Med oregelbundna mellanrum publicerar ET:s redaktion specialnummer med innehåll runt ett visst ämne.

Dessa specialnummer har ofta ett stort vetenskapligt värde och trycks i större upplaga än normalt för ET för att kunna säljas som referenslitteratur.

Lusnumret – alla Sveriges löss i en volym
Klicka för att få veta mer

Långhorningar i Sverige
Klicka för att få veta mer