Här presenterar vi ett antal intressanta insektslokaler i Sverige och utomlands.
Det kan handla både om rena lokalbeskrivningar men också reseberättelser och guider.

Artiklarna kommer i huvudsak från olika tidskrifter men tanken är att också fylla på med medlemmarnas resereportage.
Om du har ett bidrag, skicka det till redaktören.

Sverige

Västergötland

Hol och Yxnås_Aromia 2010-2_20
Norra Orust_Aromia 2010-3_14

Utomlands

Thailand

Daniel Marklund (Thure Palm-stipendiat Uppland och Stockholm)
Studier av Långhorningar (Coleoptera: Cerambycidae och Praktbaggar (Coleoptera: Buprestidae) i norra Thailand 4-18/6 2011.

Turkiet

Daniel Marklund (Thure Palm-stipendiat Uppland och Stockholm)
Studier av vedlevande skalbaggar i sydöstra delen av Taurusbergen i Turkiet.