Citering

Vår organisation citeras ”Sveriges Entomologiska Förening” och förkortas ”SEF”.

Entomologisk Tidskrift eller artiklar däri citeras med: författarnas namn, artikelns titel, årtal, Entomologisk Tidskrift, volym, nummer (inom parenteser), sidnummer, Uppsala, Sweden årtal. ISSN 0013-886x

Hemsidan citeras Sveriges Entomologiska Förenings hemsida www.sef.nu.

Logotyper

Logotyper i JPG-format finns att ladda ned här: 

All publicering av logotypen ska åtföljas av hänvisning till Sveriges Entomologiska Förening.

Kontaktpersoner

Föreningens företrädare är dess ordförande.

Alla kontaktuppgifter till styrelse och funktionärer finns här.

Användande av SEF:material

Bilder och texter från föreningens hemsida www.sef.nu får endast användas efter skriftligt medgivande från SEF. Nyheter och kalenderaktiviteter får citeras utan tillstånd.