SEF engagerar sig i miljöcertifierat skogsbruk

 

FSC

Sedan december 2015 är vår förening medlemmar i svenska FSC (Forestry Stewardship Council). Lite mer än hälften av landets skogareal är certifierad genom FSC. Organisationen verkar för ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt godtagbart skogsbruk. Skogbruket och de som använder träråvara i sina produkter (allt från IKEA till papperstillverkare) drar fördel av certifieringen genom att deras produkter då miljömärks med FSC-loggan. Arbetet bedrivs i tre kamrar, där SEF är med i miljökammaren, tillsammans med ornitologerna (SOF) och Världsnaturfonden (WWF). De andra två kamrarna är den sociala och ekonomiska. Varje kammare ska ha lika stort inflytande vid framtagning och beslut om regler.

Det är inte självklart att vår förening ska vara med i detta samarbete. FSC har fått mycket kritik för att inte skapa godtagbara regler när det gäller hur skogen sköts ur naturvårds- och miljösynpunkt. T.ex. har Naturskyddsföreningen och flera andra miljöorganisationer valt att hoppa av ett tidigare medlemskap (svenska FSC bildades i mitten av 1990-talet, och den första skogsbruksstandarden antogs 1998).

Den största kritiken har uppstått i samband med att skogsområden med höga naturvärden tillåts att avverkas på certifierad skogsmark, särskilt i norra Sverige. Annan kritik hänför sig till att kontrollsystemen fungerat dåligt. Positiva saker inom certifieringen är t.ex. naturvårdsbränning och naturvårdshänsyn på hyggen. Genom vårt medlemskap har vi möjlighet att påverka den kommande skogsbruksstandarden.

Vår utgångspunkt är att vi prövar att vara med under 2015. Är de förändringar som föreslås i den kommande standarden godtagbara, och att vi känner att vi kan vara med och påverka på ett positivt sätt, så fortsätter vi att vara med, annars inte. En viktig punkt som vi vill driva är att betydligt större arealer än idag måste undantas ett rationellt plantageskogsbruk.

Vi har idag en arbetsgrupp bestående av ca åtta personer, där Lars-Ove Wikars, Borlänge är sammankallande och Pär Eriksson, Uppsala är suppleant. Vi kommer båda att ingå i standardkommittén, där vi deltar i att utarbeta en ny skogsbruksstandard som ska vara klar till 2017. Om du är du intresserad att vara med i arbetet, och att få meddelanden som rör vårt tillsvidare engagemang inom FSC så meddela Lars-Ove (lars.wikars@gmail.com, 070-9813210).

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.