ET2008 nr2 omslagEntomologisk Tidskrift har utgivits sedan 1880 och är en av världens äldsta entomologiska tidskrifter. Sveriges entomologiska förening bildades 1976 och tog därefter över utgivningen från Stockholm entomologiska förening.
Tidskriften utkommer med fyra nummer varav ett kan vara ett dubbelnummer. En volym (fyra nummer) omfattar ca 190-220 sidor.

Entomologisk Tidskrift publicerar originalarbeten, översiktsartiklar, notiser och bokrecensioner om alla aspekter av entomologi och småkryp. I första hand antas uppsatser av svenskt eller nordiskt intresse. Huvudspråket är svenska men även danska, norska och engelska accepteras. Alla inskickade arbeten bedöms av två fackgranskare.

Information in English.

 

Prenumeration

Du beställer din prenumeration genom att betala in nedanstående summa till Plusgiro 6 60 47-2 eller via Swish nr 123 48 36 995. Ange att det gäller prenumeration på tidskrift (Yrfän, ET eller båda) och glöm inte namn och adress.

Priser för 2020

Prenumeration inom Sverige:  
Privatpersoner och övriga 350:-
Kombiprenumeration Entomologisk Tidskrift + Yrfän. 500:-
Prenumeration från övriga Norden:  
Privatpersoner och övriga 400:-
Prenumeration från utanför Norden:  
Privatpersoner och övriga 550:-

Lösnummer kan beställas från prenumerationskontoret för innevarande år 120 kr/häfte, inkl porto samt 90 kr/häfte inkl porto för äldre nummer. För övriga Norden gäller 140 kr/häfte och utanför norden 180 kr/häfte inkl frakt.

Betalningar från utlandet kan göras till:

IBAN: SE04 9500 0099 6034 0066 0472
BIC: NDEASESS

Glöm inte ange namnet på betalaren.

 

Prenumerationskontor/Subscription office

Mats Jonsell
Tel: 018-672876
e-post: pren@sef.nu

Redaktion/Editorial staff

Emma Wahlberg (Huvudredaktör/Editor in chief)
c/o Emma Wahlberg
Kvarnvägen 12
64650 BJÖRNLUNDA
Tel: 070-494 88 55 
e-post: emma.wahlberg@nrm.se

Göran Andersson
Höjdgatan 12
431 36 Mölndal
Tel 031 – 27 25 57

Karl-Olof Bergman
Linköpings universitet, Avd. för Biologi
581 83 Linköping
Tel 013-28 26 85

Ragnar Hall
Cellovägen 124 L, 756 54 Uppsala
Tel 018 – 40 22 58
arb: ArtDatabanken, SLU
Box 7007
750 07 Uppsala
Tel 018 – 67 19 77

Sven Hellqvist
Älvtået 4
903 60 Umeå

Håkan Ljungberg
ArtDatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Tel 018-67 25 92

Nils Ryrholm
Flogstavägen 158
752 63 Uppsala
Tel 018 – 46 06 66

Thomas Persson Vinnersten
c/o Herrgårdsvägen 8
756 51 Uppsala
Tel: 018 – 50 60 51 (hem) 
Mobil/cell: +46 705727605

Mikael Sörensson
Adelgatan 11 B
223 56 Lund
Tel 046 – 15 15 97

Att skriva för ET/Writing for ET

Författarinstruktioner (pdf) 
Writers instructions in English (pdf)