fv

Faunaväkteriet är ett nätverk för ideell övervakning av hotade arter. Alla är välkomna att bli faunaväktare!


Vad är syftet med att faunaväkta?

För att kunna bevara hotade arter krävs en grundläggande kunskap om var arterna finns och om trender i populationsstorlek och populationsdynamik. Övervakning och uppföljning är därför en mycket viktig del av bevarandearbetet! Faunaväkteriet är ett nätverk av naturintresserade människor som följer sina arters utveckling från år till år genom upprepade besök på en eller flera lokaler. Genom samarbete på nationell nivå kan resultaten användas inom naturvård och miljöövervakning. Vi vill också väcka intresse för våra hotade arter, och för arbetet med att bevara dem.

Organisation

Faunaväkteriet startades 2010 som ett samarbete mellan ArtDatabanken och Sveriges Entomologiska Förening (SEF). Projektet Faunaväkteriet småkryp drivs av SEF och finansieras till största delen av Naturvårdsverket. Fem lokala entomologiska föreningar var med från starten, i dagsläget är tio av Sveriges fjorton lokala entomologiska föreningar knutna till Faunaväkteriet. Varje förening har sina faunaväkterisamordnare med ansvarsområden som tillsammans täcker hela Sverige.

SEFs projektledare för Faunaväkteriet småkryp är Kajsa Mellbrand (faunavakteri@sef.nu).

Vad faunaväktas?

I projektet Faunaväkteriet småkryp kan i princip alla rödlistade småkrypsarter övervakas, och även sådana arter där övervakning kan vara önskvärd regionalt även om arten inte är nationellt rödlistad. För faunaväkteri av ryggradsdjur, klicka här för att komma till ArtDatabankens sida om faunaväkteri.

_MG_6098

Huvudprinciper för arturval

En lämplig väkteriart är:
– rödlistad eller regionalt viktig
– knuten till en relativt väldefinierad livsmiljö
– enkel att hitta vid riktat eftersök.

 

 

Hur fungerar verksamheten?

En faunaväktare följer sin väktararts utveckling från år till år genom upprepade besök på en eller flera lokaler. Återbesöken gör att artens tillstånd kan följas, samtidigt som hot kan uppmärksammas. Faunaväktaren rapporterar sina resultat i Artportalen, där allt data lagras och finns tillgängligt så att utvärderingar och analyser kan göras.

 

Kampanjer

ArtDatabanken i samarbete med SEF, de entomologiska föreningarna och andra organisationer driver  kampanjer för att uppmärksamma och öka rapporteringen i ArtPortalen av hotade arter och arter där bättre kunskap behövs. Hittills finns tre kampanjer om olika småkryp, den senaste alldeles i startgroparna.

2017 startade Faunaväkteriet en kampanj för att uppmärksamma rödlistade hoppspindlar, läs mer om kampanjen här! En broschyr har gjorts om fem kampanjarterna, denna finns för nedladdning här.

 

unnamed2013 startades en kampanj för att uppmärksamma bastardsvärmarna. En broschyr med alla svenska bastardsvärmararter gjordes, som finns för nedladdning längst ner på den här sidan. Det gjordes även en app till telefonen där du kan identifera samt rapportera dina fynd av bastardsvärmare medan du är ute i fält.

https://www.artdatabanken.se/hjalpa-till/faunavakteri/

2015 startade ArtDatabanken i samarbete med Trollsländeföreningen en kampanj för att uppmärksamma sju arter av trollsländor. Broschyrer om arterna för nedladdning samt mer information om kampanjen finns på Trollsländeföreningens hemsida http://www.trollslandeforeningen.se/overvaka/

 

 

Vill du bli faunaväktare, eller veta mer om faunaväkteriet av småkryp?

Kontakta samordnaren i din närmaste entomologiska förening, eller SEFs projektledare Kajsa Mellbrand (faunavakteri@sef.nu)!

Förening Samordnare / Kontaktperson E-post
Norrlands Entomologiska Förening Andreas Garpebring agarpebring(at)hotmail.com
Gästriklands entomologiska förening Pavel Bína insectifera(at)mail.com
Entomologiska föreningen  i Uno Skog uno.skog(at)spray.se
Dalarna och Västmanland Thomas Harry thomas.harry2(at)gmail.com
Entomologiska föreningen i Stefan Eriksson stefan.lugnet(at)telia.com
Uppland Thomas Persson Vinnersten thomas.perssonvinnersten(at)gmail.com
Föreningen Sörmlandsentomologerna Leif Svanblom Leif(at)kth.se
 Entomologiska föreningen i Kjell Antonsson kjell.antonsson(at)home.se
 Östergötland Björn Ström bjorn_strom(at)telia.com
Västsvenska Entomologklubben Oskar Gran oskargran(at)gmail.com
Gotlands Entomologiska Förening Arne Pettersson p.arne.pettersson(at)telia.com
Föreningen SydOstentomologerna Christoffer Fägerström christoffer(at)fsoe.se
Entomologiska sällskapet i Lund Peter Rolfson peter.rolfson57(at)gmail.com

 

Faunaväkteriet småkryp har också en egen grupp på Facebook, här kan du både ställa frågor och diskutera faunaväkteriet.

Faunaväktare och faunaväktarlägret 2018

Här hittar du  information och resurser för dig som är eller vill bli faunaväktare. Inför sommaren 2018 hittar du också information om vårt faunaväktarläger här!

Samordnare

Här finns information och material för dig som är samordnare i någon av de entomologiska föreningarna.

Trycksaker

Här längst ner på sidan hittar du digitala versioner för nedladdning av trycksaker som vi gett ut:

 

Faunaväktarfolder 2016
Faunaväktarfolder 2016
faunavaktarfolder_3.pdf
416.4 KiB
272 Downloads
Detaljer...
Bastardsvarmare Broschyr
Bastardsvarmare Broschyr
Bastardsvarmare_broschyr.pdf
6.9 MiB
582 Downloads
Detaljer...
Spana Spindlar - Hoppspindlar
Spana Spindlar - Hoppspindlar
Spana-spindlar-Hoppspindlar_2.pdf
16.0 MiB
2946 Downloads
Detaljer...