ET2008 nr2 omslagEntomologisk Tidskrift har utgivits sedan 1880 och är en av världens äldsta entomologiska tidskrifter. Sveriges entomologiska förening bildades 1976 och tog därefter över utgivningen från Stockholm entomologiska förening.
Tidskriften utkommer med fyra nummer varav ett kan vara ett dubbelnummer. En volym (fyra nummer) omfattar ca 190-220 sidor.

Entomologisk Tidskrift publicerar originalarbeten, översiktsartiklar, notiser och bokrecensioner om alla aspekter av entomologi och småkryp. I första hand antas uppsatser av svenskt eller nordiskt intresse. Huvudspråket är svenska men även danska, norska och engelska accepteras. Alla inskickade arbeten bedöms av två fackgranskare.

Information in English.

Prenumerationskontor/Subscription office

Mats Jonsell
Tel: 018-672876
e-post: pren@sef.nu

Prenumerationsinfo och priser

Redaktion/Editorial staff

Emma Wahlberg (Huvudredaktör/Editor in chief)
c/o Emma Wahlberg
Kvarnvägen 12
64650 BJÖRNLUNDA
Tel: 070-494 88 55 
e-post: emma.wahlberg@nrm.se

Göran Andersson
Höjdgatan 12
431 36 Mölndal
Tel 031 – 27 25 57

Karl-Olof Bergman
Linköpings universitet, Avd. för Biologi
581 83 Linköping
Tel 013-28 26 85

Ragnar Hall
Cellovägen 124 L, 756 54 Uppsala
Tel 018 – 40 22 58
arb: ArtDatabanken, SLU
Box 7007
750 07 Uppsala
Tel 018 – 67 19 77

Sven Hellqvist
Älvtået 4
903 60 Umeå

Håkan Ljungberg
ArtDatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Tel 018-67 25 92

Nils Ryrholm
Flogstavägen 158
752 63 Uppsala
Tel 018 – 46 06 66

Thomas Persson Vinnersten
c/o Herrgårdsvägen 8
756 51 Uppsala
Tel: 018 – 50 60 51 (hem) 
Mobil/cell: +46 705727605

Mikael Sörensson
Adelgatan 11 B
223 56 Lund
Tel 046 – 15 15 97

Att skriva för ET/Writing for ET

Författarinstruktioner (pdf) 
Writers instructions in English (pdf)

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.