg till Ölands och Gotlands heteropterfauna. Entomologisk tidskrift vol. 97 (3-4), s. 103-114. 103-114
Coulianos, C.-C. 1976. Sciocoris homalonotus Fieb. in Sweden, a shield bug (Hem. – Het., Pentatomidae) new to northern Europé. Entomologisk tidskrift vol. 97 (3-4), s. 115-116. 115-116
Baranowski, R. 1976. Några för Sverige nya skalbaggar (Coleoptera). Entomologisk tidskrift vol. 97 (3-4), s. 117-123. 117-123
Svensson, I. 1976. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1975. Entomologisk tidskrift vol. 97 (3-4), s. 124-134. 124-134
Coulianos, C.-C. & OssiannilssonF. 1976. Catalogus Insectorum Sueciae. VII. Hemiptera – Heteroptera. 2nd Ed. Entomologisk tidskrift vol. 97 (3-4), s. 135-173. 135-173
Rydh, I. 1976. Nyfynd av skalbaggar i Blekinge och Småland. Entomologisk tidskrift vol. 97 (3-4), s. 174-175. 174-175
Huggert, L. 1976. Zdenekiana nom. n. for Zdenekia Hugg. (preocc.) (Hym., Chalcidoidea) Entomologisk tidskrift vol. 97 (3-4), s. 175. 175
Recension/Book review. Entomologisk tidskrift vol. 97 (3-4), s. 176-179. 176-179
Meddelande om Entomologiska Föreningen i Stockholm. Entomologisk tidskrift vol. 97 (3-4), s. 180. 180
Medlemmarnas egen sida. Entomologisk tidskrift vol. 97 (3-4), s. 181. 181
Innehåll/Contents i Entomologisk Tidskrift vol. 97 (1976). Entomologisk tidskrift vol. 97 (3-4), s. 182. 182

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.