Sök
Stäng denna sökruta.

Allmän litteratur

Här presenterar vi ett antal böcker som behandlar småkryp i allmänhet. Många av böckerna finns inte att köpa nya utan man får leta på antikvariat och liknande. På Internet finns t.ex. de svenska sidorna antikvariat.net och Bokbörsen där man kan leta. Det finns också förlag som är specialiserade på entomologisk litteratur och de har ofta också antikvariska böcker – se vår länksida. Listor med litteratur om specifika insektsgrupper som t.ex. fjärilar hittar du under respektive sida för de olika insektsgrupperna.

 • Knuffa för insekter I – om insektsgrupperna och deras utseende N. Cronberg m fl 1994. Fältbiologernas förlag.  Ger en överblick över de viktigaste insektsgrupperna. Innehåller avsnitt om insekternas systematik, presentation av insektsordningarna och en förenklad bestämningstabell till viktiga svenska insektsgrupper. Insekternas byggnad och tips om hur man hittar dem i naturen. Beställs på faltbiologerna.se.
 • Knuffa för insekter II – om insekternas ekologi och evolution. N. Cronberg m fl 1986. Fältbiologernas förlag.  En inblick i insekternas liv och beteende. Insekterna presenteras ur ett ekologiskt och evolutionärt perspektiv. Kapitlen är valda så att de kan fungera som utgångspunkter för undersökningar och experiment. Innehåller många aktivitetstips. Beställs på faltbiologerna.se.
 • Insekter i Europa.  M. Chinery (övers, och bearb. C.C. Coulianos), 1988 (omtr. 1993). Mer än 2000 arter avbildade. Den hittills bäst täckande (de flesta familjer är representerade med åtm. någon art) och med detaljrika, pålitliga bilder. Bra arturval (det man letar efter finns ofta med) och ganska ofta framgår i texten hur man skiljer avbildade arter från närstående, ej avbildade. Denna bok kan vara svår att få tag i på svenska eftersom den är slutsåld från förlaget. Boken finns också att köpa ny med engelsk text. Tex hos Adlibris.
 • Insekter som hobby. 342 sidor. 2:a upplagan 1979. När? Var? Hur? Serien, Forum förlag. Svensk upplaga av det danska originalet. Bearbetad av Eric Kjellander och Håkan Elmquist. En mycket innehållsrik bok som inte så mycket fokuserar på identifiering av olika arter. Däremot innehåller boken avsnitt om insekternas utveckling och uppbyggnad, beteendemönster, metodik och utrustning, tips för studier mm.
 • Mina Insektsvandringar G. Göransson, 2001. Wahlström & Widstrand. Detta är en bok både för etablerade entomologer att njuta av och lära sig av, och för helt nya intresserade som vill få en inspirerande och pedagogisk bekantskap med insektsvärlden och den fascination och glädje den kan åstadkomma. Det vore konstigt om inte en och annan läsare blir entomolog på kuppen.
 • Småkryp. Å. Sandhall, 1991 (2:a uppl.). Bonniers. 530 vackra färgfotografier av 445 arter ryggradslösa djur. Arterna indelade efter 11 olika biotoper vilket ibland gör att det är svårt att hitta fram till okända arter.
 • Field Guide to the Insects of Britain and Northern Europe B. Gibbons.  Beskriver ca l 500 insektsarter. 700 färgfotografier.
 • Vad jag finner…  Almqvist & Wiksell.  Välkänd serie om sex delar, vardera representerande en biotop. För insekternas del är det främst… i skogen, …på åker och äng, …på sandmark och hed samt …i sjö och å som är intressanta. Illustrationerna är inte alltid så exakta så man kan ganska sällan vara säker på att det är just den illustrerade arten man har framför sig.
 • Insekter i färg B.O. Landin, 1988. Almqvist & Wiksell. 261 nordiska insekter i färg. Då första upplagan kom ut 1953 fyllde den en viktig funktion, men kan idag inte mäta sig med någon av ovanstående böcker.
 • Insekter – en fälthandbok P. Douwes, R. Hall, C. Hansson & Å. Sandhall 1997.  I första hand avsedd för bestämning av familjer under lupp enligt scheman, men innehåller också förträffliga fotografier på en hel del arter som exempel på representanter för familjer och skäkten. Denna bok kan vara svår att få tag i eftersom den är slutsåld från förlaget. Inkluderas numer i delar i SLU Artdatabankens Artnycklar
 • Småkryp i sötvatten G. Mandahl-Barth 2000. Fältbiologernas förlag. Översättning och bearbetning Christer Löfstedt.  Artbestämningsnycklar för de vanligaste djuren i våra sötvatten d v s också icke insekter. Små notiser berättar om de olika djurgruppernas biologi, födoval och krav på miljön. En kort inledning ger tips om hur man hittar småkryp under ytan. Småkryp i sötvatten kan användas av alla med lupp och mjuk pincett som enda hjälpmedel. Ett rikligt bildmaterial underlättar bestämningarna.
 • Fältfauna InsekterB.O. Landin (1967). Vol. 1, 2:1 och 2:2. Natur och Kultur. En serie böcker i tre delar med nycklar som man kan använda för att att identifiera insekter ned till släkte för de flesta ordningarna. Inga foton men många teckningar som hjälper till med bestämningarna. Finns som nedladdningsbar pdf hos Entomologiska föreningen i Stockholm
 • Biologi 7: Entomologi Carl H. Lindroth, 1967. 236 sidor om entomologi i allmänhet.
 • Nationalnyckeln I Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna presenteras aktuell kunskap om svenska flercelliga djur, växter och svampar i ett sammanhängande bokverk. Bl a finns det böcker om långhorningar, dagfjärilar, spinnare och svärmare, mångfotingar. Nationalnyckeln

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.